امروز با آشنایی شما جهت ثبت موسسه حقوقی و داوری به صحبت خواهیم پرداخت.

موضوع فعالیت موسسات تجاری که ثبت آن‌ها با هدف کسب سود صورت گرفته است، در زمینه ی انجام فعالیت های تجاری و مشاغل تجارتی است.

در مقابل موسسات تجاری، موسسات غیر تجارتی وجود دارد که موضوع فعالیت آن‌ها، انجام فعالیت های غیر تجاری است و می‌تواند بیشتر در مورد موضوعات، علمی، ادبی، درمانی، پزشکی و اجتماعی باشد که عامل ممیزی این موسسات از موسسات تجاری می‌باشد.

یکی دیگر از موسسات غیر تجاری که موضوع ان ارائه ی خدمات غیر تجاری به متقاضیان خود می باشد، موسسه ی حقوقی و داوری است که در این زمینه اقدام به مشاوره و انجام خدمات حقوقی در زمینه و سایر موضوعات حقوقی می‌نماید.

از طرفی دیگر موسسات حقوقی هم می‌توانند در زمینه ی انجام داوری و تشکیل جلسات داوری به متقاضیان این امر، خدمات حقوقی داوری ارائه نمایند.

برای تشکیل موسسه ی حقوقی و داوری، باید در ابتدا با توجه به تشریفاتی که طبق قانون وجود دارد، اقدام به ثبت موسسه حقوقی و داوری نمود.

ثبت موسسه ی حقوقی و داوری، هر کدام تحت شرایط و مدارک خاصی که برای متقاضی ان وجود دارد، تشکیل می گردد.

در این مقاله به بررسی ثبت موسسه حقوقی و داوری و شرایط، مراحل و مدارک لازم دریافت گواهینامه داوری، چگونگی اخذ پروانه وکالت دادگستری که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری وکیل ثبت شرکت در تهران منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با ثبت موسسه حقوقی و داوری

 • مدارک و شرایط لازم جهت ثبت موسسه حقوقی در تهران چیست؟
 • نحوه ی ثبت موسسه ی حقوقی و داوری چگونه می باشد؟
 • وکیل خوب ثبت شرکت در تهران کیست؟
 • مدارک و شرایط لازم و نحوه ی ثبت موسسه ی داوری چیست؟
 • آیا با ثبت موسسه حقوقی و داوری در تهران می توان جهت قبول داوری در دعاوی اقدام نمود؟
 • ثبت موسسه حقوقی و داوری در خارج از کشور چه شرایطی دارد؟

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت موسسه ی حقوقی

موسسات حقوقی، از جمله موسسات غیرتجاری هستند که زمینه و موضوع فعالیت آن‌ها، ارائه ی خدمات و مشاوره ی حقوقی به متقاضیان، در امور حقوقی مختلف از جمله ثبتی، حقوقی، کیفری، تجاری، حسبی و خانواده، می‌باشد.

موسسات حقوقی با حضور متعددی از وکلای تخصصی این خدمات را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه موسسات حقوقی خود دارای شخصیت حقوقی هستند، باید از طریق مرجع اداره ی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت برسند و برای همین منظور، مدارک لازم ان به شرح ذیل می باشد:

– دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه

– دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط

– تصویر مصدق برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

– رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی

ارائه اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه یکی از اعضای موسسه

-دارا بودن حداقل، مدرک کارشناسی حقوق برای یکی از اعضای هئیت مدیره

شرایط لازم برای ثبت موسسه حقوقی

– موسسه حقوقی باید به امور و ارائه ی خدمات و مشاوره ی حقوقی مبادرت داشته باشد.

– معتبر بودن پروانه ی وکالت. بدون پروانه وکالت نیز ثبت موسسه حقوقی امکان‌پذیر است.

– ارائه ی گواهی تاسیس از قوه‌ی قضاییه

-تمدید گواهی مربوطه به جهت تمدید ثبت

– نداشتن محکومیت کیفری و انتظامی درجه چهار به بالا

– عدم شهرت به اعمال خلاف شان وکالت و محکومیت در این زمینه

– عدم عضویت در موسسات حقوقی مشابه دیگر

– اساسنامه ی موسسه حقوقی باید پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

البته بر اساس بخش نامه اداره کل ثبت شرکت ها، لزومی به اجازه کانون وکلای دادگستری جهت ثبت موسسه حقوقی وجود ندارد.

