وکیل چک برگشتی فرمانیه

وکیل چک برگشتی فرمانیه


امروز با معرفی وکیل چک برگشتی فرمانیه همراه شما خواهیم بود.

صدور چک های تجاری بابت ضمانت معضلی است که متاسفانه در ایران فراگیر شده است.

صدور چک به عنوان تضمین یا ضمانت اجرای تعهد هیچ دلیل و منطقی ندارد.

متاسفانه همچنان شاهد هستیم که افراد بدون اطلاع و آگاهی از عواقب صدور چک ضمانت یا چک بابت حسن انجام کار مبادرت به انجام این عمل می کنند.

وکیل چک برگشتی فرمانیه با بررسی رای دادگاه به این چالش خواهد پرداخت.

  • آیا صدور چک ضمانت و تضمین مطابق قانون است؟
  • راه وصول خسارت از چک ضمانت چیست؟
  • برای شکایت از خیانت در امانت نسبت به چک ضمانت چه کنیم؟
  • بهترین وکیل چک برگشتی فرمانیه کیست؟

چک‌های تضمینی

در چک‌هایی که به‌ شرط ایفای تعهد از سوی دارنده صادر گردیده است، استحقاق دارنده، منوط به اثباتِ ایفایِ تعهد است و در این حالت، اصل عدم توجه ایرادات قابل استناد نیست.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۹۳

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت الف.ک. مقدم به‌طرفیت م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ صد میلیون ریال وجه فقره سه چک به شماره‌های ۰۳۶۳۳۵ الی ۰۳۶۳۳۷ به تاریخ‌های۳۰/۱۱/۸۷ و ۳۰/۱۲/۸۷ و ۳۱/۱/۸۸ با توجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت بری‌الذمه شدن خود ارائه ننموده است.

با پذیرش دعوی خواهان مستنداً به ماده ۳۱۳ قانون تجارت ونیز مواد ۵۱۵ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت صد میلیون ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تأخیر‌تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید.

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است .

?دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.م. با وکالت آقای الف.ک. به‌طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰ مورخ ۹۳/۴/۸ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است.

بر اساس دادنامه یادشده در مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده از دادنامه شماره ۸ مورخ ۹۳/۱/۱۹ دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال وجه سه فقره چک در حق واخوانده با این استدلال که با توجه به اینکه اصل ظاهر در اسناد تجاری با لحاظ مقید شدن وصول مبلغ سند تجاری به ایفای تعهد از سوی شخص ثالث ظهور خود را از دست داده است.

اصل عدم استماع ایرادات نیز در روابط مستقیم بین صادرکننده و دارنده جریان نداشته و صرفاً دارنده با حسن‌نیت که ید مستقیم نبوده توانایی استناد به آن را دارد.

در مانحن‌فیه برای دادگاه ثابت می‌باشد که پرداخت مبلغ سند تجاری منوط به انجام تعهد می‌باشد و این متعهد و دارنده سند تجاری است که می‌بایست اصل تعهد و انجام ایفاء آن را برای دادگاه مدلل و اثبات نماید.

در پرونده مطروحه با وجود ظهور سند تجاری که به نحو ضمنی حکایت از وجود تعهدی مابین صادرکننده سند تجاری و آقای الف.م. دارد و متعهد‌له سند تجاری نه‌تنها موضوع تعهد و انجام آن را اثبات ننموده بلکه به نحو کلی منکر هر نوع تعهد قراردادی شده‌اند.

بنابراین واخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه در متن سه فقره چک مورد ترافع قید گردیده است:

«مشروط به ضمانت حسن انجام تعهد و عملکرد آقای الف.م.» و این امر بدان معنا است که چک مذکور جهت تضمین حسن انجام تعهد و عملکرد آقای امیر مؤذن صادر گردیده است و دارنده در صورتی استحقاق اخذ وجه آن را دارد که اثبات کند شرط مذکور انجام‌شده است.

ازاین‌رو در وضعیت کنونی خواهان نخستین مستحق مطالبه وجه چک‌ها نمی‌باشد و دعوی قابل استماع نمی‌باشد بنا به‌مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد آنگاه با استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار ردّ دعوی خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

?رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل چک برگشتی فرمانیه

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی ۹ و پنجشنبه‌ها ۱۵ الی ۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

موبایل وکیل انحصار وراثت فرمانیه

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

مقالات تجاری

بهترین دفتر حقوقی فرمانیهمشاوره حقوقی آنلاین فرمانیهوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل حقوقیوکیل شرکت های تجاری فرمانیهوکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *