نماینده رسمی کالج دونا مجارستان

تحصیل در کالج دونا سال تحصیلی 2019-2020 حمایت از دانشجوی متقاضی تحصیل در مجارستان و ارسال سریع پذیرش دونا کالج مجارستان به نمایندگی های ایران و حمایت کامل جهت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان و صدور تاییدیه پرداخت شهریه جهت صدور ویزا دانشجویی مجارستان توسط سفارت مجارستان در ایران. فرصت ویژه.