مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری


امروز با موضوع مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

انواع و اقسام پرسش های حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده می‌شود.

اما پرسش اساسی این است که آیا این مشاوره باید رایگان باشد؟

پاسخ منطقی این است که مشاوره حقوقی با توجه به پیچیدگی و خاص بودن شرایط حتما باید توسط وکیل پایه یک دادگستری که سابقه  و تجربه کافی را دارد انجام شود در جلسه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری این وقت به مشاوره دهنده داده می شود تا بتواند کل مطالبی را که لازم است بیان نماید تا بررسی دقیق پیرامون موضوع او انجام شود و صرف این وقت به صورت رایگان و یا به بهای کم اعجاب برانگیز است.

چرا که هیچ خدمت تخصصی ای رایگان نیست و وکیل برای حتی پاسخ یک بله یا خیر به پرسش شما سال ها وقت و زمان خود را در دانشکده حقوق و دادگستری صرف کرده است. چگونه تصور کنیم مشاوره حقوقی با وکیل پایه دادگستری رایگان باشد در حالی کانون وکلای دادگستری امسال هزینه مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری را پانصد هزار تومان تعیین کرده است؟

وکلا قانونا می توانند برای مشاوره حدود پانصد هزارتومان از مشاوره شونده دریافت نمایند.

اما برخی بر این باورند که اگر وکیل در مشاوره به ما پاسخ منفی داد آنگاه هزینه کردن برای مشاوره چه معنی ای دارد؟

این گزاره چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که اگر یک نه یا یک پاسخ خیر، دارای پشتوانه علمی و تجربه باشد از هزاران آری و بله و یا پاسخ مثبت واهی کاربرد بیشتری دارد، از دیگر سو فرض کنید شخصی قصد دارد به خواستگاری برود و در این مسیر کت و شلوار، گل و شیرینی می خرد.

حال اگر پاسخ دختر خانم منفی بود آیا می تواند گل و شیرینی و کت و شلوار را پس بدهد و وجه پرداختی خود را طلب کند؟

یا مثال بهتری شخص دارای بیماری قلبی به اتاق عمل می رود و علیرغم علم و دانش طبیب و انجام تمام ملزومات عمل بهبود پیدا نکرده و حتی فوت می کند آیا در این صورت عمل طبیب فاقد اجرت است؟

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری هزینه دارد.

بهترین وکیل خانواده تهران

به مطالب واهی مشاوره رایگان و مراکز مشاوره ر ایگان توجه نکنید اگر که برای سرنوشت خویش اهمیت قایل هستید، اگر به خود و مسئله حقوقیتان اهمیت می دهید، مشاوره حقوقی نیز مانند هر نوع خدمات دیگری در جامعه دارای ارزش و متعاقبا هزینه بر است، اینکه وکیلی رایگان مشاوره می دهد بدانید اگر فقط به قصد احسان و نیکی نباشد نیات دیگری در پی آن وجود دارد و هیچکس مجانی برای دیگران قدمی بر نمی دارد .

امروز با ما همراه باشید تا در مقاله مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری نمونه پاسخ هایی که در مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری انجام شده را مشاهده نمایید.

نحوه طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

مستند به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی طرح شود اصولاً قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی بعد از اقامه دعوا متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است.

اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اصولاً نمی‌توان دعوا را استرداد (پس گرفت) کرد و به دادگاه حقوقی مراجعه کرد مگر اینکه صدور حکم کیفری به دلیلی قانونی با تأخیر مواجه شود که در این صورت با رعایت شرایط میتوان به دادگاه حقوقی یا کیفری مراجعه کرد.

پس اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شود دعوای مذکور اصولا قابل طرح در دادگاه کیفری نیست.

و اگر دعوای ضرر زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود دعوای مذکور اصولاً قابل طرح در دادگاه کیفری نیست.

امور ترافعی و غیر ترافعی یعنی چی

 امور ترافعی به این معنی است که تا زمانی که اختلاف حاصل نشود رسیدگی دادگاه الزامی نیست.

عصر تصویب قوانین جدید در دادرسی مدنی

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد قوانین آیین دادرسی مدنی به عطف به ماسبق (به گذشته سرایت می‌کنند) می‌شود.

قوانین جدید حاکم بر آیین تهیه به کارگیری دلیل در دادرسی های در جریان علی القاعده باید فورا اجرا شوند، مستند به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه بکارگیری دلیل تابع قانون زمان استناد به آن دلیل است و با مفاد ماده ۱۹۵ که مقرر می دارد دلایلی که برای اثبات عقود (قراردادها) ارائه می شود تابع قوانین موقع انعقاد می‌باشد متفاوت است. چراکه مفاد ماده ۱۹۵ راجع به خود دلیل است نه راجع به نحوه ارائه دلیل.

دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:

 • دعوای رفع حجر (مانند صغیربودن، ورشکسته بودن و…)
 • نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
 • نکاح (ازدواج) اعم از دائم و موقت.
 • اذن (اجازه) در نکاح (ازدواج)
 • شرط ضمن عقد نکاح (ازدواج)
 • ازدواج مجدد
 • جهیزیه
 • مهریه
 • نفقه زوجه (هزینه و مخارج زندگی زن)
 • اجرت المثل ایام زوجیت
 • تمکین و نشوز
 • طلاق
 • رجوع از طلاق
 • فسخ و انفساخ نکاح (بر هم زدن ازدواج)
 • بذل مدت و انقضای آن
 • حضانت و ملاقات طفل
 • نسب
 • رشد
 • حجر (غیررشید و نابالغ)
 • رفع حجر
 • ولایت قهری
 • قیمومیت (سرپرستی)
 • امور مربوط به ناظر و امین
 • اموال محجوران
 • وصایت (وصیت) در امور مربوط آنان
 • نفقه اقارب
 • امور راجع به غایب مفقودالاثر
 • سرپرستی کودکان بی سرپرست
 • اهداء جنین
 • تغییر جنسیت

دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه مهریه و نفقه اقارب (نزدیکان) تا نصاب دویست میلیون ریال اگر مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نگاهی به صلاحیت های محاکم

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد

هر چند مطابق بند ب ماده ۹ شورای حل اختلاف دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد ولیکن باید دقت شود که مطابق ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت شورا مربوط به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است و اگر دعوا علیه ارگان دولتی مطرح گردد آنگاه دادگاه عمومی محل ملک صلاحیت (به موجب قانون می‌تواند به دعوی رسیدگی نماید) دارد.

اختلافات فردی ناشی از قانون کار بین کارفرما و کارگر در هیئت تشخیص رسیدگی می شود و رأی هیئت تشخیص ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است.

شکایت از آراء هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت شعب بدوی (نخستین) دیوان عدالت اداری است و رسیدگی به شکایات مودی (اشخاص دارای پرونده مالیاتی) نسبت به عوارض معینه (تعیین شده) توسط شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

وکیل شمال تهران

رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی اگر قاضی شاغل دادگستری باشد در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.

اختلافات ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم را اجرا میکند و اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال (مختصر بودن) یا ابهام حکم به وجود آید با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.

۱- اگر محل تنظیم سند و خواهان هر دو ایران باشد دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
۲- اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه عمومی شهرستان تهران
۳- اگر خواهان خارج باشد و سند در ایران تنظیم شده باشد دادگاه محل صدور سند
۴- اگر سند خارج صادر شده باشد خواهان ساکن ایران باشد محل اقامت خواهان

وکیل پایه یک کیفری

درخواست تغییر نام از دختر به پسر و از پسر به دختر با توجه به این که واجد آثار حقوقی است در صلاحیت محاکم عمومی است.
تصحیح اشتباه در ثبت جنس، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است.
رسیدگی به تغییر محل تولد و ابطال شناسنامه ،به دادگاه محل اقامت خواهان
الزام اداره ثبت احوال به صدور اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه عمومی است.
اگر خواندگان متعدد باشند و خواسته مال غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین) متعدد باشد دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به (نداشتن توانایی مالی برای پرداخت مالی که محکوم به پرداخت آن شده‌اند) در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی و حکم محکومیت را صادر کرده است و اگر شورای حل اختلاف به دعوا رسیدگی کرده باشد در صلاحیت شورا می باشد دعوای اعسار از محکوم به غیر مالی است.

تفاوت اناطه در آیین دادرسی کیفری و مدنی

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد.

در اناطه (معلق کردن یا موکول کردن امری به امر دیگر) حقوقی در صورتی که رسیدگی به یک پرونده متوقف (مستلزم و نیازمند) به امری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، اگر خواهان ظرف یک‌ماه اقامه دعوا نکند قرار رد دعوا صادر می شود خواهان می‌تواند پس از اثبات، مجددا در دادگاه صالح طرح دعوا نماید.

‏ در آیین دادرسی کیفری و در قانون دیوان عدالت اداری اگر ظرف یک ماه ذینفع (اشخاص دارای نفع و سود در دعوا) به دادگاه صالح رجوع نکند بر خلاف آیین دادرسی مدنی مرجع کیفری و دیوان عدالت اداری به رسیدگی خود ادامه می دهند.

اگر ترکه (آنچه که از شخص فوت شده باقی مانده است) تقسیم شده باشد دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مطابق قاعده عمومی و استثناهای دیگر از نظر محلی صالح به رسیدگی است.

اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص نباشد به ترتیب آخرین محل سکونت دادگاه محل وجود ترکه و اگر ترکه متعدد باشد دادگاه محل وقوع ترکه غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی آنها نیست مثل خانه و زمین) صالح است .

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار (نداشتن توانایی مالی) از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاهی است که حکم نخستین را صادر کرده است.

قوانین دادگاه خانواده

تشکیل دادگاه خانواده توسط رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان الزامی است.
تشکیل دادگاه خانواده توسط رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضایی موکول است.

در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی مستقر در آن حوزه مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح (ازدواج) و انحلال آن به مسائل مربوط به دادگاه خانواده رسیدگی می کند.

دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه شهرستان  حتی به  دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن را رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه خانواده در آن شهرستان تشکیل نشده باشد.

وکیل دادسرای اقتصادی تهران

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده در کلیه موارد الزامی است.

هرگاه قاضی نویسنده رای با نظر قاضی مشاور زن مخالف باشد، قاضی انشا کننده رای باید در رأی خود به نظر قاضی مشاور زن اشاره نماید و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

در صورت وجود ضرورت یا وجود الزام قانونی بر داشتن وکیل، دادگاه راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

دستور موقتی که دادگاه صالح در مواردی مانند حضانت (سرپرستی و نگهداری) طفل صادر می نماید نیاز به دریافت تامین ندارد و اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیست.

دادگاه می تواند قبل از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری  از قبیل حضانت و نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن (هزینه و مخارج زندگی ) و محجور (کسی که به دلیل شرایط سنی یا عقلی توانایی انجام برخی از امور را ندارد مثل ضغیر یا مجنون) که تعیین تکلیف آن فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست.

ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

چنانچه حکم طلاق صادر شود و زن بدون پرداخت حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت بدهد پس از ثبت طلاق میتواند برای دریافت حقوق مالی به اجرای دادگستری مراجعه کند.

پس برای صادر کردن حکم طلاق، مرد حقوق مالی زوجه (زن) را پرداخت نموده یا زن رضایت داده یا حکم قطعی اعسار (نداشتن توانایی مالی) مرد صادر یا محکوم به تقسیط شده باشد.
در بحث اجرت المثل اصل عدم تبرع (رایگان نبودن) است و شوهر باید عدم استحقاق زن را ثابت کند.

هرگاه زن در دادگاه ثابت کند با امر یا دستور مرد یا اجازه وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که به عهده او است هزینه کرده و مرد نتواند قصد تبرع یا رایگان بودن زن را اثبات کند میتواند معادل آن را از وی دریافت کند.

اگر زنی که دارای حضانت است از ملاقات طفل با پدر جلوگیری کند به ازای هر بار امتناع و خودداری به پرداخت مبلغی محکوم شده و ممکن است حضانت به شخص دیگر واگذار شود.

حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانواده ممنوع است جز در موارد ضروری که دادگاه اجازه کند.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری آنلاین در تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۴.۹/۵ - (۱۵۲ امتیاز)

۴ دیدگاه

 • سلام. وقت بخیر. من و برادرم با کمک وام یک واحد آپارتمان خریداری کرده ایم. وام به نام هر دوی ما است. اما تمام اقساط را من پرداخت کرده ام. ۳ دانگ خانه هم به نام برادرم است. حالا به مشکل خوردیم و علاوه بر اینکه ۳ دانگ را به نام من نمیزند، اقساطی که من بابت این ۳ دانگ پرداخت کرده ام را هم به من برنمیگرداند. من چطور میتوانم ۳ دانگ خانه و یا پول اقساط را ازش پس بگیرم؟

  • سلام. باید به بانک مراجعه نمایید و گواهی پرداخت اقساط وام را دریافت نموده و سپس اقدام به مطالبه اقساط سهم برادرتان بنمایید و اگر پرداخت کننده ثمن معامله ملک فقط شما باشید، میتوانید با طرح دعوای مناسب، تمام ملک را به نام خود کنید. اما با توجه به ارتباط هر دو موضوع با یکدیگر و نظر به دقت موضوع پیشنهاد میگردد با وکیل متخصص جهت اتخاذ بهترین تصمیم، مشاوره دریافت نمایید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

 • سلام اگر کسی سکوت کند در قانون میتوان اثبات کرد که فرد ان موضوع را رد کرده است و این برداشت را از سکوت او کرد؟؟

  • اصولا سکوت در قانون علامت رضایت یا رد نیست ولی فقط دو جا در قوانین سکوت کردن نشانه ی رد کردن است
   اول در ماده ۶۸ امور حسبی
   قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.
   و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
   و ماده ۲۳۵ قانون تجارت که میگوید تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
   در این دو مورد سکوت علامت رد موضوع است
   برای اطلاعات بیشتر هم میتوانید با خطوط موسسه تماس حاصل فرمایید
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.