اعتراض ثالث اجرایی

بررسی شرایط دعوی اعتراض ثالث اجرایی ، موضوع بحث امروز است. دعوی صدور حکم به رفع بازداشت، دعوی صدور حکم به رفع توقیف از ملک در واحد اجرای ثبت، در اجرای احکام مدنی، با معرفی محکوم‌له مالی توقیف می گردد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی می کند..

مطالبه وجه چک از سوی بانک

بررسی موضوع مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری علیه اشخاص، موضوع بحث امروز است. بانک یا موسسه اعتباری، راه‌های مختلفی در وصول و مطالبه وجه ناشی از عقود بانکی دارند. راه های پیش روی بانک جهت وصول مطالبات اول: مطالبه وجه بابت تسهیلات اعطایی عقود.

وکالت در پرونده شکایت از پزشک

بررسی نحوه اعلام وکالت در پرونده شکایت از پزشک موضوع بحث امروز است. آیا در پرونده های جرایم پزشکی نیاز به وکیل داریم؟ پاسخ به این سوال متناسب با نیاز شما در پرونده‌های جرایم پزشکی داده خواهد شد. گاهی ممکن است قصور و خطای پزشکی چنان محرز باشد که نیاز.