مسئولیت پزشک در جبران خسارت

امروز با بررسی مسئولیت پزشک در جبران خسارت بیمار بعد از عمل جراحی همراه شما هستیم. آیا پزشک جراح در صورت قصور علاوه بر دیه مکلف به پرداخت هزینه های عمل بیمار نیز هست؟ مسئولیت پزشک در جبران خسارت بیمار در صورت قصور تا چه اندازه است؟ بهترین وکیل جرایم.