مقالات تجاری

اعاده اعتبار ورشکسته اعاده اعتبار ورشکسته، می تواند در همه انواع ورشکستگی ها، و فقط درباره تاجر ورشکسته، مطرح شود. بدیهی است اعاده اعتبار ورشکسته که در قانون تجارت به عنوان...

بیشتر بخوانید

تعیین مدیر تصفیه دادخواست تعیین مدیر تصفیه، به دادگاه محل فعالیت شرکت تجاری که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، تقدیم می شود. اعلام انحلال یا ورشکستگی شرکت، لازمه ورود به مبحث...

بیشتر بخوانید