وکیل تنظیم وصیت نامه

وکیل تنظیم وصیت نامه   اختلافات احتمالی وراث بعد از فوت مورث، معمولا از سوی کسانی که ممکن است وصیتی به نفع آن‌ها نشده باشد پیش آید. در صورتی که موصی با مشاوره وکیل تنظیم وصیت نامه نسبت به تنظیم وصیت نامه با رعایت قوانین و قواعد حقوقی اقدام نماید،.