وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی

امروز با موضوع معرفی وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی همراه شما هستیم. هرچند که جرایمی چون ورشکستگی به تقصیر و تقلب در زمره جرایم مالی قرار نمی گیرد. اما در واقع رسیدگی به کیفرهای مندرج در قانون مشمول موضوعات جرائم اقتصادی و مالی است. دفتر وکالت محمدرضا مهری.

وکیل حرفه ای در تهران

امروز با معرفی وکیل حرفه ای در تهران همراه شما هستیم. کار گروهی در حرفه وکالت، سالهاست که در ایران آغاز شده است. به دلیل عدم توضیح نقش مشاوره حقوقی و وکیل در امور روزمره اشخاص، هنوز خدمات وکالت حرفه ای در ایران جای خود را باز نکرده است. وکیل.

وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب اسلامی تهران همراه شما هستیم. تعدادی از جرایم خاص در قانون برای رسیدگی و صدور رای، به دادگاه انقلاب اسلامی در سراسر کشور ارجاع خواهد شد. ایجاد دادگاه انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب و به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.