وکالت

 

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با اتکاء و اتکال بر عنایات حق تعالی و با اعتقاد بر حاکمیت قانون، اخلاق حرفه ای و احترام متقابل، با التزام به اصل صداقت و رعایت اصل محرمانگی، با بهره گیری از تخصّص، دانش و تجارب برترین و زبده ترین وکلای پایه یک دادگستری، قضات سابق دادگستری، کارشناسان ارشد و مشاورین حقوقی، تحت مدیریت دکتر محمدرضا مهری، در دعاوی کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با تشکیل کارگروه های تخصّصی مانند: «گروه وکلای مهر»، «مشاورین حقوق مهاجرت مهر»، «دپارتمان داوری» و «دپارتمان حقوق خانواده»، مبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی، اراضی و املاک، داوری های داخلی و تجاری بین المللی و… به صورت کاملاً حرفه ای و تخصّصی می نماید.

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، مبادرت به انجام وکالت از طرف خارجیان (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارجی) در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، مالیاتی، ثبتی و… نموده و از طرف ایرانیان در مراجع و سازمان های بین المللی و مراجع قضایی و داوری کشورهای خارجی مبادرت به انجام وکالت و نیز انعقاد قرارداد با وکلای رسمی سایر کشورها می نماید.

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، ضمن بهره گیری از دانش و تجارب وکلا، مشاورین و کارشناسان ارشد حقوقی متخصّص در زمینه های حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت بین الملل در کلیه زمینه های مربوط به حقوق مهاجرت، انجام مذاکرات و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی و نیز داوری در قراردادهای تجاری بین المللی، مبادرت به ارائه خدمات حقوقی تخصّصی می نماید.

 

خدمات حقوقی مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان عبارتند از:

1- وکالت در دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو

2- وکالت در دادگاه های حقوقی

3- وکالت در دادگاه های خانواده

4- وکالت در شوراهای حل اختلاف

5-وکالت در دادگاه های تجدیدنظر استان

6-وکالت در دیوان عالی کشور

7- وکالت در مراجع ثبتی

8- وکالت در امور شهرداری ها و کمیسیون های آن

9- وکالت در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

10- وکالت در مراجع مالیاتی

11- وکالت در تعزیرات حکومتی

12-وکالت در دیوان عدالت اداری

13- وکالت در امور زندانیان، عفو و بخشودگی

14-وکالت در داوری و حل و فصل اختلافات بازرگانی

15- وکالت در امور قراردادها