رفع اثر از سوء پیشینه

رفع اثر از سوء پیشینه

تعریف سوء پیشینه کیفری همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم، البته جرایم برشمرده در قانون شود، به ‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از ان فرد ایجاد می‌شود، سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به […]

ادامه مطلب