Ukraine

  • مهاجرت به اوکراین Text

    اوکراینجولای 1@ 11:46 ق.ظدکتر محمدرضا مهری

    مهاجرت به اوکراین اوکراین، یکی از جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق است که پس از فروپاشی+