– در اساسنامه، نام موسسه حقوقی و اعضای موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی انان قید می گردد و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه داده می‌شود باید مورد تایید کانون قرار بگیرد و در دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

نحوه ثبت موسسه حقوقی و داوری

در صورت فراهم نمودن مدارک و شرایط لازم برای ثبت موسسه حقوقی و داوری، متقاضی ثبت موسسه حقوقی و داوری می‌بایست با تنظیم اظهارنامه مبنی بر ثبت موسسه حقوقی و داوری، اظهار نامه را  به اداره ی ثبت شرکتها ارسال نماید.

اظهارنامه ی مربوطه باید در دو نسخه و به زبان فارسی تنظیم شده و علاوه بر تاریخ و امضا، حاوی موارد ذیل باشد:

– اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب ان

– اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسه حقوقی و داوری معین شده اند.

– اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.

پس از تهیه ی مدارک و فراهم نمودن شرایط مذکور، اظهارنامه به اداره ی ثبت شرکتها، جهت ثبت موسسه حقوقی و داوری تسلیم می گردد.

چنانچه در ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارسال اظهارنامه مشخص گردد که دارای نواقص می باشد، دفتر اداره ی ثبت شرکتها به متقاضی ثبت موسسه حقوقی و داوری اخطار جهت رفع نواقص می‌دهد.

در صورتی که نواقص در مدت پانزده روز برطرف نگردد و یا درخواست ثبت موسسه حقوقی و داوری با توجه به شرایط، غیر قابل قبول باشد، اقدام به رد درخواست مزبور می‌نماید.

با بررسی مدارک و شرایط و کامل بودن آن‌ها، اداره ی ثبت تقاضای ثبت موسسه ی حقوقی و داوری را قبول می‌نماید.

در این صورت مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به متقاضی ثبت موسسه حقوقی و داوری داده می‌شود و خلاصه ان نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.

پس از ثبت موسسه حقوقی و داوری، متقاضی ان باید نسبت به اخذ شماره ی اقتصادی، پرونده ی مالیاتی و پلمپ دفاتر تجارتی برای انجام فعالیت های خود اقدام نمایند.

مدارک لازم برای ثبت موسسه داوری

با توجه به افزایش اختلافات حقوقی بین طرفین و وجود حجم کثیری از پرونده‌های مفتوح و در جریان رسیدگی در دادگاهها، وجود نهادی به نام داوری، که به نوعی رسیدگی به اختلافات طرفین را توسط داور مرضی طرفین انجام می‌دهد، موجب شده است که اقدام به صدور رای قطعی نماید و به همین مناسبت می توان اجرای مفاد رای را از دادگاه صالح، درخواست نمود.

به همین جهت اشخاص زیادی تمایل زیادی برای مراجعه به این نهاد را دارند تا بتوانند اختلاف حقوقی خود را به سریعترین و بهترین نحو ممکن و بدون التزام به اجرای تشریفات دادرسی دادگاهها، فیصله دهند و هم طرفین اختلاف، هزینه ی دادرسی کمتری را نسبت به دادگاهها بپردازند.

از این رو موسسات داوری، به انجام این خدمات و ارائه ی امور داوری در زمینه های حقوقی می پردازند و برای اینکه بتوان به آن‌ها رجوع نمود، باید ثبت گردند.

وکیل خوب ثبت موسسه حقوقی و داوری

قبول داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی خدمت دیگری از گروه وکلای مهر می‌باشد. تمامی وکلای این گروه، گواهینامه داوری پیشرفته و گذراندن دوره های داوری در اطاق بازرگانی صنایع و معادن را در کارنامه خود دارند.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری در تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی ۹ و پنجشنبه‌ها ۱۵ الی ۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره های همراه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

ثبت شرکت و مالکیت فکری

۴ دیدگاه

 • سلام خسته نباشید
  در حال حاضر آیا میشود موسسه ی داوری را تنها با مدرک کارشناسی حقوق به بالا(بدون داشتن پروانه ی وکالت) ثبت نمود؟

 • برای اولین بار برای ثبت موسسه حقوقی به کدام مرجع باید مراجعه کرد!؟
  کانون وکلا یا اداره ثبت شرکتها یا قوه قضاییه!؟
  راهنمایی کنید لطفاً!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925