مشاوره حقوقی بطلان معامله

امروز با موضوع مشاوره حقوقی بطلان معامله همراه شما خواهیم بود. کلاهبرداری ملکی یکی از روشهای کلاهبرداری است که در آن موضوع مال برده شده ملک است. در حکم صادر شده بابت محکومیت به کلاهبرداری، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است. اما اگر سند مالکیت ملک بر.