با موضوع بررسی شرایط طلاق به درخواست زن همراه شما هستیم.

مواردی در قانون مدنی و قانون جدید حمایت خانواده به عنوان حق طرح دادخواست طلاق به درخواست زن آمده است که معمولا نیاز به اثبات با دلایل محکم و محکمه پسند دارد.

طبق قانون مدنی ایران و شرع اسلام، حق طلاق به مرد داده شده است.

هر چند اجرای این حق از سوی مرد به صورت مطلق پذیرفته نشده و در عمل با محدودیت هایی مواجه است که در موضوع طلاق به درخواست مرد در همین وب سایت به آن پرداخته ایم.

اما زن نیز در بسیاری موارد که در عقدنامه نیز به عنوان شرط ضمن عقد گنجانده شده است، حق درخواست طلاق دارد.

این به معنی حق طلاق زن نیست.

بلکه در مواردی که ذکر خواهد شد، زن از طرف زوج ادعای تحقق شرایط طلاق را مطرح می کند.

قاضی دادگاه خانواده پس از بررسی موضوع، مرد را ملزم به مطلقه نمودن زن خواهد کرد.

در واقع حاکم یا قاضی دادگاه به جانشینی از مرد زن را طلاق خواهد داد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره شرایط طلاق به درخواست زن با دفتر وکالت و حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده خانواده در تهران تماس بگیرید.

سوالات قابل طرح در موضوع طلاق به درخواست زن

در صورتی که شوهر شروط ضمن عقد را در سند ازدواج امضا نکرده باشد می توان از حق طلاق استفاده کرد؟

هزینه های جاری برای طرح پرونده طلاق به درخواست زن در دادگاه خانواده چگونه تعیین می شود؟

بهترین و با تجربه ترین وکیل پرونده طلاق به درخواست زن در تهران کیست؟

در صورت انجام طلاق قبل از داشتن رابطه جنسی زن چه حقوق مالی دارد؟

مراحل انجام پرونده طلاق به درخواست زوجه در دادگاه خانواده چیست؟

آیا امکان مشاوره حقوقی غیر حضوری با وکیل خانواده در تهران وجود دارد؟

زوجه بدون اجازه زوج در منزل پدر خود به سر می‌برد و در غیاب شوهر قسمتی از اثاثیه منزل را با کمک برادرش برده است.

آیا در این گونه موارد آرایی از سوی دادگاه صادره شده است؟

آیا در هنگام تنظیم دادخواست طلاق این موضوع تأثیری در محکومیت زن دارد؟

✅ جهیزیه از جمله دارایی های زن است که با بردن آن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می‌دهد. اگر زوج با بردن جهیزیه توسط زوجه موافق نباشد، مشارالیها می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و این موضوع تأثیری در طلاق ندارد؛ اما چنانچه زوجه مقداری از اثاثیه متعلق به زوج را به عنوان جهیزیه خود معرفی کند و در هنگام تأمین اموال با خود ببرد، زوج می‌تواند به دادگاه موضوع را اعلام کرده و استرداد آن را مطالبه نماید. این موضوع جنبه کیفری ندارد و صرفاً زوجه ضامن مثل و یا قیمت آن می‌باشد

زوجه تقاضای مطالبه مهریه را داده و حکم به نفع وی صادر شده است.

شرایط طرح ادعای اعسار و تقسیط مهریه چگونه است؟

آیا زوج حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارد؟

اگر زوج به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به زندان افتد، چه مدت دادخواست تقسیط مهریه به طول می‌انجامد؟

✅ زوج باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه وتقاضای تقسیط نماید. با احراز اعسار، وی محکوم به پرداخت قسطی مهریه خواهد شد و با پرداخت اقساط موضوع زندان منتفی خواهد بود.

طلاق به درخواست زن

براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟

اگر پرداخت مهریه توسط دادگاه قسطی شده باشد، به محض پرداخت اولین قسط آیا باید تمکین صورت گیرد یا این که زوجه تا زمان دریافت تمامی مهریه می‌تواند تمکین نکند؟

✅ تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد. بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تا زمان پرداخت تمامی مهریه، زوجه می‌تواند از تمکین امتناع کرده و نفقه را مطالبه نماید.

آیا دختر متقاضی طلاق می‌تواند طلب مهریه کند (چه توافقی، چه یکطرفه به درخواست دختر)؟

✅ در طلاق توافقی وضعیت مهریه به توافق طرفین بستگی دارد. هر توافقی کنند دادگاه محترم می‌شمارد چنانچه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد.

