مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی

مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی


با موضوع مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی کالا همراه شما هستیم.

قاچاق کالا و ارز در زمره جرایم ویژه اقتصادی محسوب می شود.

به واسطه سوء استفاده های اقتصادی از شرایط کشور توسط عده ای سودجو، پرونده های قاچاق کالا و ارز زیادی در دادسرای ویژه امور اقتصادی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی مطرح رسیدگی است.

دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری به عنوان وکیل تخصصی جرایم اقتصادی و به ویژه قاچاق کالا و ارز، در صدد است تا مطالب مرتبط با این جرایم را به صورت دسته بندی شده در اختیار عزیزان قرار دهد.

در نوشتار پیش رو بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران با موضوع مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی، مطالبی را در این خصوص جمع آوری نموده است.

سوالات مهم در مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی

قاچاق گمرکی به چه معناست و مشمول کدام دسته از کالاها می شود؟

بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران کیست؟

مجازات قاچاق گمرکی چیست؟

کالاهای معاف از اظهار گمرکی کدامند؟

بر اساس ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود :

⭕️الف – کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر‌مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر ‌از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) این قانون است.

⭕️ب – خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

⭕️پ – بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج‌کننده غیر ‌از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.

⭕️ت – کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

⭕️ث – کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) این قانون می‌شود.

⭕️ج – وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده(۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

⭕️چ – وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

⭕️ح – کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

نظر به اینکه بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق، شرایطی را پیش‌بینی نموده،

مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی

تجمیع شرایط ذیل، منجر به تحقق عنوان مجرمانه قاچاق کالا موضوع بند ح ماده اخیرالذکر می‌گردد:

الف) اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر.

ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از جمع حقوق ورودی کالای موجود، کمتر باشد.

ج) کالا با نام دیگر اظهار شده باشد.

د) با استفاده از اسناد خلاف واقع و یا جعلی.

خ – کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر‌واقعی و یا با ارائه مجوز‌های جعلی به گمرک اظهار شود.

⭕️د– کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

⭕️ذ– کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۴- ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

🔻نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگاه مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به واستیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است

🔻و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور کلا بر سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که ر این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مطالب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و کجازات ها به نظر اکثریت هایت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین،غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد.

🔻این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است

مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی

دفتر وکالت وکیل آنلاین ویژه اقتصادی در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین جرایم اقتصادی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین جرایم اقتصادی در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی  اقتصادی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص اقتصادی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

مشاوره حقوقی قاچاق گمرکی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *