دوره ‌های مربی‌گری ورزشی در اروپا

دوره ‌های مربی‌گری ورزشی در اروپا یکی از راه‌ های مهاجرت، از طریق پذیرش در دوره‌های تحصیلی می‌باشد. امروزه تحصیل در رشته‌های ورزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی رشد روز افزون تاسیس باشگاه‌ های ورزشی و پیشرفت‌ های ورزشی در سطح جهانی، نیاز برای تربیت مربیان را.

شکایت آدم ربایی در دادسرای جرایم رایانه‌ای

شکایت آدم ربایی در دادسرای جرایم رایانه‌ای   یکی از جرایم علیه اشخاص، جرم آدم ربایی می‌باشد. این نکته که آیا آدم ربایی از طریق فضای مجازی قابل تحقق می باشد یا خیر و در صورت تحقق، کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد، موضوع مقاله‌ی حاضر می باشد که.

تحصیل در چین

تحصیل در چین چین کشوری پهناور در منطقه‌ی شرق آسیا و پایتخت ان پکن می‌باشد. زبان رسمی چین، ماندارین و واحد پولی ان یوان است که هر 5/6 یوان چینی معادل یک دلار آمریکا می‌باشد. اقتصاد چین بعد از آمریکا و اروپا در مقام سوم دنیا قرار دارد؛ چرا که.