آیا می توان  طلاق را به شرطی معلق کرد ؟

طلاق را نمی توان به شرطی معلق کرد . مثلا مرد نمی تواند بگوید : (( تو را طلاق می دهم به شرطی که با مرد دیگری ازدواج نکنی )) اما طرح شرایطی مثل حضانت فرزندان ، چگونگی ملاقات با آنان یا نفقه ای که پدر باید به فرزندان بپردازد و غیره ، معلق کردن طلاق محسوب نمی شود

سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می شود؟

✅ پاسخ 👈  سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده  ۱۱۰۳ قانون مدنی است. آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوء رفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.

شرط طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر

اگر در عقد نامه شرط شده باشد که اگر شوهر  بدون اجازه همسرش همسر دیگری بگیرد و ازدواج مجدد داشته باشد ” زن می تواند  به وکالت از شوهر  خود را طلاق دهد…

حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا بازهم زن حق طلاق خواهد داشت یا خیر؟

✅ پاسخ : اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسراول که ناشی از عقد نکاح و شرایطی که در عقد نامه و به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول می تواند برای طلاق از طریق دادگاه اقدام کند..

آیا در عقد نکاح میتوان شرط عدم رابطه جنسی کرد؟

پاسخ: برای بدست آوردن این پاسخ باید دید انجام رابطه جنسی مقتضای عقد نکاح است و یا مقتضای اطلاق عقد نکاح :

* دیدگاه اول: عده ای شرط خلاف تمتع جنسی را باطل و مبطل نکاح دانسته اند .

قائلین به این نظر: دکتر کاتوزیان . دکتر لنگرودی . شیخ انصاری و میرزای نائینی هستند.

* دیدگاه دوم: برخی شرط خلاف رابطه جنسی را از جمله شروط اطلاق عقد میدانند و شرط برخلاف آن را معتبر دانسته اند.

قائلین به این نظر : دکتر امامی . دکتر صفایی . شیخ طوسی .  شهید ثانی . علامه حلی و امام خمینی هستند.

* دیدگاه سوم : برخی دیگر معتقدند که این شرط مخالف مقتضای عقد نیست و شرط برخلاف آن را باطل نمیدانند ولی از این نظر که وجود رابطه جنسی بین طرفین ضرورت دارد شرط خلاف آن را باطل دانسته اند. ( دکتر شهیدی )

نتیجه :

برای بدست اوردن نتیجه میتوان گفت:

شرط مقتضای عقد نکاح ” زوجیت ” است و رابطه جنسی مقتضای اطلاق این عقد  میباشد.

به همین دلیل میتوان برخلاف آن شرط کرد ولی باید توجه شود که سلب این حق بطور کلی باعث بطلان شرط است منتها به اصل نکاح خللی وارد نمی سازد. اما باوجود این میتوان کیفیات رابطه جنسی را محدود و یا تشدید کرد مثلا شرط شود رابطه جنسی در فلان روز و ساعت و یا به همراه کیفیات خاص باشد .

طلاق به درخواست زن

در صورتی که دادگاه حکم به فسخ نکاح صادر کند، نحوه اجرای حکم چگونه است؟

آیا صرف قطعیت دادنامه و ارسال رونوشت دادنامه به دفترخانه کفایت می‌کند یا اقدام دیگری باید انجام شود؟

✅ پاسخ:

در صورت صدور حکم بر فسخ نکاح و قطعیت یافتن رأی صادر شده، حکم صادر شده از تاریخ قطعیت فسخ نکاح تلقی می‌‌شود و ارسال رونوشتی از دادنامه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند نکاحیه به منظور فسخ و بلااثر نمودن سند ثبت شده نکاح کافی خواهد بود.

مراحل انجام طلاق به درخواست زن

اثبات یکی از تخلفات موجب ایجاد حق تقدیم دادخواست از طرف زوجه.

ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه.

تقدیم دادخواست طلاق از سوی زن و پرداخت هزینه های دادرسی با تقدیم مدارک و مستندات.

شرکت در جلسه دادگاه و معرفی داور اختصاصی زوجه.

صدور رای طلاق از سوی دادگاه.

سیر مراحل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و قطعیت رای.

اجرای رای طلاق به درخواست زن در یکی از دفاتر اسناد رسمی طلاق.

طلاق به درخواست زن

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل طلاق به درخواست زن

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی طلاق به درخواست زن

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص طلاق به درخواست زن

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

مقالات حقوق خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925