شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات


با موضوع اعلام شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات مقاله زیر را آغاز می کنیم.

دسترسی به وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور ملکی در تعطیلات دغدغه بیشتر موکلین است.

دفتر وکالت محمد رضا مهری با درک این موضوع اقدام به برقراری کشیک وکالت در روزهای تعطیل سال نموده است.

در این راستا از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان تعیین وقت مشاوره حقوقی آنلاین، حضوری و یا تلفنی با وکیل وجود دارد.

در این نوشتار همچنین می توانید تعدادی از مشاوره حقوقی آنلاین در موضوعات ملکی را مطالعه فرمایید.

تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

⁠ تصرف عدوانی حقوقی:

بنا به تعریف مصرح در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای تحقق دعوای تصرف عدوانی ارکان زیر باید جمع باشد که هر یک مختصراً توضیح داده میشود:

سبق تصرف خواهان:

علاوه بر استیلا نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه تحقق معنای تصرف در اموال است لازم است ارتباط بین مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط مدتی ادامه داشته باشد تا برحسب عرف بتوان آنرا بعنوان سابقه پذیرفت.

بنابراین باید مدت لازم برای حصول سبق تصرف را به نظر عرف محول نمود.

عدم سبق تصرف خوانده:

صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جائز است که تصرف او لاحق بر تصرف خواهان باشد

بر اساس همین شرط است که معتقدند خوانده دعوی تصرف، باید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد والا او خود نیز متصرف سابق محسوب می-گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجهه قانونی است. بنابراین یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مستولی شده باشد.

عدوانی بودن تصرف خوانده:

عدوانی بودن تصرف، شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده، ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارات: «بدون رضایت» به بیان مفهوم «عدواناً» که در ماده ۲ آن قانون ذکر شده پرداخته، منقول یا غیرمنقول بودن مال که تفاوت بین در ماده یک و دو آن می باشد، تأثیری در این امر ندارد. خصوصاً ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ که اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گرفت، در موردی دعاوی مربوط به هر دو نوع مال، عبارت «بدون رضایت» را به کار برده بود.

نحوه استرداد سند مالکیت امانی چیست؟

از طریق شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات پاسخگو هستیم.

🔹 در دست نداشتن سند ملک به معنای عدم مالکیت یا از بین رفتن حقوق ناشی از آن نخواهد بود، چه اینکه نام شما به عنوان مالک ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.

🔹شما هم امکان طرح دعوا علیه همسرتان مبنی بر استرداد سند خواهید داشت.

هم می توانید اقدام برای گرفتن سند جدید از ثبت نمایید.

نیازی به اعطای وکالت در این مورد نمی باشد.

در مورد اینکه ملک در حال حاضر در تصرف کیست فرض سوال مسکوت می باشد؛

اما به طور کلی باید گفت امکان طرح دعوای تصرف عدوانی و یا خلع ید حسب مورد ممکن می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی، فک رهن، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

🔷خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد.

در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

💥مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی:

👈- شرط توارث در نکاح منقطع:

باطل است

👈- شرط عدم توارث در نکاح دائم:

باطل است

👈- شرط بر خلاف قانون امری:

باطل است

👈- شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:

باطل است

👈- شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی:

باطل است

👈- شرط اسقاط خیار تدلیس:

باطل است.

👈-  شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم:

باطل است

👈-شرط خیار تفلیس:

باطل است

👈- شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی:

باطل است

👈-شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی:

باطل است

👈- شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:

صحیح است

👈- شرط اسقاط خیارات بصورت کلی:

باطل است

مثال:

شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می‌کند. به دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است

👈- اسقاط حق شفعه بطور کلی:

باطل است

👈- شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است

👈- شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است

👈- شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم:

باطل است. (ماده ۱۱۰۱)

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکارمی دهد.

✅قبض شرط صحت، تحقق و وقوع عقد است.

رهن کلی  فی الذمه باطل است.

✅رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض  نه استمرار قبض.

✅اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

✅تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

✅رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.

✅هرگاه عین مرهونه  بواسطه عمل کسی تلف شودمتلف باید بدل را بدهد و بدل  مزبور خودبه خود  رهن خواهد بود.

✅حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است. رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.

🔶در صورت قبض  مال مرهون بدون  اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است– ودر قبض ,قبض عرفی کفایت می کند. ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.

شماره موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی در تعطیلات

اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است –رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است ولی اگر بطور دائم  باشد باطل است.

🔶رهن وجه نقد مطلقاً صحیح است برای مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

🔶عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد–راهن به تصرفی  در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.

🔶هرگاه در عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد عقد رهن صحیح و شرط باطل هست.

🔶تجزیه دین باعث تجزیه حق رهن نمی شود.

🔶رهن برای راهن»» لازم

🔶رهن برای مرتهن»جایز

🔶رهنی که درآن تعلق منافع موردرهن به مرتهن شرط شده است رارهن »» تصرف میگویند.

🔶عقد رهن با فوت راهن و مرتهن باطل و منفسخ نمی شود.

در صورتی که بعد از قبض باشد اما اگر قبل از قبض باشد باطل است.

🔶فروش عین مرهونه توسط راهن »» غیر نافذ هست.

🔶راهن حق تصرف در عین مرهونه را دارد به این شرط که مضر نباشد.

🔶رهن مازاد صحیح است یعنی راهن عین مرهونه رابه طور مکرر به رهن بدهد٬ این رهن منافی با حق مرتهن نیست زیرا حق مرتهن اول مقدم برحق مرتهنین دیگر است.

اگر ملکی را که خریدیم متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد

وکیل تخصصی ملک پاسخ می دهد:

✅چکیده: منظور از «غرامات» همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شد بنابراین قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

🔹تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

🔹شماره رای نهایی  :۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳

✍️رای دیوان عالی کشور

اولاً: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نظر شعبه‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است.

به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قبل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شده است؛

در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند.

قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ خروج موضوعی دارد و مطابق مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد.

این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.

از این حیث رأی صادره قابل ابرام نیست.

چون مورد منطبق با بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

🔹رئیس شعبه ۱۰ دیوان ‌عالی‌ کشور – مستشار – عضو معاون

عبداله‌‌‌‌‌‎پور – میر مجیدی – صدقی

ملکی را فروخته اند و مشتری به علت عدم بدهکارشدن به افراد متعدد قادر به پرداختن مابقی ثمن‌ نیست.

آیا فروشنده می تواند قبل از همه طلبکاران دیگر، مال فروخته شده خود را با اعاده ثمن دریافتی مسترد دارد؟

بله_ تحت عنوان خیار تفلیس می تواند.

🔷خیار تفلیس یعنی اینکه اگر کسی مالی را به دیگری بفروشد و خریدار، مفلس شود و کالا نزد او وجود داشته باشد فروشنده اختیار دارد که عین مال خود را بر دارد و مقدم بر بقیه طلبکاران شود یا با بقیه طلبکاران شریک شود.

🔷ماده ۳۸۰ قانون مدنی:

در صورتی که مشتری،مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

🔷این قاعده اختصاص به عقد بیع ندارد و جز قواعد عمومی قراردادها است.

🔷ماده ۵۳۰ قانون تجارت این قاعده را در مورد تاجر ورشکسته بیان کرده است.

شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام به شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ به موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

مقالات تجاریمقالات حقوقی

سامانه وکیل آنلاین تهرانشماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلاتموبایل وکیل بانکی تهرانوکیل تخصصی ملک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *