مسئولیت پزشک در جبران خسارت

مسئولیت پزشک در جبران خسارت


امروز با بررسی مسئولیت پزشک در جبران خسارت بیمار بعد از عمل جراحی همراه شما هستیم.

آیا پزشک جراح در صورت قصور علاوه بر دیه مکلف به پرداخت هزینه های عمل بیمار نیز هست؟

مسئولیت پزشک در جبران خسارت بیمار در صورت قصور تا چه اندازه است؟

بهترین وکیل جرایم پزشکی در تهران کیست؟

اشتباه و خطای پزشکی در مواردی ممکن است باعث ورود خسارت به بیماران شود.

اما در مواردی که قصور یا تقصیر پزشکی به اثبات برسد، در صورت شکایت بیمار امکان محکومیت پزشک به پرداخت دیه و ارش متصور است.

در بعضی موارد موکلین موسسه حقوقی مهر پارسیان مطالبه خسارات ناشی ارز عمل و به ویژه هزینه های پرداختی به پزشک را می‌نمایند.

محمدرضا مهری وکیل متخصص جرایم پزشکی تهران در این باره با استناد به رای قطعی دادگاه تجدید نظر و نظر فقهی شورای نگهبان این موضوع را رد کرده است.

در ادامه به بررسی رای مسئولیت پزشک در جبران خسارت خواهیم پرداخت.

در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، متعاقب عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول است و مسئولیت وی صرفاً تا دیه، مقدر بوده و تسری به هزینه درمانی و غیر درمانی ندارد.

?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۰

نمونه رای بدوی مسئولیت پزشک در جبران خسارت

در خصوص دعوی آقایان ی.ش. و ح.ش. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م.غ. و م.غ. به طرفیت آقای الف.ص. و خانم ن.س. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۷۰/۱۹۷ ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بابت هزینه پرداخت شده به بیمارستان چ. برای احیاء و معالجه نوزاد به دنیا آمده در بیمارستان ص.؛ هزینه‌های انجام شده ناشی از قصور خواندگان به عنوان پزشک، منتهی به موت نوزاد متعلق به خواهان‌ها.

نظر به اینکه حسب اعلام خواهان‌ها به شرح دادخواست، خواندگان به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۱۳۲ – ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ پرونده شماره بایگانی ۹۱۰۹۵۹ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی – جزائی تهران، به پرداخت دیه در حق خواهان‌ها محکوم شدند و دیه به عنوان مجازات مالی، هزینه‌های انجام شده را تحت پوشش قرار می‌دهد و محکومیت خواندگان در این دعوا محکومیت مضاعف مالی است.

لذا مستنداً به ماده ۴۴۸ و ۴۵۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر مسئولیت پزشک در جبران خسارت

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۸۹ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان م.غ. و م.ف. با وکالت ی.ش. و ح.ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۷۰/۱۹۷ ریال بابت هزینه‌های درمانی انجام شده، ناشی از قصور پزشکان معالج الف.ص. و ن.س. اصدار گردیده است.

رای موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌

زیرا که

اولاً: هرچند به تصریح ماده ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول می‌باشند.

لیکن آنچه مقنن به شرح ماده قانونی مرقوم در صورت ورود اینگونه صدمات پیش بینی نموده است، صرفاً دیه مقدر بوده و اشارتی به هزینه درمانی و غیر درمانی ننموده‌است که در مانحن فیه نیز بر اساس میزان تقصیر هر یک از خواندگان شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۱۱۳۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ مبادرت به انشاء حکم نموده است.

ثانیاً: هر چند به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده۳)، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، محاکم می‌بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.

لیکن در مسأله حادث شده نظریه مشهور فقهای عصر حاضر نیز بر عدم وجاهت شرعی مطالبه خسارت مازاد بر دیه دارد.

بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است.

از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

?رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران – مستشار دادگاه

وکیل پرونده مسئولیت پزشک در جبران خسارت

نشانی و شماره دفتر وکیل آنلاین پزشکی تهران

تهران- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره های همراه وکیل مسئولیت پزشک در جبران خسارت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

مقالات کیفری

مسئولیت پزشک در جبران خسارتوکیل آنلاین جرایم پزشکی تهران

۲ دیدگاه

  • سلام و وقت بخیر

    بنده دانشجوی کارشناسی حقوق هستم و قصد دارم به نحوی از انحاء راه حقوق را به پزشکی پیوند دهم.

    آیا لزوماً باید گرایش حقوق پزشکی در ارشد را انتخاب کنم یا گرایش جزا و یا خصوصی را؟!

    در حال حاضر غیر از علوم قضایی کدام دانشگاه ها حقوق پزشکی ارشد پذیرش دارند؟!

    و اینکه بدون ارشد و صرفا با شرکت در آزمون کانون وکلا هم زمینه مساعدی برای این مسیر خواهم داشت؟

  • سلام برای اطلاع از دانشگاههای ارائه دهنده رشته های حقوقی با دانشگاه و یا وزارت علوم تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *