کشو‌رهایی که تابعیت می‌فروشند

امروز با موضوع کشو‌رهایی که تابعیت می‌فروشند با شما خواهیم بود. درصد بسیار زیادی از متقاضیان مهاجرت و اخذ تابعیت افرادی هستند که بیشتر تمایل دارند تا در ازای مبلغی که دولت در برنامه مهاجرتی تعیین کرده است پاسپورت آن کشور را خریداری کند یا تابعیت آن کشور را دریافت.

خرید پاسپورت گرانادا

خرید پاسپورت گرانادا   برنامه ی اخذ تابعیت و پاسپورت گرانادا از طریق سرمایه گذاری به سرمایه گذاران واجد شرایط و اعضای خانواده ی ان ها این امکان را می‌دهد که خرید پاسپورت گرانادا را در خواست کنند، و از تسهیلات ان از جمله سفر بدون نیاز به ویزا به.

خرید پاسپورت دومینیکا

امروز با موضوع خرید پاسپورت دومینیکا و معرفی بهترین وکیل جهت خرید پاسپورت دومنیکا با شما هستیم. کشور های بسیار زیادی هستند که از طریق ویزاهای متعدد، برای جذب مهاجرین خارجی، با توجه به شرایطی خاص، اقامت کشور خود را اعطا می‌نمایند. کشور جمهوری دومینیکا در نزدیکی جزایر کاراییب و.

اخذ پاسپورت سنت کیتس و نویس

اخذ پاسپورت سنت کیتس و نویس مهاجرت به سنت کیتس-  سرمایه گذاری در سنت کیتس-  خرید پاسپورت سنت کیتس- وکیل مهاجرت به سنت کیتس اخذ پاسپورت سنت کیتس و نویس که جزیره ای کوچک در کنار سنت کیتس می باشد، متقاضیان مهاجرت را به تب و تابی برخواسته از سراب.