بایگانی‌های راه قانونی تنظیم وصیت | گروه وکلای مهر پارسیان | 02188663925

وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل تنظیم وصیت نامه   اختلافات احتمالی وراث بعد از فوت مورث، معمولا از سوی کسانی که ممکن است وصیتی به نفع آن‌ها نشده باشد پیش آید. در صورتی که موصی با مشاوره وکیل تنظیم وصیت نامه نسبت به تنظیم وصیت نامه با رعایت قوانین و قواعد حقوقی اقدام نماید،.