مقالات حقوق خانواده

مجوز ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسئله ی ازدواج و پی آمدهای آن یکی از چالش برانگیز ترین مسائل امروزی محسوب میگردد مخصوصا در مواردی که هر کدام از طرفین تبعه ی یک کشور باشند با توجه به آثار […]

ازدواج با زن شوهر دار ازدواج، سنت پیامبر است و موکدا مورد اشاره وسفارش قرار گرفته است اما در برخی موارد نه تنها منع شده ، بلکه موجب حرمت ابدی و حتی مجازات میگردد. در این رابطه می توان به […]

جلوگیری از ملاقات طفل

جلوگیری از ملاقات طفل حضانت در لغت به معنی نگهداری و تربیت طفل میباشد به نحوی که طفل از نظر جسمی و روحی  و تربیت و آموزش متناسب با نیازهای حال و آینده و موقعیت پدر و مادرش تامین شود.و […]

وکیل متخصص ملاقات با فرزند حق ملاقات با طفل، از حق حضانت واگذار شده به یکی از والدین، ناشی می‌شود. حق ملاقات در واقع در کنار حق حضانت، نمود می‌یابد. ارتباط با والدين و اقارب و ملاقات با آنان، يكي […]

ثبت ازدواج خلاف قانون ازدواج،تکالیف و وحقوق زوجین بعنوان یکی از مهم ترین مسایل جامعه ی امروزی محسوب میشود و در این رابطه مسایل و پرسشهایی برای افراد پیش میآید که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر […]

وکیل حضانت حضانت و سرپرستي كودك، ازجمله امور حساس و پراهميت، در حوزه نهاد خانواده به شمار مي‌آيد كه انجام آن در مقطع خاصي از سن كودك بر عهده مادر است. پيداست كه سرپرستي و تربيت كودك، سعي و زحمت […]

نفی نسب تشکیل خانواده در جامعه ی اسلامی ما از جایگاه مرتفعی برخوردار است که از مهم ترین اهداف آن توالد و تولید نسل است و با توجه به اهمیت این موضوع قانونگذار احکام خاص آن را وضع نموده که […]

قوانین تغییر جنسیت در ایران آفرینش انسانها، از موضوعاتی است که خدای مهربان، در قرآن کریم، به آن افتخار نموده است. یکی از اهداف آفرینش انسان، نمایان کردن جلوه ی اقتدار خدای بزرگ و همچنین خلق معجزه ای در جهان […]

وکیل جهزیه جهزیه یا جهاز یکی از رسوم ازدواج که از قدیم الایام در فرهنگ ایرانی رواج داشته و با ورود اسلام به ایران و گرویدن افراد زیادی در جامعه ایرانی به دین اسلام، مورد تأیید و تنفیذ اسلام نیز […]

وکیل طلاق به درخواست زوجه در گذشته، به دلیل ازدواج های فامیلی و انتخاب همسر از بین آشنایان و افراد فامیل، و قرار داشتن افراد در یک سطح مالی و فرهنگی، آمار طلاق نیز، بسیار پایین بود.نتایج حاصل از تحقیقات […]