همکاران

معاون مدیر عامل و مدیر اجرایی

معاون مدیر عامل و مدیر اجرایی سرکارخانم الناز رحیمی، دانش آموخته کارشناسی حقوق قضایی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و عضو انجمن بین المللی وکلای جوان می باشد. خانم الناز رحیمی در فروردین 1394، به عنوان کارآموز حقوق […]