تفاوت خلع ید و تخلیه

تفاوت خلع ید و تخلیه

امروز با موضوع تفاوت خلع ید و تخلیه با شما هستیم.

تفاوت خلع ید و تخلیه از نکات اختلافی حقوق خصوصی و اختلافات احتمالی در اموال و مالکیت می‌باشد. تا زمانی که تصرفات اشخاص بر اموالشان مورد حمایت قانون‌گذار و قانونی باشد، می‌توانند هرگونه تصرفی را که لازم بدانند و به مصلحتشان باشد را اعمال کنند.

یکی از اشکال تصرفات در عالم اعتباری حقوق که بالاترین نوع تصرف می باشد، تصرف به عنوان مالکیت شخص بر مال خود، اعم از عین و یا منفعت می‌باشد. در مورد املاک و مستغلات، قانون‌گذار اهمیت ویژه ای را قائل شده که به موجب ان شخص به صرف تصرف برای اعمال مالکیت، شخص را مالک نمی داند بلکه به دلیل و مدرک قویتری نیاز دارد.

سند رسمی به عنوان قویترین مدرک و دلیل مثبت حق مالکیت فرد بر ملک غیرمنقول می‌باشد.

اشخاص باید بر اساس روابط حقوقی که با یکدیگر منعقد می کنند به مالکیت دیگران احترام بگذارند و در حدود تصرفی که مالک برای آن‌ها تعیین می کند، تجاوز و تعدی نکنند.

بر همین اساس گاه پیش می‌آید که شخص بر ملک شخص دیگری که قانونا مالک می باشد مستولی می گردد و به مالک اجازه دخل و تصرف نمی‌دهد و یا در صورتی که شخص به موجب قرارداد برای مدت معینی حق انتفاع و مالکیت دارد، بعد از انقضای ان مدت، ملک را به تصرف مالک آن رد نمی‌نماید.

وکیل فرجام خواهی تضمینی

این خود مولود دو دعوی حقوقی می گردد که در موقعیت و شرایط خاصی ایجاد می گردد که با هم تفاوت هایی دارند که در این مقاله به ماهیت متفاوت آن‌ها پرداخته می‌شود و اینکه باید در چه دادگاهی مطرح گردد.

این دو دعوی دعوی خلع ید و تخلیه  می باشد که هر دو از زمره دعاوی تصرف محسوب می‌شود که هر کدام باید در شرایط خاص اقامه گردد.

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی و طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل در زمینه دعاوی خلع ید و تخلیه می باشد، مطالبی را در زمینه خلع ید و تخلیه ارائه می‌دهد.

نکات مهم تفاوت خلع ید و تخلیه

ماهیت و شرایط دعوی خلع ید چیست؟

ماهیت و شرایط دعوی تخلیه مستاجر چیست؟

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه مستاجر چیست؟

وکیل ملک چه ویژگیهایی دارد؟ وکیل متخصص خلع ید و تخلیه کیست؟

مدارک لازم جهت طرح دعوی خلع ید چیست؟

ماهیت و شرایط دعوی خلع ید

خلع در لغت به معنای کنار زدن و برداشتن و ید به معنای دست می باشد که در اصطلاح حقوقی، ید به معنی تصرف و استیلای شخص بر مال می باشد، خواه به نحو غیرقانونی و عدوان باشد، خواه به نحو قانونی و معتبر باشد. دعوی خلع ید که در زمره دعاوی تصرف قرار می گیرد، در مورد اموال غیر منقول و یا اموالی بر اساس حکم موضوع ماده۱۷ قانون مدنی در حکم غیرمنقول هستند، می‌باشد.

دلیلی که برای این دعوی موجود می باشد این است که شخص متصرف بر ملک دیگری به هر دلیل تصرف می کند و بدون اینکه مدرکی برای اثبات حقانیت خود در مورد تصرفاتش ارائه دهد و در واقع از ابتدا مجاز به تصرف نبوده و ید وی غاصبانه بوده است و مالک هم که به عنوان محق می باشد و در جهت جبران و احقاق حقوق از دست رفته خود بر می‌آید، علیه شخص اقامه دعوی می کند.

درخواست صدور حکم تولیت

تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی

دعوی خلع ید با دعوای تصرف عدوانی تفاوت مهمی دارد و شخصی که خواهان رفع ید عدوانی شخص متصرف است، باید در انتخاب عنوان دعوی دقت لازم را داشته باشد تا محکوم به بی حقی  نگردد.

