وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت


آخرین به روز رسانی در ۲۲ آذر ۱۴۰۱

جرایم اقتصادی جرایمی هستند که تاثیر آنها بر نظام اقتصادی کشور است.

به همین دلیل قانون‌گذار نسبت به جرایم اقتصادی که توسط کارمندان دولت انجام می‌شوند، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

از جرایم اقتصادی که کارکنان دولت ممکن است مرتکب آن شوند، می‌توان به پولشویی، رشا و ارتشا، اختلاس، تضییع اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی و… اشاره نمود.

وقوع جرایم اقتصادی توسط کارکنان دولت، فساد مالی در نهاد دولتی در پی خواهد داشت چرا که مفهوم فساد، از ابتدا با یک شغل و موقعیت عمومی همراه بوده است.

در صورت تقسیم‌بندی به لحاظ تنوع و وسعت در مفهوم فساد، همانگونه که انجام گرفته است، تعریف بر مبنای منصب و شغل دولتی و عمومی بزرگ‌ترین دسته را تشکیل می‌دهد.

وقوع جرایم اقتصادی کارکنان دولت، موجب ضرورت حضور وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت در محاکم قضایی مانند دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی شده است.

فساد بر مبنای سوء استفاده از شغل و موقعیت عمومی و دولت:

اولین قوانین و اولین فرهنگ لغت‌ها و اولین نوشته‌ها در باب فساد، آن را سوء استفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی تعریف کرده‌اند.

همچنان که در قبل نیز اشاره کردیم، تعریف پذیرفته شده بانک جهانی از فساد نیز بر همین مبنا استوار است.

در ابتدا وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به ارائه بحث پیرامون مفهوم مقام عمومی و سوءاستفاده از آن پرداخته است:

باید توجه داشت که منظور از مقام و منصب دولتی صرفاً در محدوده قوه مجریه (اجرایی) نیست و دارنده منصب نیز تنها کسی نیست که شاغل و کارمند دولت باشد.

از نوشته‌های نویسندگان کتب خارجی که به نحو وسیع‌تری در خصوص موضوع «فساد» تحقیق و مطالعه کرده‌اند و نیز از ملاحظه اسناد بین‌المللی، به روشنی چنین امری مشهود است.

وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری

در اکثر تالیفات و مقالات، فساد دولتی تحت عنوان فساد سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.

چرا که موضوع آن تمامی بخش‌های یک حکومت، از پایین به بالا، در هر سطح و منصبی را در برمی‌گیرد.

از این رو نه تنها قوه مجریه، بلکه قوه قضائیه، مقننه (قانون‌گذاری) و هر نهاد و سازمانی که به نحوی به حکومت پیوند می‌خورد مشمول اصطلاح «منصب عمومی» بوده است.

در موضوع فساد، این موضوع کاملا منطقی است.

زیرا اگر منظور از فساد سوء استفاده از یک مقام و موقعیت رسمی باشد، محدود کردن دولت به قوه مجریه و نیز مقام عمومی و دولتی به سمت اداری، کاملاً بی معنی است و این نیز مقام عمومی است.

نه صرفاً دولتی در مفهوم قوه مجریه است، کما اینکه مفهوم دقیق موضوع در قوانین داخلی کشورها نیز منعکس است.

از جمله قانون مجازات عمومی فرانسه، که در فصل دوم تحت عنوان تعرض‌های ارتکابی به اداره عمومی به وسیله اشخاص متصدی (مسئول) شغل عمومی به جرمانگاری مصادیق فساد پرداخته و به صورت کلی از هر شخص متصدی یا امانت‌دار مقام عمومی به صورت عام سخن گفته است.

قانون‌گذار بر مبنای فسادی که ممکن است در نهادهای دولتی واقع شوند، جرایم اقتصادی کارکنان دولت را عنوان نموده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

فساد بر پایه مصلحت و منفعت عمومی:

تئوری نقض مصلحت و منفعت عمومی در فساد، کارل فریدریچ عبارت معروف وی این است که الگوی فساد زمانی در جامعه وجود دارد که دارندگان قدرت، که مسئولیت انجام وظایف مقرر را به عنوان یک مستخدم و کارمند دارند؛ در مقابل پول و برخی پاداش‌هایی که قانوناً برای وی مقرر نشده اغوا شده و به عموم و منافع لطمه وارد می‌سازد.

از نظر فریدریچ، فساد تعارض میان وظیفه رسمی یک کارمند و منفعت شخصی او است و این منفعت نه صرفاً از دیدگاه اقتصادی، بلکه از حیث ضربه‌ای است که به مصلحت عمومی وارد می‌سازد.

اما باید دید که اولاً ملاک در مصلحت و منفعت عمومی چیست؟ ثانیاً فساد چگونه باعث ضربه به آن می‌شود.

اصلاحات جدید قانون چک

برخی صاحب نظران کوشیده‌اند با در نظر گرفتن ملاک‌هایی، مصلحت عمومی را مشخص کنند.

برای نمونه «داگلاس» معتقد است که مصلحت عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که واقعا برای کل مردم اسباب خیر باشد.

اما در واقع مفهوم مصلحت عمومی به مراتب پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را با این ملاک ساده تعیین کرد.

تعارض مصلحت عمومی و منفعت خصوصی

یکی از بحث‌های جدی در زمینه موضوع مصلحت عمومی حیطه شمول و تعارض آن با منفعت خصوصی افراد است که در ادامه وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به بررسی آنها خواهند پرداخت.

اگر چه نمی‌توان، همواره در این تعارض اولویت را به منفعت و مصلحت عمومی داد.

همچنان که گاه از آن به عنوان بهانه و وسیله‌ای جهت محدود کردن حقوق و آزادی‌های فردی، سوءاستفاده می‌شود.

زمانی که منفعت شخص، حاصل نقض ساده‌ترین اصول اخلاقی و حقوق بشر است در ترجیح منافع عمومی نباید تردید کرد و فساد و جرایم اقتصادی از جمله این موارد هستند.

چرا که وقوع جرایم اقتصادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد و نظام اقتصادی با زندگی تمام افراد جامعه در ارتباط خواهد بود.

برخی دیگر بر این باورند که ضابطه در منفعت عمومی عبارت از همان منافع کلی جامعه شامل قواعد و اخلاق عمومی است.

در واقع، اخلاق اجتماعی قواعدی بیرونی هستند که متوسط جامعه پذیرای آن هستند و جامعه ناظر بر اعمال آن اخلاق است.

هدف این اخلاق حفظ نظم اجتماعی است و از این جاست که اخلاق با حقوق پیوند می‌خورد؛ بنابراین از این دیدگاه فساد خلاف اخلاق است.

زیرا نه تنها متوسط، بلکه اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه حتی در سطح بین‌المللی از آن رویگردان هستند.

به اعتقاد وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت اگر چه اصولاً کلیه قواعد اخلاقی الزاماً با قواعد حقوقی منطبق نیستند و برعکس، اما فساد که ناقض خصیصه شرافت و امانت‌داری است به لحاظ شدت قبحی که دارد، دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز است.

برخلاف آنچه برخی گفته‌اند در تعیین منافع عمومی، نمی‌توان تنها به قانون مراجعه کرد هر آنچه قانون، پیش‌بینی و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده الزاماً مصلحت عمومی را تشکیل نمی‌دهد.

دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

ما نمی‌توانیم فاصله میان قانون، اخلاق، آداب و رسوم پذیرفته شده اجتماعی را نادیده بگیریم؛ متروکه شدن برخی از قوانین در جامعه تأییدی براین مدعاست.

بررسی جرایم اقتصادی:

از جرایم اقتصادی که ممکن است کارکنان دولت مرتکب آنها شوند و در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد؛ وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به بررسی اجمالی و کوتاه برخی از آنها پرداخته است:

ارتشا: به معنی رشوه گرفتن توسط مامور دولت می‌باشد و مجازات آن حبس، جزای نقدی، بازگرداندن مال گرفته شده و در برخی موارد انفصال از خدمت می‌باشد.

اختلاس: هرگاه بر اساس وظیفه افراد شاغل در نهادهای دولتی اموالی به آنها به صورت امانت سپرده شود و کارکنان آن اموال را به نفع خود یا فرد دیگری تصاحب نمایند مرتکب اختلاس می‌شوند.

کلاهبرداری: کلاهبرداری از جرایم اقتصادی است که در آن کلاهبردار با انجام اعمال متقلبانه موجب اغفال و فریب افراد می‌شود و اموال آنها را می‌برد.

چنانچه کارکنان دولت مرتکب کلاهبرداری شوند مجازات آنها با افراد عادی که مرتکب کلاهبرداری می‌شوند شدیدتر خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه:

خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت)، نوعی خسارت است که در صورت تاخیر در انجام تعهد، متعهد باید پرداخت نماید.

خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

در بسیاری از پرونده‌‌هایی که در محاکم قضایی به آن رسیدگی می‌­شود با توجه به موضوع آن، در حکم صادر شده یک طرف باید خسارتی را که به طرف دوم وارد کرده است، جبران کند.

اما در مواردی فرد محکوم به (فردی که حکم دادگاه به ضرر او صادر شده است) پرداخت خسارت، زیر بار نرفته و یا پرداخت آن را به تأخیر می­‌اندازد.

به همین علت قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین وضعیتی و به منظور عدم ورود خسارت بیشتر به فرد طلبکار، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کرده است.

برای مثال: اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار درخواست کند و بدهکار از پرداخت دین (تعهد) خود سرباز زند، فرد طلبکار به مراجع قضایی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست، خواستار دریافت طلب خود می‌شود.

اصل عدم تبرع به چه معناست؟

اما گاهی در چنین مواردی خواهان علاوه بر مطالبه­‌ اصل طلب از خوانده، درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌­دهد.

در این صورت اگر بدهکار تمکن مالی داشته و مانعی برای پرداخت بدهی خود نداشته است، باید در کنار اصل بدهی خود خسارت تأخیر در پرداخت آن را نیز به فرد طلبکار پرداخت کند.

مطابق ماده ۲۲۸ قانون مدنی:

“اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است.

مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان (مسئولیت) باشد.”

در چه شرایط می‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کرد؟

در دعوی که موضوع آن دین (تعهد) و نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین (طلبکار) و تمکن (دارا بودن) مدیون (بدهکار)، مدیون امتناع (خودداری) از پرداخت نموده است.

در صورت تغییر فاحش (خیلی زیاد) قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‌ی طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این­که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می­‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌­دهد.

سوم اینکه خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی می­‌شود که فرد مدیون تمکن مالی داشته و با داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خود سرباز زده باشد.

یعنی اگر مدیون بنابر دلایل و مدارکی ثابت کند که در زمان سررسید بدهی خود، توانایی مالی برای پرداخت نداشته است (اعسار) و به این علت پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است.

با توجه به مدارک موجود و تشخیص دادگاه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است.

ملاک و مبدأ محاسبه­‌ی خسارت تأخیر تأدیه:

در قانون کشور ما به طور جامع در مورد این موضوع صحبت نشده است.

ولی با رجوع به ماده ۱۰ قانون مدنی می­‌توان به این نتیجه رسید که اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی خسارت تأخیر تأدیه از قبل به توافق رسیده باشند و مدارک لازم برای اثبات این موضوع داشته باشند که موضوع حل شده است و همان توافق، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

وکیل دادگاه تجدید نظر شمال تهران

تأخیر تأدیه

منظور از تأخیر تأدیه، تأخیر در پرداخت بدهی می‌باشد.

چنانچه توافق مشخصی بین فرد طلبکار و بدهکار صورت نگرفته باشد، دادگاه به طور کلی ملاک و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را زمان مطالبه­‌ی طلبکار یعنی تاریخ تقدیم اظهارنامه و تقدیم دادخواست می‌دانند.

البته ملاک و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چندین مورد در قانون ما به طور مشخص بیان شده است.

برای مثال در تبصره­‌ی ماده ۲ قانون صدور چک، ملاک و مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد) چک بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بیان شده است.

در خصوص برات و سفته براساس ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مبدأ محاسبه روز اعتراض به عدم پرداخت بدهی است.

یا ماده ۴ آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال ۸۷ نیز مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه را از سوی بستانکار با وثیقه (ضمانت) تا روز درخواست صدور اجرائیه می‌داند.

همچنین مقررات مصوب در نحوه‌­ی وصول مهریه‌­ی وجه رایج، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه (پرداخت) نسبت به سال اجرای قرارداد است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، تماس بگیرید.

خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

خسارتی که در صورت تاخیر در انجام تعهد، فرد متعهد باید پرداخت نماید.

ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است؟

اگر طرفین در قرارداد مبدا را تعیین ننموده باشند از تاریخ مطالبه طلبکار محاسبه خواهد شد.

نشانی و تلفن بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد۹.

۰۲۱۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل جرایم اقتصادی متخصص و با تجریه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف ۲۴ ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۵/۵ - (۱۱۴ امتیاز)

۴ دیدگاه

 • سلام و عرض ادب، اینجانب برای تخفیف مجازات حکم انفصال دائم، به اتهام اختلاس بعد از چند سال، از بانک نامه ای داده شده که شکایتی نداشته و فقط اعلام جرم کرده، ولی دادگاه قبول نمی‌کنه و گفته باید از طرف بانک نوشته بشه که گذشت کردند، در صورتی که در ماده۴۸۳ اعلام صرف نظر از شکایت که تفسیر به گذشت و رضایت است مطرح شده، حالا باید چه کنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، طبق مفاد ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری، برای اعمال تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی، شاکی باید اعلام رضایت خود را به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید. منظور ماده از لفظ «شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید» یعنی: شاکی رضایت کتبی خود را اعلام نماید. در این خصوص بهتر است با وکیل متخصص در امور جرایم اقتصادی و بانکی مشورت نمایید. برای دریافت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقتتون بخیر، بنده کارمند یکی از بانک‌های دولتی هستم، متاسفانه به تازگی متوجه شدم که رییس بانک با یکی از مشتریان بانک که از قضا ایشون هم از کارمندان دولت هستند یک سری مدارکی را برای اخذ وا‌م‌های کلان از بانک دریافت کردند و از مهر بنده هم برای دریافت وام استفاده شده(چون معمولا رییس یه سری مدارک به بنده میداد که فقط مهر و امضا کنم) وام دولتی هست ولی واریزی به حساب شخصی انجام شده. من این گزارش رو به رییس بانک دادم ولی من رو تهدید کردند و گفتند چون از مهر تو استفاده شده من هم پام گیره و به من پیشنهاد پول دادند. آیا من می‌تونم از ایشان شکایت کنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، امکان شکایت وجود دارد، یکی از جرایم اقتصادی که کارکنان دولت ممکن است مرتکب آن شوند، تبانی در معاملات دولتی است، با فرض سوال شما این موضوع قابل رسیدگی میباشد چراکه وقوع جرایم اقتصادی توسط کارکنان دولت، فساد مالی در نهاد دولتی را در پی خواهد داشت. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور جرایم اقتصادی مرتبط با کارکنان دولت با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *