تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

درگذشته، تنظیم قراردادها، به عهده معتمدین محلی بود ومشاورین محلی، در هرموضوعی، نسبت به تنظیم قراردادهای حقوقی مابین افراد مختلف می نمودند. با تحول جوامع وهمچنین بروز پیچیدگی های حقوقی در قراردادها لزوم حضور وکیل دادگستری در هنگام تنظیم هرنوع قرارداد حقوقی، معاملات ملکی، معاملات اتومبیل، مشاوره حقوقی قبل از ازدواج، مشاوره حضوری هنگام عقد و بعد از ازدواج، نمایان تر شد. تنظیم قرارداد وتعیین شرایط در قراردادها، یکی از مهمترین بخش تنظیم قرارداد می باشد. حضور وکیل پایه یک دادگستری در هنگام تنظیم قراردادها، می تواند ضامن پیشگیری از مشکلات احتمالی حقوقی در مراحل بعدی می باشد. موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، بنا بر رسالت ذاتی خود، مشاوره حقوقی در تنظیم قراردادها را ارایه می دهد. شما می توانید از یکی از راههای زیر، با مشاورین حقوقی متخصص ووکلای پایه یک دادگستری، در موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، تماس حاصل فرمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی

جهت تنظیم هرگونه قرارداد، می توانیداز طریق شماره تلفن های موسسه حقوقی مهر پارسیان، در ساعات اعلام شده، با وکلای پایه یک دادگستری جهت تنظیم قرارداد، مشاوره داشته باشید. در صورت نیاز به تنظیم قرارداداز سوی وکیل دادگستری  و مشاور حقوقی، از یکی از دو راه زیر، نسبت به تعیین وقت ومراجعه، اقدام فرمایید.

  • مشاوره حقوقی آنلاین، شما می توانید هزینه های اعلامی در وب سایت موسسه مهر پارسیان، نسبیت به تعیین وقت مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرارداد به صورت آنلاین، اقدام فرمایید. تنظیم وقت وتماس با موکل، به محض تایید از سوی تیم فناوری اطلاعات موسسه، انجام خواهد شد.
  • مشاوره حقوقی حضوری، درصورت تمایل به مشاوره حقوقی حضوری، جهت تنظیم قرارداد و یا تنظیم قرارداد توسط وکیل پایه یک دادگستری، می توانید از طریق شماره تلفن های اعلام شده در وب سایت موسسه، نسبت به درخواست وقت مشاوره حضوری وتعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری با وکلای دادگستری، اقدام فرمایید. دقت داشته باشید که در این صورت، نیاز به مراجعه متقاضی به محل موسسه، دروقت تعیین شده می باشد.

مشاوره حقوقی، قبل از خواستگاری، مشاوره حقوقی قبل ازعقد ازدواج، مشاوره حقوقی هنگام عقد ازدواج، مشاوره حقوقی قبل وهنگام قراردادهای خرید وفروش املاک ومستغلات، مشاوره حقوقی جهت تنظیم قراردادهای تجاری، مشاوره حقوقی جهت تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی، مشاوره حقوقی قراردادهای نفتی، مشاوره حقوقی تنظیم پیمان نامه ها، مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرارداد مهاجرتی وبین المللی، نمونه ای از خدمات موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان می باشد. مشاورین ارشد حقوقی ووکلای پایه یک دادگستری، به صورت آنلاین، پاسخگوی سوالات حقوقی شما عزیزان درزمینه تنظیم کلیه قراردادهای بین المللی وقراردادهای داخلی می باشند.