در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه شخصی را محق می داند که بتواند سبق تصرف خود را بدون نیاز به اثبات مالکیت، لحوق و عدوانی بودن تصرف خوانده را اثبات کند و اگر خواهان بخواهد در مقام اقامه دعوی، برای رفع تصرف خوانده در دعوای تصرف عدوانی، مالکیت خود را به موجب سند رسمی اثبات کند، به دلیل اینکه اثبات مالکیت برای دادگاه دلیل مهم و قاطعی محسوب نمی‌شود(سند رسمی مالکیت، فقط می‌تواند مثبت سبق تصرف مالک باشد)، طرف مقابل با ارائه ادله دیگر، می‌تواند سبق تصرف را ثابت کند و در نتیجه خواهان که محق در درخواست رفع ید عدوانی خوانده می باشد، به راحتی محکوم به بی حقی شده و قرار رد دعوی در مورد او صادر شود.(بند ۲ ماده ۸۴.ق.آ.د.م.)(ماده ۱۶۲ق.آ.د.م.)

در حالی که در دعوای خلع ید،خواهان برای رفع ید عدوانی متصرف با اثبات مالکیت خود نسبت به مال غیرمنقول به موجب سند رسمی، می‌تواند پیروز گردد و دادگاه به نفع وی حکم به خلع ید صادر کند. به دلیل اینکه خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی را نمی توان با شهادت اثبات کرد.(ماده ۱۳۰۹ق.م.)

ماهیت و شرایط دعوی تخلیه مستاجر

در دعوی تخلیه  مستاجر، شخص متصرف برخلاف اینکه مالکیت مالک و خواهان را قبول دارد و می‌پذیرد، در واقع تصرف شخص در ملک در ابتدا قانونی بوده است ولی به دلیل انقضای مدت اجاره، ادامه تصرف خوانده قانونی نمی باشد و خواهان در مقام مالک، دادخواست رفع تصرف و ید مستاجر را به دادگاه می‌دهد.

وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی

در این دعوی شخص می‌تواند به موجب سند رسمی خود، در صورتی که مدت اجاره منقضی شده باشد و تمدید مجدد اجاره ممکن نباشد و یا اینکه شخص مستاجر، به تعهدات خود ناشی از عقد اجاره عمل نکند و امکان فسخ اجاره برای مالک فراهم گردد، درخواست تخلیه مستاجر را بدهد.

در این دعوی شخص مالک با مراجعه به دادگاه محل مال غیر منقول تقاضای تخلیه ملک را مبنی بر دلایل قانونی درخواست می کند.

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه مستاجر

دعوای خلع ید فقط در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قابل اقامه می باشد در حالی که به موجب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، در مورد دعوی تخلیه عین مستاجره، شورای حل اختلاف غیر محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی هم است.

– در دعوی خلع ید، اثبات مالکیت به موجب سند رسمی لازم می باشد در حالی که در دعوی تخلیه عین مستاجره، اثبات مالکیت بر عین ضرورت ندارد، چرا که مالک منفعت هم می‌تواند منفعت ملک را منتقل کند.(۴۷۳ق.م.)

– در دعوی خلع ید، تصرف متصرف از ابتدای تصرف غیرقانونی، عدوانی و غاصبانه است. بدون اینکه مجاز به تصرف باشد.(۳۰۸ق.م.)

در حالی که در دعوی خلع ید مستاجر، تصرف مستاجر از ابتدا قانونی و مجاز می باشد ولی بعد به دلیل انقضای مدت ماذونیت مستاجر تصرف وی قانونی نخواهد بود.

– در دعوی خلع ید، شخص متصرف با تصرف خود، مالکیت مالک را انکار و رد می کند، در حالی که در دعوای تخلیه مستاجر، مالکیت خواهان را قبول دارد و می‌پذیرد.

– آثاری که از اجرای احکام در مورد دعوی خلع ید و تخلیه مستاجر ایجاد می گردد، متفاوت خواهد بود. در دعوی خلع ید اگر متصرف عدوانی تصرفاتی از قبیل احداث بنا و یا اغراس اشجار کرده باشد حکم به قلع و قمع تصرفات می کند و یا در صورت جلب رضایت مالک اجرت المثل به مالک بدهد.

ابطال مبایعه نامه

در دعوی تخلیه مستاجر،حکم به تخلیه مستاجر صادر می‌شود.

وکیل متخصص خلع ید و تخلیه

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

موسسه حقوقی مهر پارسیان

 

۵/۵ - (۲۵ امتیاز)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *