در این نوشتار به سوالات حقوقی عزیزان توسط وکیل در کامرانیه پاسخ داده خواهد شد.

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری ، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

وکیل در کامرانیه

وکیل در کامرانیه

آیا مادر می تواند نفقه فرزند بالغ را از پدر مطالبه کند؟

📌مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده ۶ قانون حمایت خانواده، نفقه وی را از پدر مطالبه کند. اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

🔹شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢۴٠٠١۵٧٨

✅ رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم هـ .ت. فرزند ب. از طرف فرزند خود بنام خ.ح. به‌طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه نفقه جاریه فرزند مشترک از تاریخ ۷/۳/۹۲ تنظیم دادخواست لغایت آینده زمان اجرای حکم مطابق نظر کارشناس.

دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان، با توجه به این‌که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می‌باشد.

خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه نفقه بر اساس نظریه کارشناس نمودند.

دادگاه موضوع را به کارشناس جهت تعیین و برآورد نفقه فرزند مشترک ارجاع که کارشناس محترم در نظریه شماره۹۲/۲۸۶/۳۳۳ مورخ ۱/۷/۹۲ از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال (دویست هزار تومان) نفقه تعیین و برآورد نمودند.

دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده و متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه و عدم دفاعیات وجه و محکمه‌پسند از ناحیه خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد می داند.

مستند به مواد ۱۲۰۴ و ۱۲۰۶ و ۱۱۹۹ از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از تاریخ ۷/۳/۹۲ لغایت آینده در حق فرزند مشترک خ.ح. صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅ رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ح. به‌طرفیت هـ .ت.نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۷مورخه۱۵/۷/۹۲در پرونده کلاسه ۰۳۳۳ صادره از شعبه ۲۸۶دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران که به‌ موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ لغایت آینده صادر گردید.

دادگاه با ملاحظه پرونده به دلایل زیر اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد.

برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که حکایت دارد هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌ عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت ‌شده باشد.

تبصره یک ماده فوق‌الذکر حکایت دارد سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است.

ماده ۶ قانون حمایت خانواده حکایت دارد:

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.

در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند برابر شناسنامه خ.ح. متولد ۲/۱۱/۱۳۷۴ می‌باشد.

با توجه به اینکه فرزند مشترک بالای پانزده سال و سن حضانت می‌باشد و محجوریت وی به اثبات نرسیده است و اینکه فرزند مشترک دیگر طفل نامیده نمی‌شود تا انطباق با ماده ۶ ق حمایت خانواده باشد.

لکن طرح دادخواست مادر برای فرزند نظر به اینکه فرزند بالای ۱۵ سال می‌باشد خود فرزند می‌تواند طرح دادخواست نماید.

اینکه برابر نص صریح بند پنج ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکایت دارد:

“کسی که به‌ عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد”

با توجه به اینکه فرزند از سن حضانت خارج باشد و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ و ۸۴ بند ۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر قرار ردّ دعوی ( قرار عدم استماع دعوی خواهان) صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مجازات جرم فرار مالیاتی چیست؟

دفتر وکیل پایه یک دادگستری در کامرانیه پاسخ می دهد.

❇️ مجازات‌های مقرر برای جرم فرار مالیاتی:

در فرار مالیاتی نوع مجازاتی که قانون‌گذار برای اشخاص عادی در نظر گرفته، متفاوت از مجازاتی است که برای شرکت‌ها یا مؤسسات پیش‌بینی نموده است. این مجازات‌ها به شرح ذیل است:

✍️ الف. مجازات اشخاص عادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.

۱. حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از دو میلیون تا ۸ میلیون، شلاق از ۳۱ ضربه تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها.

۲. پرداخت اصل مالیات به همراه جریمه‌های قانونی.

۳. جبران ضرر و زیان وارده به دولت.

✍️ ب. مجازات شرکت‌ها و مؤسساتی که مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند.

۱. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال.

۲. ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری.

📌 آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

دفتر وکیل پایه یک دادگستری در کامرانیه پاسخ می دهد.

در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست.

اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.

نظریه شماره ۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

📌تعیین وجه التزام و پرداخت آن به اطلاق باعث فسخ قرارداد نیست.

✅ سوال

در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعیین می‌نمایند.

آیا پرداخت وجه التزام برای انصراف از انجام معامله کافی است؟

دفتر وکیل پایه یک دادگستری در کامرانیه پاسخ می دهد.

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است.

اما به‌ طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه نیست.

بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارایت که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد.

در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت.

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو اینکه متخلف وجه التزام را پرداخت نماید.

طرف مقابل می‌تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید.

در هر حال تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظریه شماره ۴۸۶۸/۷ – ۱۳۸۶/۷/۲۴اداره حقوقی کل قوه قضایه

📌 صدور‌ قرار ابطال‌ دادخواست در چه مواقعی صورت می گیرد؟

دفتر وکیل پایه یک دادگستری در کامرانیه پاسخ می دهد.

۱. با توجه به مواد ۹۵ و ۹۶و ۲۵۶ و ۲۵۹ ق. آدم، میتوان این قاعده را وضع نمود؛ در تمامی مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدودۀ قانون خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علیرغم اعلام دادگاه خودداری نماید، یا هزینه انجام آن را نپردازد و دادگاه نتواند بدون انجام آن اقدامات رای صادر نماید؛ در این موارد قرار ابطال ‌دادخواست صادر میشود.

۲. استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی؛ خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند که در مرحلۀ بدوی در پی استرداد، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

۳. استرداد دادخواست تجدیدنظر در هر مقطعی از دادرسی تجدیدنظر؛ قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر.

  1. استرداد دادخواست فرجام خواهی در هر مقطعی از آن: قرار رد دادخواست فرجامی.

❇️ نکته:

آثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار رد دعواست. اما قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا، در مواد ۳۶۷ و۳۶۸ ق.آ.د.م، در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است.

📌موارد ١٩ گانه ای که پزشک معالج نباید گواهی فوت صادر نماید:

وکیل تخصصی خانواده در کامرانیه توضیح می دهد:

١. ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ

٢. ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ

٣. ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ (اﻋﻢ از درﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻟﻔﻈﯽ)

۴. ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ( ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﻣﺮگ رخ دﻫﺪ)

۵. ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ (ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، داروﯾﯽ، ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و …)

۶. ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد (ﻣﺨﺪر، رواﻧﮕﺮدان، ﺗﻮﻫﻢ زا و …)

٧. ﻣﺮگ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﻗ ﮕﺮﻓﺘﮕﯽ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ، ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ،ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع و…

٨. ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر (ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و …)

٩. ﻣﺮگ در زﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه

١٠. ﻣﺮگ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه، ﭘﺮورﺷﮕﺎه، اردوﮔﺎه، ﭘﺎدﮔﺎن، ﺧﻮاﺑﮕﺎه و…

١١. ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

١٢. ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری، ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ زاﯾﻤﺎن و ﯾﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ.

١٣. ﻣﺮگ ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ورزش

١۴. ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ

١۵.ﻫﺮ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺴﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

١۶. ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

١٧. ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ

١٨. ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل جنحه ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ در آن ﺑﺮود

١٩. ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ

دفتر مجازی وکیل در کامرانیه

محمد رضا مهری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آدرس مراجعمشاوره حقوقیمقالات تجاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925