مرجع مطالبه خسارت از قاضی

امروز با معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی همراه شما هستیم. اشتباه در صدور حکم قضایی و یا دستور اشتباه در جلب و بازداشت افراد، می‌تواند موجبی برای شکایت از قاضی متخلف باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جبران خسارت فرد متضرر از حکم و دستورات قاضی را به عهده.

مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی

امروز با مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی همراه شما هستیم. یکی از مواردی که به پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر کمک می کند، بالا بردن سطح آگاهی جهت فریب نخوردن توسط کلاهبرداران سایبری است. موسسه حقوقی مهر پارسیان جهت آگاهی بخشی هموطنان عزیز مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی را در.

مشاوره حقوقی اجرای حکم کیفری

امروز با موضوع مشاوره حقوقی اجرای حکم کیفری همراه شما هستیم. یکی از مواردی که ممکن است باعث توقف اجرای حکم کیفری شود، توبه مرتکب جرم است. تاسیس توبه مجرم در حقوق جزای اسلام و به تبع آن در آیین دادرسی کیفری جدید ایران به عنوان ابزاری جهت عدم اجرای.