مجازات اغتشاشگران و معترضین گرانی بنزین

مجازات اغتشاشگران و معترضین گرانی بنزین

مجازات اغتشاشگران و معترضین گرانی بنزین


با بررسی مجازات اغتشاشگران و معترضین گرانی بنزین با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

هفته گذشته  اقدام دولت در ساعات پایانی شب در خصوص اعلام نرخ جدید برای بنزین منتهی به بلوایی شد که خسارات عدیده آن گریبانگیر جامعه شد.

بی تدبیری دولت سبب شد تا در شرایطی بحرانی، مردمی که به شدت در مضیقه بودند دیگر کاسه صبرشان لبریز شود.

اما شرایط حاکم بر خاورمیانه باعث این اعتراض با مداخله دشمنان به فضای امنیتی تبدیل شود، عده ای کشته شدند.

حتی چندین مامور حافظ نظم نیز کشته شدند، بانک‌ها و منازل و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها  در آتش سوختند و در برخی شهرها حتی آمبولانس‌ها و بیمارستان‌ها، ماشین آتش نشانی ، خودروی پلیس و … در آتش سوختند.

پرسش‌هایی برای بسیاری از مردم ایجاد شده است که موسسه حقوقی مهر پارسیان و گروه وکلای مهر را بر آن داشت به تشریح موضوع بپردازند.

با ما همراه باشید تا به عموم سوالات شما در این نوشتار پاسخ دهیم.

پیش از هرچیز باید ببینیم که آیا جرایم هدایت کنندگان جریاناتی که از خارج کشور علیه امنیت ایران اقدام نمودند در ایران قابل پیگیری است؟

پاسخ به این پرسش مثبت است.

وفق ماده ۵ ازقانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود.

مجازات ارتشاء

هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند.

مجازات همکاری با اپوزاسیون

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا‌ یکسال محکوم خواهد شد.

مجازات همکاری با اسراییل و آمریکا در جریانات اعتراض بنزینی

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

مجازات تشویق کنندگان مردم به اعتراض و اغتشاش

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از این که موجب قتل و غارت‌بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

مجازات توهین کنندگان به امام خمینی و رهبری

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مجازات دست به دست کردن اخبار دروغ برای ایجاد ترس در مردم

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید.

یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد.

وکیل شکایت از چشم ­پزشک

اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

مجازات آتش زدن بانک‌ها اماکن و منازل مردم

مطابق قانون هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت که به اعدام محکوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

مجازات اغتشاشگران مسلح

بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

همچنین وفق ماده ۲۸۸ از قانون مذکور

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

محاربه چیست؟ یا معترضان محارب تلقی می‌شوند؟

وفق ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد.

شکایت از دکتر زنان و ماما

و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

مجازات محاربان

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

چه کسانی محارب و مفسد الارض تلقی می‌شوند؟

وفق ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

برای آن عده از معترضین که محارب نبودند و اخلال عمده‌ای در نظم عمومی به وجود نیاورند چه مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد؟

چنانچه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

حبس درجه ۵

– حبس بیش از دو تا پنج سال

حبس درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

آیا نام اغتشاشگران در روزنامه‌ها چاپ خواهد شد؟

وفق ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی

مطالبه و وصول مهریه

حکم محکومیت قطعی در جرم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد.

یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا منتهی به تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

برای دسته‌ای از اغتشاشگران تخفیفی اعم از تعویق و تعلیق و مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد

وفق ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی

قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر

تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

همچنین وفق ماده ۷۱ از قانون مذکور  اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

آیا جرایم علیه امنیت مشمول مرور زمان خواهد شد؟

عده‌ای از اغتشاشگران با این باور کذایی که مدتی آفتابی نشوند تا مرور زمان تعقیب جرم شامل حالشان شود ایام را می‌گذرانند.

غافل از اینکه وفق ماده ۱۰۹ از قانون مجازات اسلامی

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شود.

با قاتلین مردم بی گناه علی الخصوص زنانی که در جریان این اغتشاشات کشته شدند چه برخوردی خواهد شد؟

وفق ماده ۴۲۸ از قانون مجازات اسلامی

در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

وکیل پایه یک مرزداران

تکلیف دیه اشخاص بی گناهی که در اغتشاشات توسط اشخاص نامعلوم کشته شدند چه می‌شود؟

اگر قاتل شناسایی نشود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

وفق ماده ۴۸۴ از قانون مجازات اسلامی

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر قاتل شناسایی نشد و یا شخص بر اثر ازدحام کشته شد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

وفق ماده ۴۸۷ از قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.

وکیل مجازات اغتشاشگران و معترضین گرانی بنزین

قبول وکالت در پرونده های کیفری تهران

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری ، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵

شماره تلفن دفتر وکیل پایه یک دادگستری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره همراه وکیل آنلاین کیفری تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

مقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری