مرجع مطالبه خسارت از قاضی

امروز با معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی همراه شما هستیم.

اشتباه در صدور حکم قضایی و یا دستور اشتباه در جلب و بازداشت افراد، می‌تواند موجبی برای شکایت از قاضی متخلف باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جبران خسارت فرد متضرر از حکم و دستورات قاضی را به عهده دولت و شخص قاضی گذارده است.

اما اینکه در چه مواقعی امکان مطالبه خسارت از قاضی و یا دولت وجود دارد، به رویه و سایر قوانین برمیگردد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان متشکل از برترین وکلای ایران، راهنمای شما در موارد زیر خواهد بود.

تشخیص امکان مطالبه خسارت از دستور و حکم قضایی از دولت یا قاضی.

نحوه طرح شکایت انتظامی از قاضی متخلف و یا تنظیم دادخواست مطالبه خسارت از قاضی.

مرجع صالح جهت طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی و دولت.

مدارک مورد نیاز جهت شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی و کارکنان دولت.

نکات مهم در معرفی مرجع مطالبه خسارت از قاضی

  • خسارت احکام و تصمیمات نادرست قضایی چگونه جبران می شود؟
  • آیا ارتباط قاضی با یکی از طرفین پرونده موجب مسئولیت وی در جبران خسارت خواهد شد؟
  • خسارت ناشی از جرم و ضرر وزیان وارده به شاکی خصوصی چگونه جبران می شود؟

مواد قانونی جهت استناد در مطالبه خسارت از قاضی و دولت

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد.

در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل 171 قانون اساسی جبران خسارت در اثر اشتباه قاضی را به عهده دولت نهاده است.

در مهر پارسیان بخوانید :  آیا دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران دولتی جرم است؟

اما تقصیری که مرتکب آن قاضی باشد، جبران خسارت ناشی از تقصیر را به عهده شخص وی قرار داده است.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.

کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند.

در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید.

رای کمیسیون قطعی است.

در این سه ماده از قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تکلیف بازداشت افراد بدون دلیل و یا بر اثر اشتباه و تقصیر قاضی روشن شده است.

مطالبه خسارت از این بابت نیازی به طرح دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی شعبه 52 تهران ندارد و در همان کمیسیون رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل متخصص حقوق مصرف‌کننده

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است.

رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

بر اساس این ماده از قانون نظارت بر رفتار قضات، در همه مواردی که ذینفع مدعی تقصیر یا اشتباه قاضی است، ابتدا باید شکایت انتظامی خود را در دادسرای انتظامی قضات مطرح نماید.

در صورت تایید اشتباه یا تقصیر قاضی امکان طرح دادخواست مطالبه خسارت حسب مورد از قاضی یا دولت فراهم می شود.

ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید.

در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

مرجع مطالبه خسارت از قاضی

شعبه پنجاه و دو دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات و یا محکوم نمودن دولت به جبران خسارت در صورت اشتباه قاضی است.

برای طرح دادخواست مطالبه خسارت از قاضی، کافیست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه فرمایید.

با پیوست نمودن دلایل و مستندات، پرونده تشکیل شده و به شعبه 52 دادگاه حقوقی تهران ارجاع خواهد شد.

نحوه طرح شکایت انتظامی از قاضی

برای طرح شکایت انتظامی از هر یک از قضات شاغل در قوه قضاییه، لازم است به دادسرا انتظامی قضات واقع در ساختمان قدیم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران مراجعه نمایید.

در مهر پارسیان بخوانید :  نحوه طرح شکایت در دادسرا

پس از تهیه اوراق از پرونده مورد شکایت و ابطال تمبر هزینه دادرسی پرونده به یکی از دادیاران انتظامی قضات ارجاع می شود تا نسبت به اظهار نظر اقدام نماید.

دادیار انتظامی ابتدا دستور ارسال رونوشت شکایت و دلایل را برای قاضی مشتککی عنه صادر می نماید.

در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ از قاضی مربوطه دادیار به موضوع شکایت رسیدگی نموده و قرار متناسب صادر خواهد نمود.

در صورت نیاز از شاکی و قاضی مشتکی عنه جهت اداء توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.

اگر قاضی در زمان شکایت از دستگاه قضایی منفک شده باشد، امکان رسیدگی انتظامی وجود نخواهد داشت.

قبول وکالت در پرونده های دادسرای انتظامی قضات

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل مرجع مطالبه خسارت از قاضی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین مرجع مطالبه خسارت از قاضی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *