ویزای توریستی چین

امروز به بررسی شرایط صدور ویزای توریستی چین می پردازیم. شرایط گذرنامه برای صدور ویزا گذرنامه واقعی، به همراه یک فتوکپی از صفحات ان  مورد نیاز است. ویزای توریستی چین در گذرنامه صادر می‌شود. پاسپورت  باید حداقل 12 ماه اعتبار داشته باشد. در غیر این صورت، ابتدا باید گذرنامه خود.