دکتر محمد رضا مهری ،وکیل پایه یک دادگستری وبا داشتن سابقه قضاوت دادگستری وهمچنین مشاوره حقوقی درموسسات مالی وکارگزاری های بورس وشرکتهای لیزینگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسس گروه وکلای مهر می باشد.موسسه حقوقی اهورامیهن که درسال 1386 توسط دکتر محمد رضا مهری وتعدادی از وکلای برجسته بین المللی ثبت شده بود،اقدام به راه اندازی خدمات حقوقی ووکالت تحت تشکیل گروه وکلای مهر ،تا سال 1393 ادامه فعالیت داد ودرسال 1393 به دلیل مهاجرت شرکای اصلی موسسه به کشور ایالات متحده آمریکا،موسسه حقوقی اهورا میهن،منحل وموسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان ،به ثبت رسید وهمزمان کار مدیریت وراهبری گروه وکلای مهر رابه عهده گرفت.

دکتر محمد رضا مهری ،ازسال 1387،عضو کانون بین المللی وکلا واز سال 1395،عضو انجمن وکلای جوان بین المللی می باشد.گوشه ای ازسوابق ومسولیت ها وهمچنین مدارج علمی دکتر محمدرضا مهری ،موسس وبنیانگذار گروه وکلای مهر  وموسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان جهت آشنایی شما عزیزان،درادامه خواهد آمد.

دکتر محمدرضا مهری، فارغ التحصیل دیپلم آموزش ابتدایی ازدانشسرای مقدماتی تربیت معلم امام صادق تهران می باشد که درسال 1372 به دلیل قبولی در دانشگاه تهران دررشته حقوق،کسوت معلمی رابه صورت رسمی رها نمود ومشغول به تحصیل دردانشگاه شد.درکل دوره تحصیل در مقطع کارشناسی،تدریس دردبیرستان شهید چمران،منطقه یک تهران توسط ایشان ادامه یافت وپس ازاخذ مدرک کارشناسی بامعدل ممتاز،وقبولی درآزمون قضاوت،به عنوان جوانترین قاضی درسال 1379،وارد دستگاه قضایی گردید.

تصدی شعبه کیفری وحقوقی باابلاغ مستقیم دادرس علی البدل دادگاههای عمومی،سرپرستی اجرای احکام کیفری،قاضی مشاور شورای حل اختلاف وهمچنین تدریس دردانشگاه وعضویت درکمیسیون های حل اختلاف مالیاتی وماده 100 شهرداری،نشان ازپشتکار وتوان بالای ایشان درعنفوان جوانی داشت.

درسال 1386 وباصلاحدید شخصی ازادامه کار قضایی منصرف گردید وپس از استعفا ازدستگاه قضا،به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری،مفتخر گردید وهمزمان باادامه تحصیل دررشته های حقوق جزا وجرم شناسی وحقوق تجارت بین الملل ،موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد به صورت همزمان دراین دورشته شد.پس ازآن، تحصیل وی درمقطع دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی ادامه یافت وایشان درسال 2016،موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی ازدانشگاه ادمونتون ایالات متحده آمریکا گردید.

تشکیل جلسات وکارگاههای آموزش حقوق برای دانشجویان حقوق وتربیت کارآموزان وکالت جهت ورود به حرفه وکالت ازدیگر فعالیت های دکتر محمد رضا مهری می باشد.موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان ،طی سه سال مدیریت ایشان ،بسیار موفق عمل نموده است به گونه ای که امروزه به عنوان یکی ازبرترین موسسات حقوقی کشور،طرف قراردادهای سازمان های مهاجرتی وکلای دادگستری  درسراسر دنیا می باشد وطبق اساسنامه ،موسسه حقوقی مهر پارسیان،اقدام به معرفی واستخدام وکیل برای ایرانیان خارج ازکشور ویا خارجی هایی که نیاز به خدمات وکیل درداخل کشور ایران دارند می نماید.

سابقه همکاری ومشاوره حقوقی با موسسات مالی وکارگزاری های بورس وهمچنین سالها قضاوت ووکالت دادگستری وتدریس حقوق، ازدکتر محمد رضا مهری،بنا به اذعان همه موکلین ،مشاوری کم نظیر درعرصه مشاوره حقوقی خانواده، مشاور حقوقی قراردادها،مشاوره حقوقی درزمینه مهاجرت تحصیلی،مهاجرت کاری ومهاجرت ازطریق سرمایه گذاری کارآفرینی وسایر راههای قانونی مهاجرت ساخته است.