امروز با یکی از موضوع های خاص پرونده کیفری با عنوان شکایت کلاهبرداری از برادر همراه شما هستیم.

در قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تصدیق انحصار وراثت، مواردی آمده است که می تواند کلاهبرداری خانوادگی محسوب شود.

‌ماده۲ قانون تصدیق انحصار وراثت:

شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

‌تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

در نظام قضایی فعلی کنونی در ایران درخواست گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی با یا محل فوت وی تقدیم می‌شود.

هنگام تقدیم این درخواست، استشهادیه از شهود باید پیوست شود.

معمولاً این استشهادیه به صورت صوری تنظیم و پیوست درخواست خواهد شد.

حالا اگر یکی از ورثه نام وارثی را از قلم بیاندازد و بداند که آن شخص وارث بوده است، جرم در حکم کلاهبرداری واقع شده است.

یا اینکه هنگام اخذ سند مالکیت برای ملک موروثی، نام یکی از ورثه درج نشود و یا یکی از ورثه ملک را به نام خود ثبت نماید در حالی که سوابق طور دیگری نشان می دهد.

فروش اموال دیگران که به ارث رسیده است، جرم فروش مال غیر و در حکم کلاهبرداری است.

با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از بهترین وکلای کیفری و حقوقی در شمال تهران همراه باشید تا موضوع بیشتر برای شما شرح داده شود.

در صورت نیاز به وکیل متخصص کیفری در شمال تهران یکی از راه های زیر با ما تماس بگیرید.

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

سوالات مهم در شکایت کلاهبرداری از برادر

مجازات عدم معرفی یکی از ورثه جهت درخواست گواهی حصر وراثت چیست؟

انتقال اموال سایر ورثه به خود چه مجازاتی در پی دارد؟

برای جستجوی بهترین وکیل تخصصی کیفری شمال تهران چه اقدامی لازم است؟

نحوه شکایت کلاهبرداری از برادر یا سایر اعضای خانواده چگونه است؟

مجازات دریافت گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع

موادی از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۰۹

‌ماده نهم – هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است‌محکوم خواهد شد.

تعیین مجازات برای جرم تصدیق گواهی حصر وراثت بر خلاف واقع به عنوان کلاهبرداری مجازات سنگینی محسوب می شود.

به دلیل اینکه قطعا خواهر و یا برادر از وجود سایر ورثه مطلع است.

اما گاهی نیز ممکن است مورث ورثه دیگری داشته باشد و ما از آن بی اطلاع باشیم.

در این گونه موارد مسئولیتی متوجه درخواست دهنده و شهودی که از موضوع بی اطلاع بوده اند از نظر کیفری وجود ندارد.

اما در صورت علم و اطلاع علاوه بر مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، خسارات وارده نیز باید جبران شود.

در هر صورت در اینگونه پرونده ها قبل از هر اقدامی با وکیل تخصصی کلاهبرداری و کیفری مشاوره نمایید.

مجازات شهود در صورت اخذ گواهی انجصار وراثت بر خلاف واقع

ماده دهم – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این‌جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

مجازات شهادت دروغ نیز در نوشتارهای جداگانه در وب سایت تخصصی دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری آمده است.

اگر یکی از ورثه درخواست ثبت همه ملک را به نام خود دهد چیست؟

برای طرح شکایت کلاهبرداری از برادر، خواهر و یا سایر ورثه چه باید کرد؟

آیا امکان ابطال سند مالکیتی که از کلاهبرداری تحصیل شده است وجود دارد؟

موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در ادامه خواهد آمد.

ماده ۱۰۵ قانون ثبت

جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار ادارهٔ ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶ قانون ثبت

مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر مادهٔ فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیلهٔ امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷ قانون ثبت
هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

فروش اموال موروثی توسط یکی از ورثه چه حکمی دارد؟

اموال وراث در واقع به صورت شراکتی تا قبل از تقسیم آنها بین ورثه است.

هر چند که هر مالکی می تواند سهم خود را از ملک به فروش برساند اما قطعاً قادر به تسلیم مبیع نخواهد بود.

چرا که فرض بفرمایید در خانه های مسکونی شخص یک سهم دارد.

حال سهم خود را به غیر واگذار می نماید، چگونه می‌تواند بخشی از خانه را به خریدار تحویل دهد؟

بنابراین امکان عقلایی در این گونه خرید و فروش ها وجود ندارد.

اما فروختن مازاد بر سهم وارث به عنوان فروش مال غیر قابل طرح در دادسرا خواهد بود.

مجازات فروش مال غیر نیز مانند موارد قبلی مجازات کلاهبرداری است.

تفاوتی ندارد که شکایت کلاهبرداری از برادر ، خواهر و مادر و یا سایر وراث انجام شود.

در هر صورت دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر خواهد کرد

خدمات دفتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری شمال تهران

مشاوره حقوقی آنلاین پس از تعیین وقت.

مشاوره حقوقی حضوری.

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و شکواییه به صورت تخصصی.

قبول داوری در پرونده های ملکی و ورثه ای.

قبول وکالت در پرونده های ملکی، پولی، بانکی و اقتصادی به صورت تخصصی.

قبول پرونده های تقسیم ترکه و رفع اختلاف بین وراث به صورت تخصصی.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925