وکیل دادگاه کیفری تهران

وکیل دادگاه کیفری تهران


با موضوع وکیل دادگاه کیفری تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از مسایلی که مردم در کلان شهرها با آن روبرو هستند بحث تذکر و امر به معروف است.

عموماً در بین خانم‌ها علی الخصوص در مترو و اتوبوس دیده شده که درباره حجاب و نوع پوشش با مسایل امر به معروف توسط سایر همشهریان روبرو هستند.

برخی بر این باورند که با سواستفاده نسبت قانون امر به معروف، برخی اشخاص به دنبال یافتن بهانه‌ای برای تاختن به سایر شهروندان هستند.

اما در این خصوص وظیفه بزرگی به عهده رسانه‌ها و ستاد امر به معروف است که آموزش لازم را به مردم در به کارگیری قوانین رعایت نمایند.

متاسفانه دیده شده برخی اشخاص در جایگاه آمر به معروف اقدام به بی احترامی توهین و حتی زد وخورد با اشخاص می‌پردازند.

از این رو فیلم ها و کلیپ های بسیاری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که متاسفانه طعمه برخی رسانه های تخریبگر نیز شده است.

لیکن مردم با علم به قانون در خصوص امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند نظم بیشتر به اجتماع ایرانی بدهند.

در آن سو برخی دیگر هم همه چیز را حریم خصوصی می‌دانند.

مانند نوع پوشش در خیابان ، مترو و … و تذکر را به مثابه ورود به حریم خصوصی تلقی می‌نمایند.

اگر مشتاق هستید تا بیشتر با سازوکار امر به معروف و حدود آن آشنا و از حقوق خود بیشتر در جامعه آکاه بگردید خوانده این مقاله برای شما مفید خواهد بود.

سوالات مهم از وکیل دادگاه کیفری تهران

  • شیوه صحیح و قانونی تذکر دادن زبانی چیست؟
  • آیا اقدام عملی برای امر به معروف توسط اشخاص مجاز است؟
  • بهترین وکیل دادگاه کیفری تهران کیست؟
  • آیا آمر به معروف می‌تواند شخص را مورد مذمت و یا توهین قرار دهد؟

وکیل دادگاه کیفری تهران توضیح می‌دهد:

معروف و منکر وفق قانون به چه دسته از اعمال و رفتار گفته می‌شود؟

معروف و منکر عبارتند:

از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

البته برخی احکام تابع حکم حکومتی است که در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

آیا به بهانه امر به معروف و نهی از منکر می‌شود در زوایای زندگی خصوصی اشخاص ورود کرد؟

امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

شرایط قانونی امر به معروف و نهی از منکر به چه شکل است؟

وکیل دادگاه کیفری تهران در ادامه شرح داد:

مطابق قانون تقسیم بندی دقیقی برای موضوع امر به معروف در نظر گرفته شده است تا هرج و مرج ایجاد نشود.

لذا مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است.

مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است.

مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است و اشخاص نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف در مقوله عملی ورود نمایند.

آمران به معروف دقت نمایند:

در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

آیا امر به معروف بانوان بدحجاب در واگن قسمت بانوان مترو یا اتوبوس قانونی است؟

وکیل دادگاه کیفری تهران گفت:

همانگونه که پیشتر گفتیم به بهانه امر به معروف نمی‌توان متعرض حریم خصوصی اشخاص گردید.

اما اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند.

مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.و طرح تذکر لسانی با حفظ حرمت و کرامت اشخاص فاقد ایراد است.

اگر در راستای امر به معروف آمر شخصی را مورد توهین یا ضرب و جرح قرار دهد مجازات می‌شود؟

هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

اگر شخصی را که آمر به معروف است مورد اعمال مجرمانه قرار دهید مجازات شما قابل تخفیف نیست

مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

و چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند.

جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی

(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود و پا برجاست.

آیا مردم می‌توانند مسیولین دولت را امر به معروف نمایند؟

مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند.

در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه  گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

آیا مردم و یا دولت می‌توانند در اجرای امر به معروف مانع ایجاد نمایند؟

اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.

ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد.

در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛

علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

آیا شعبه دادگاه خاصی در قانون برای رسیدگی به جرایم امر به معروف در نظر گرفته شده است؟

مطابق قانون قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

وظیفه آگاه کردن توریست‌ها نسبت به رعایت شئونات اسلامی با کدام مراجع است؟

وفق قانون وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

اگر به آمر معروف آسیبی در حین انجام عمل برسد دیه به عهده کیست؟

در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود.

یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد.

در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، بعد از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

و اگر جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

آیا آمر معروفی که در حین انجام امر به معروف آسیب ببیند ایثارگر محسوب می‌شود؟

وکیل دادگاه کیفری تهران بیان داشت:

هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود.

حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.

احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان:

قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد.

آیا نیروهای بسیج می‌توانند مردم را امر به معروف نمایند؟

آحاد بسیجیان همانند سایر مردم در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند در مرتبه زبانی اقدام کند.

البته این امر نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار می کند.

که این اشخاص با ارایه کارت و احراز هویت می‌تواند اقدام عملی نیز بنمایند.

وکیل دادگاه کیفری تهران

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دادگاه کیفری تهران

تنظیم لوایح جهت دادگاه کیفری یک و دو تهران.

تنظیم شکواییه کیفری و دادخواست حقوقی.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل دادگاه کیفری تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی کیفری تهران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل دادگاه کیفری تهران

مشاوره حقوقی حضوریمقالات کیفری

برترین تیم وکالتمشاوره حقوقیوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل حقوقیوکیل دادگاه کیفریوکیل دادگاه کیفری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *