مدارک مورد نیاز ویزای آمریکا

امروز با بررسی مدارک مورد نیاز ویزای آمریکا با شما هستیم.

مدارک عمومی برای همه افراد

– دو قطعه عکس 5×5 ( دو اینچ در دو اینچ)

– فرم اپلیکیشن سفارت میبایستی تکمیل و امضا گردد

– اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ ورود و فتوکپی آن

– فتوکپی از ویزاهای معتبر مثل شینگن، بریتانیا، کانادا و ویزاهای قبلی امریکا

– اصل شناسنامه( + ترجمه) به همراه فتوکپی برابر اصل

– اصل کارت ملی ( + ترجمه) به همراه فتوکپی برابر اصل

– اصل کارت پایان خدمت ( + ترجمه) به همراه فتوکپی برابر اصل

– در صورتی که به صورت خانوادگی مسافرت می نمایید، دو نسخه ترجمه سند ازدواج به اضافه فتوکپی برابر اصل

مدارک مالی

– اسناد ملکی+ دو نسخه ترجمه به همراه فتوکپی برابر اصل و در صورت نیاز، ارزش گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری

– گواهی تمکن مالی BANK STATEMENT

– پرینت گردش حساب 6 ماهه به زبان انگلیسی

– پرینت مانده حساب بانکی به زبان انگلیسی با حداقل مانده 50 تا 100 میلیون تومان

مدارک اختصاصی براساس شغل

1 . کارمندان دولت

مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد.

– حکم کارگزینی- کارت پرسنلی- فیش حقوقی

– برگه مرخصی به مدت حداقل یک ماه

– پرینت حساب بانکی که حقوق شما به آن حساب واریز می گردد برای مدت سه ماه.

2 . شرکت های خصوصی

مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد.

– گواهی اشتغال به کار بر روی سربرگ همراه با مهر شرکت و امضای مدیر عامل که میزان حقوق، سمت و مدت اشتغال به کار بر روی آن دقیقا ذکر شده و نسبت به مرخصی به میزان مدت مسافرت موافقت گردیده باشد.

– مانده حساب بانکی حداقل 50 میلیون تومان

– گواهی بیمه از اداره تامین اجتماعی همراه با مهر

3 . بازنشستگان

مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد.

– کارت یا حکم بازنشستگی

– فیش حقوقی

– در صورت اشتغال به کار، مدارک شغلی

4 . مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت های خصوصی

مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد.

– آگهی تاسیس شرکت

– روزنامه رسمی ثبت شرکت به همراه آخرین تغییرات

– در صورت بیمه، مدارک بیمه تامین اجتماعی و در صورت داشتن هر گونه پروانه بهره برداری و مجوز شغلی ضمیمه گردد.

5 . کسبه ، پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان

مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد.

– پروانه کسب یا پروانه مطب یا داروخانه و …

– کارت نظام صنفی( نظام پزشکی، نظام مهندسی و …)

– در صورت داشتن بیمه، گواهی از اداره تامین اجتماعی

– کارت بازرگانی( در صورت موجود بودن)

– برای اشخاصی که مباشر یا شریک می باشند گواهی تاییدیه از اتحادیه مربوطه

– پرینت حساب برای مدت شش ماه با مانده حداقل 100 میلیون تومان.

6 . دانشجویان

مدارک ذیل می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد:

– کارت دانشجویی

– گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو

– برگه مرخصی دانشجو که به تایید اداره آموزش دانشگاه رسیده باشد.

7. دانش آموزان

– جهت افراد زیر 18 سال تحت تکفل خانواده که مشغول به تحصیل می باشند، برگه معرفی نامه از محل تحصیل و برگه مرخصی تحصیلی مورد نیاز می باشد.

– افراد زیر 18 سال می بایست به همراه پدر و مادر خود مسافرت و یا به همراه یکی از والدین خود با رضایت نامه محضری از سرپرست خانواده همراه با ترجمه و مهر دادگستری سفر نمایند.

8. زنان خانه دار

– پرینت بانکی با مانده حداقل 50 میلیون تومان.

نکات

– حضور به موقع در زمان وقت تعیین شده در سفارت الزامی می باشد

-خانم های متاهل که قصد مسافرت به صورت انفرادی را دارند می باید رضایتنامه محضری از محضر اخذ و همراه با ترجمه رسمی و با مهر دادگستری جهت ارائه به سفارت آماده نمایند.

مدارک مورد نیاز ویزای تجاری

1- فرم اپلیکیشن سفارت

2- دو قطعه عکس پرسنلی (5*5)

3- گذرنامه با دست کم دو برگ سفید و با حداقل 7 ماه اعتبار

4- فتوکپی از ویزاهای معتبر مثل ویزای شیگن، بریتانیا، کانادا، استرالیا و امریکا

5- اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی به همراه دو نسخه ترجمه و فتوکپی برابر اصل

6- دعوتنامه بر روی سربرگ شرکت امریکایی به همراه مدارک فعالیت شرکت دعوت کننده

7- معرفی‌نامه بر روی سربرگ شرکت یا سازمان ایرانی که فرد متقاضی را در استخدام خود دارد. این معرفی‌نامه باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

– اطلاعات شناسنامه ای فرد متقاضی (نام، نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد)

– اطلاعات گذرنامه فرد متقاضی (شماره گذرنامه، تاریخ و محل صدور، تاریخ انقضا)

– سمت کاری فرد متقاضی در سازمان مربوطه

– توضیح مختصر در خصوص نوع روابط تجاری فی مابین شرکت ایرانی و شرکت امریکایی دعوت کننده

– تاریخ و مدت زمان سفر فرد متقاضی

– تایید شرکت مبنی بر تقبل کلیه هزینه های سفر و اقامت متقاضی در ایالات متحده.

8- مدارکی دال بر وجود معاملات تجاری حقیقی با شرکت دعوت کننده (از جمله بازگشایی اعتبار نامه، پروفورما، پیشنهاد قیمت، قرارداد و غیره)

9- مدارکی دال بر واقعی و فعال بودن شرکت ایرانی به همراه ترجمه به زبان انگلیسی(بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

در این راستا، بسته به نوع شرکت، مدارک ذیل قابل قبول می باشند:

– آخرین روزنامه رسمی (که از تاریخ آن بیش از سه سال نگذشته باشد) حاوی اطلاعات تاسیس و ثبت شرکت مربوطه و نام متقاضی. چنانچه بیش از سه سال از تاریخ روزنامه رسمی گذشته باشد، متقاضی می بایست یک روزنامه رسمی جدید (با تاریخ زیر سه سال) نیز مبنی بر تغییرات احتمالی انجام پذیرفته در خصوص تاسیس شرکت یا یک گواهی از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علی‌رغم عدم ثبت تغییرات، ارائه نماید.

– پروانه کسب معتبر صادره از اداره مربوطه در شهر محل اقامت

– کارت بازگانی معتبر

– در صورتی که نام فرد متقاضی در روزنامه رسمی ارائه شده، درج نگردیده باشد یا وی صاحب پروانه کسب یا کارت بازرگانی نباشد اما در یک جایگاه کارمندی قرار داشته باشد، می بایست مدارک ذیل را نیز به همراه ترجمه به زبان انگلیسی (بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه) ارائه دهد:

– نامه ای از سوی شرکت مربوطه مبنی بر تایید رابطه کاری متقاضی با آن شرکت ضمن مشخص نمودن سمت شغلی وی.

– لیست پرداختی شش ماهه آخر بیمه شغلی.

– کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه

10- در صورتیکه متقاضی به عنوان دارنده یک شغل آزاد قصد سفر به امریکا را داشته باشد می بایست اصل و تصویر مدارکی را دال بر تامین مالی خویش ارائه دهد.

11- بلیط هواپیما یا رزرو آن

12- بیمه مسافرتی بین المللی با پوشش حداقل 50,000دلار که کل دوره اقامت متقاضی را در ایالات متحده پوشش دهد

– کلیه مدارک مورد نیاز می بایستی در دارالترجمه رسمی، ترجمه شده و ممهور به مهر دارالترجمه باشند.

مشاوره حقوقی مهاجرت به آمریکا      

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925