دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

با معرفی دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد تهران همراه شما هستیم.

در قوانین خاص کیفری برای بعضی از جرم های علیه عفت و اخلاق عمومی مجازات های سنگینی تعیین شده است. تسلط به قوانین متفرقه کیفری که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار گرفته است، می تواند تا حدودی هدف از تشکیل دادسرای ویژه امنیت اخلاقی در تهران را روشن نماید.

دفتر وکالت و حقوقی محمد رضا مهری با همکاری گروه وکلای مهر، به بررسی بعضی از این قوانین خواهد پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی دادسرای ویژه امنیت اخلاقی ارشاد تهران با با تماس بگیرید.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین نیز برای عزیزان در همه ساعات شبانه روز فراهم شده است.

سوالات مهم در معرفی دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

آیا به وکیل تخصصی دادسرای امنیت اخلاقی و ارشاد در تهران نیاز دارید؟

آیا از صلاحیت های دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد تهران اطلاع دارید؟

دادسرای امنیت اخلاقی چگونه به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی می کند؟

بهترین وکیل پرونده های افساد فی الارض دادگاه انقلاب تهران کیست؟

دادسرای ناحیه ۳۸ جرایم امنیت اخلاقی تهران کجاست؟

شرح ماده یک قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند.

این قانون در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ تصویب شده است.

ماده۱- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری(CD)و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد:

علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است،

در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کنددر.

هرحال به جریمه نقدی از دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.

تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

در این قانون شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند مورد تعقیب قرار گیرد.

در محاکمه شخص حقوقی بالاترین مقام شخص حقوقی مسئولیت دارد.

تغییر جلد سی دی و یا اثر می تواند باعث تعقیب بابت تحصیل مال از طریق نامشروع شود.

در صورت عدم مطالبه خسارت توسط ذینفع، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

تعیین تکلیف درباره کالاهای کشف شده از متهم

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ تیر ۹۵

در خصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه

الف: سازمان مکلف است نسبت به امحای آن‌ها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند.

مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.

ب: دستگاه‌های کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالاهای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه و مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل با حضور اشخاص مذکور در بند الف این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست برای دستگاه‌های غیر نظامی یگان یا واحد کاشف اقدام می نمایند.

دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

آیا جرم توزیع، فروش و تکثیر غیر مجاز قابل گذشت است؟

بله رسیدگی به این جرم با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.

در صورت گذشت شاکی در مرحله دادسرای ارشاد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

در صورت گذشت شاکی در دادگاه نیز پرونده مختومه می شود.

نظریه شماره ۴۰۰۴/۷ تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه

چنانچه فردی اثر غیر را بدون اجازه توزیع و فروش و یا تهیه و تکثیر نماید، موضوع به استناد ماده ۱۵ از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ جرم بوده و در صورت شکایت شاکی خصوصی مورد قابل تعقیب است. با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب امر کیفری در این اتهام موقوف می شود.

لوح فشرده صوتی و تصویری در تعریف قانون چیست؟

نظریه شماره ۳۷۵۰/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه

معنای دقیق لوح فشرده همان  CD است که از کلمات  COMPPACT DISCگرفته شده است و به صفحات مغناطیسی اطلاق می‌شود که اطلاعات الکترونیکی در آن ثبت و ضبط می گردد.

در فارسی به آن لوح فشرده که معادل معنای انگلیسی آن است گفته می شود.

نظریه شماره ۳۳۶۴/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۲ اداره حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه در ماده یک قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند، به شکایت شاکی اشاره‌ای نشده است ولی با توجه به مواد ۳ و ۱۲ قانون ترجمه و تفسیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ رسیدگی به اتهام مرتکبین تکثیر غیرمجاز منوط به شکایت شاکی خصوصی است با گذشت آنها تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

نظریه شماره ۱۹۲۱/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه

یک: مقررات قانون مذکور شامل نوار ها اعم از سمعی و بصری می‌شود و از این حیث تفاوتی نیست.

دو: با توجه به متن ماده یک این قانون لوح فشرده اعم از صوتی و تصویری است.

ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع ، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.

تبصره۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.

تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.

دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

نحوه شکایت از نیروی انتظامی در پلمپ این گونه مراکز چیست؟

نظریه شماره ۳۳۰۰/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه

براساس تبصره ۱ از ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند،  نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ مراکز و دستگیری متهمین طبق موازین اقدام نماید.

ماده ۹ قانون مذکور ناظر به موقعی است که از جانب نیروی انتظامی پلمپ انجام شده اما ذینفع به آن اعتراض می‌کند.

رسیدگی در صلاحیت مرجع ذیصلاح است.

در صورتی که متهم برائت حاصل نماید یا قرار منع پیگرد قضایی صادر شود کلاً از ملک رفع توقیف به عمل می آید.

بنا به مراتب هر یک از موارد فوق الذکر کاربرد جداگانه دارد.

ماده ۳- عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌ الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

مصادیق مفسد فی‌ الارض

۱- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه

۲- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران

۳- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره۱- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.

تبصره۲- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.

تبصره ۳- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده‌میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

رای وحدت رویه ۶۴۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملاقات شده نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن موعد برای امر تجاری و توزیع نباشد از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است.

نظریه شماره ۸۶۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات سال ۷۵ وارد بر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب سال ۱۳۷۲ می باشد و طبق ماده ۷۲۹ قانون مذکور کلیه مغایر با مقررات مغایر در این خصوص ملغا شده است رای وحدت رویه فوق نیز بر این امر تصریح دارد لذا اشیای مذکور در ماده ۶۴۰ در صورتی که:

اولاً: عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نمایند.

ثانیاً: در صورتی که به منظور تجارت و توزیع نگهداری شوند واجد وصف واجد وصف مجرمانه هستند.

بنابراین در فرضی که اشیا از جمله سی دی یا لوح فشرده دارای مطالبی نباشد که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و به تعبیری مبتذل و مستهجن نباشد، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نگهداری این گونه اشیا حتی اگر بیش از ۱۰ عدد باشد با توجه به اینکه تعداد ۱۰ نسخه در تبصره یک بند الف ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نماید مقرر شده بود و ماده مذکور حاکی از آن است که نظر مقنن در آن مقررات معطوف به آثار مستهجن و مبتذل بوده که غیرمجاز تکثیر می شد.

لذا از جرائم عمومی نیست که بدون طرح شکایت از جانب ذینفع قابل تعقیب کیفری باشد.

بدیهی است در صورت طرح شکایت نیز تشخیص اینکه جرمی واقع شده یا نه در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

رسیدگی به جرائم تهیه و توزیع آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت کدام دادگاه است؟

مقنن با وضع مقررات خاص حاکم بر آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل که به ترتیب در تبصره ۵ بند الف و تبصره یک بند ب ذیل ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده است عموم و اطلاق مقررات حاکم بر آنچه که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و به شرح ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات برای آن مجازات تعیین شده است، تخصیص داده و مطابق ماده ۱۱ همین قانون رسیدگی به آن را از صلاحیت دادگاه کیفری عمومی خارج نموده است.

رسیدگی به اینگونه جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.

دادسرای ویژه امنیت اخلاقی به عنوان مرجع تحقیق رسیدگی نموده و پرونده پس از اخذ تصمیم نهایی مبنی بر قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به یکی از شعب دادگاه انقلاب جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

وکیل تخصصی دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشاد

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

مقالات حقوق خانوادهمقالات کیفری

دادسرای جرایم امنیت اخلاقی و ارشادوکیل امنیت اخلاقی و ارشادوکیل دادگاه انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *