اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری


بررسی شرایط پذیرش درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری موضوع نوشته امروز است.

شرایط پذیرش دلیل جدید برای درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری قید هایی دارد که در موقع تنظیم لایحه باید بدان توجه کرد.

ارائه دلایل جدید به دیوان عالی کشور جهت بازگشایی پرونده مختومه با درخواست اعاده دادرسی کیفری معمولا بعد از صدور حکم قطعی پذیرفتنی است.

اما این دلیل جدید باید بعد از صدور حکم قطعی دادگاه به وجود آمده باشد.

اگر دلیلی که جدیداً خواهان ارائه آن در پرونده اعاده دادرسی کلاهبرداری هستیم قبل از صدور حکم قطعی نیز وجود داشته باشد کشف آن باید بعد از صدور حکم باشد.

در مواردی نیز ممکن است مکتوم بودن دلیل قبلی را به عنوان مستند درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نماییم.

در اینگونه موارد نیز باید در دسترس نبودن و مکتوم بودن دلایل ابرازی برای شعبه رسیدگی کننده احراز شود.

با وکیل تخصصی پرونده درخواست اعاده دادرسی در موضوع کلاهبرداری در دیوان عالی کشور همراه باشید تا شرایط و ارکان اعاده دادرسی کیفری در پرونده کلاهبرداری برای شما تشریح شود.

سوالات مهم در معرفی وکیل پرونده درخواست اعاده دادرسی کیفری کلاهبرداری

آیا امکان درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری برای شاکی هم وجود دارد؟

بهترین وکیل دادگستری در پرونده اعاده دادرسی دیوان عالی کشور کیست؟

راه های دیگر برای گشودن پرونده مختومه کیفری و حقوقی چیست؟

آیا رئیس قوه قضاییه بدون درخواست متقاضی نیز می تواند دستور به رسیدگی مجدد رای قطعی بدهد؟

روسای کل دادگستری استانها در پذیرش درخواست اعاده دادرسی چه اختیاراتی دارند؟

نحوه صحیح تنظیم درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری چیست؟

برای یافتن پاسخ سوالات خود با دفتر وکالت محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر کیفری تهران همراه باشید.

اعاده دادرسی توسط شاکی در پرونده کلاهبرداری

گشودن پرونده مختومه در دیوان عالی کشور یکی از استثنائات اصل قطعی بودن احکام دادگاهها است.

بنابراین دایره استثناها در قانون فراتر از متن قانونی نخواهد رفت.

اما گاهی ممکن است با وجود همه تلاش‌های شاکی و وکیل وی توفیقی در اثبات اتهام متهم در مراحل مختلف دادرسی به دست نیاید.

در اینگونه موارد ممکن است رای صادر شده دادگاه که قطعیت نیز یافته است به نحو جدی حقوق شاکی را ضایع نموده باشد.

قانون راهکاری برای اینگونه موارد پیش بینی نموده است.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به حل این معضل پرداخته است.

مشکل اینجاست که اگر همه درخواست‌های اعاده دادرسی توسط شاکی یا متهم پرونده کلاهبرداری ثبت و پذیرش شوند، دیگر تقریباً رای قطعی دادگاه معنا و مفهومی ندارد.

بنابراین ثبت درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری توسط متهم مانع اجرای حکم نیست.

پذیرش و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در پرونده کلاهبرداری از سوی شاکی یا وکیل وی منوط به احراز خلاف بین شرع یا قانون توسط کارشناسان میباشد.

این کارشناسان در معاونت قضایی قوه قضاییه مشغول به کار هستند.

ارسال پرونده به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه از طریق دادگستری کل هر استان است.

البته امکان ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طریق دفتر معاونت قضایی در تهران نیز امکان دارد.

کارشناسان نظارت و پیگیری قوه قضائیه از بین قضات باسابقه و باتجربه انتخاب می شوند.

هیئت های مستشاری و کارشناسی پس از وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را بررسی می نمایند.

در صورتی که گروه مستشاری اول و دوم، نظر به خلاف بین شرع بودن رای صادر شده داشته باشند، دلایل و مستندات موضوع را به معاونت قضایی قوه قضاییه منعکس می‌نمایند.

معاون قضایی قوه قضاییه طی شرحی از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را خواهد نمود.

در صورت احراز صحت شرایط انطباق موضوع با ماده ۴۷۷ به دستور رئیس قوه قضاییه در پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

در این حالت شعب دیوان عالی کشور پس از رسیدگی ماهیتی و احراز صحت موضوع نسبت به اتخاذ تصمیم بر اساس نظر ریاست قوه قضاییه اقدام خواهند نمود.

هرچند که ممکن است باز هم نسبت به این رای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شود.

سیاست دستگاه قضا بر قطعیت آرا و اجرای احکام قطعی دادگاه ها است.

چراکه در صورت عدم رعایت این مهم اعتبار آراء دادگاهها مخدوش شده و قابلیت استناد نخواهد داشت.

اعمال ماده ۴۷۷ بدون درخواست شاکی یا متهم

قانون پیش بینی نموده است تا در صورت مشاهده خلاف بین شرع یا قانون در پرونده ها، بعضی مقامات قضایی امکان درخواست اعاده دادرسی داشته باشند.

این مقامات در قانون آیین دادرسی کیفری بر شمرده شده اند.

مخصوصا اگر در مواردی، اعمل غرض و یا عدول از قانون توسط مقامات قضایی به گونه ای باشد که اصل بی طرفی و انصاف را زیر سوال برده باشد.

رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات و مجتهد می تواند دستور رسیدگی مجدد بدهد.

اعاده دادرسی پرونده کلاهبرداری بدون درخواست شاکی یا متهم

صدر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد که صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده دارای رای قطعی از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.

این ماده هیچ الزامی برای درخواست طرفین پرونده قرار نداده است.

مقامات زیر هم می توانند درخواست اعاده دادرسی از رئیس قوه قضاییه نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

دادستان کل کشور

رئیس کل دادگستری استان محل صدور حکم قطعی

هر کدام از مقامات فوق چند بار امکان درخواست اعاده دادرسی دارند؟

درخواست رسیدگی مجدد به پرونده برای مقامات فوق فقط یکبار جایز است.

البته اگر خلاف بین شرع به جهت دیگری نیز باشد امکان درخواست مجدد وجود دارد.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

خدمات دفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسی کیفری و پرونده کلاهبرداری

مطالعه پرونده محاکماتی پس از مشاوره اولیه با وکیل.

تهیه و تنظیم لایحه جهت تقدیم به دیوان عالی کشور.

تهیه لایحه جهت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

پیگیری پرونده پس از نقض رای در دیوان عالی کشور یا پذیرش درخواست اعاده.

آیا رای محکومیت قاضی متخلف می تواند موجبی برای اعاده دادرسی باشد؟

در صورتی که قاضی پرونده ای که رای قطعی صادر نموده باشد، بابت همان پرونده محکومیت یابد بسته به نوع تخلف یا جرم امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد.

اثبات تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند موجبی برای مطالبه خسارت از قاضی نیز باشد.

برای اطمینان از درستی اقدام احتمالی حتما با وکیل تخصصی امور کیفری و آشنا به قواعد اعاده دادرسی مشاوره فرمایید.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره موبایل وکیل اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران ، اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

مقالات حقوق خانوادهمقالات کیفری

اعاده دادرسی تخصصی کلاهبرداریتغییر نتیجه پرونده در دیوانوکیل کیفری متبحر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *