گروه وکلای مهر، یکی ازبرترین گروههای وکلای ایران ، درعرصه های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل می‌باشد.سابقه تشکیل این گروه به سال 1386 بر می گرددوموسس گروه وکلای مهر، دکتر محمد رضا مهری،وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد. به نتیجه رسیدن  بیش از 2000هزار پرونده موفق در عرصه حقوق مهاجرت وحقوق تجارت بین‌الملل، تنها یکی ازدستاوردهای این گروه می‌باشد.

گروه وکلای مهر ،پس از اتمام دوره قضاوت دادگستری سرپرست این گروه،در سال 1386 وتحت نام موسسه حقوقی بین‌المللی اهورا میهن، شروع به کار نمود،.این موسسه در سال 1393 منحل وموسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مدیریت جدید وسهامدارانی که جملگی ازوکلای پایه یک دادگستری و به نام کشور و بین‌المللی می‌باشند،شکل گرفت.

درراستای تحقق حداکثری شعار گروه وکلای مهر وجهت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های حقوقی، گروه وکلای مهر وموسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، اقدام به انعقاد قرارداد همکاری باوکلای سایر کشورها وسازمآن‌های مهاجرتی معتبر بین‌المللی نمود وبراساس اختیارات حاصل ازاساسنامه، برگزاری دوره های حقوق مهاجرت  حقوق بین‌الملل خصوصی ،حقوق خانواده ،حقوق کیفری، حقوق خصوصی وتعلیم وتربیت کارآموزان وکالت دردستور کار گروه وکلای مهر قرارگرفت.

برگزاری منظم کارگاههای اموزشی وسمینارهای حقوقی درسطح بین‌المللی وداخلی،وبااستفاده ازتوان جوانان فارغ التحصیل رشته های مختلف حقوق، سعی در ارائه خدات صادقانه به هموطنان عزیز درسراسر دنیا داریم. گروه وکلای مهر به دور ازجنجال های رسانه ای وفضای مجازی، تنها خدمت صادقانه وعلمی به مردم شریف ایران اسلامی رادر دستور کار خود قرارداده وبدون اعتنا به موسسات غیر مجاز حقوقی و وکیل نماها، به منشور اخلاقی موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان پای بند بوده ومی باشد .

حمایت ازاقشار آسیب پذیر جامعه وارائه مشاوره حقوقی رایگان به افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره)- سازمان بهزیستی- موسسه خیریه کهریزک وموسسه خیریه محک،برگ زرین دیگری ازسوابق گروه وکلای مهر می‌باشد.تمامی همکاران گروه وکلای مهر از وکلای پایه یک دادگستری و یا فارغ التحصیلان رشته های مختلف حقوق باحداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد،پس ازطی آزمون های سخت علمی وگزینش اخلاقی انتخاب شده و درطول دوره همکاری به صورت مستمر تحت آموزش مستقیم اساتید موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان قراردارند و در صورتی که موجب نارضایتی موکلین وارباب رجوع باشند ،پس از2بارتذکر ،و عدم رعایت حقوق ارباب رجوع ومنشور حقوق موکل،باهمکارخاطی قطع همکاری خواهد شد.

در کلیه پرونده‌های حقوق داخلی،اعم از حقوق خانواده  پرونده‌های مربوط به چک  ثبت ملک واخذ سند مالکیت- پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری- خیانت درامانت- قاچاق کالا وارز- آدم ربایی  فروش مال غیر وپرونده‌های مهم حقوقی وکیفری،2 وکیل پایه یک دادگستری،انجام وکالت شما راعهده دار خواهند شد.

درپرونده‌های مربوط به حقوق مهاجرت،قراردادرسمی باوکلای کشور مورد نظر موکل منعقد شده وپرونده‌هایی نظیر، مشاوره در امور اخذ پذیرش وویزای تحصیلی  اخذ ویزای کار وویزای درجستجوی کار- پرونده‌های خرید ملک در سایر کشورها واخذ اقامت از طریق خرید ملک- اخذ اقامت و تابعیت از طریق سرمایه گذاری،کارآفرینی وثبت شرکت- اخذ ویزای توریستی- اخذ ویزای ازدواج واخذاقامت و تابعیت از طریق تولد فرزند،توسط گروه بین‌الملل وکلای مهر پذیرفته وانجام خواهد شد.سابقه درخشان گروه وکلای مهر،ورضایت حداکثری موکلین،معرف ماست.

همچنین به اطلاع همراهان عزيز مي رساند، همانطور كه موكداً اعلام شده است، موسسه حقوقي و داوري بين المللي طليعه عدالت و مهر پارسيان، هيچ گونه خدمات كاريابي داخلي يا بين المللي و يا اعزام نيروي كار به كشورهاي خارجى نداشته و ندارد، خدمات اين موسسه صرفاً مشاوره حقوقي و معرفي وكيل در پرونده‌هاي داخلي و بين المللي مي باشد.

ما گروه وکلای مهر،وکارکنان موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان،به عهدی که باشما بستیم تا آخر راه پای بندیم.