مقالات حقوقی

اعتراض به انتقال اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پژوهشکده های دولتی و پژوهشگاه های دولتی، تابع قوانین و آیین نامه های خاصی می...

بیشتر بخوانید

نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات مراجع دولتی، عمومی و حاکمیتی، در حدود قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری...

بیشتر بخوانید