ویزای کار چین

ویزای کار چین   ویزای کار چین با نام (Z Visa ) برای کسانی که مجوز استخدام در چین داشته و قصد دارند در چین کار کنند، صادر می‌شود.  برای دریافت ویزای کار چین، لازم است، شرکت یا سازمانی در چین برای متقاضی مجوز کار  در چین  را صادر کرده.