چگونه چک خود را نقد کنیم؟

با مبحث چگونه چک خود را نقد کنیم؟ در خدمت شما هستیم.

استفاده از چک بانکی در معاملات به قدری رواج پیدا کرده است که هر شخص حتی اگر

خودش دسته ‌چک نداشته باشد، بهتر است قوانین مربوط به آن را مطالعه نماید.

قوانین صدور چک، برگشت خوردن و موارد در ارتباط با چک بانکی از موضوعات مهمی

هستند که برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد شبهه در معاملات، باید از آنها آگاهی داشته باشید.

چگونه چک خود را نقد کنیم؟

بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ‌ای است که به سبب آن صادر کننده وجهی

را که نزد م بانک دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

در این مطلب شما را مسائل بسیار مهم در خصوص چگونگی نقد کردن چک به شما ارائه

می دهیم پس با ما همراه باشید.

انواع چک

  1. چک عادی: چکی است که اشخاص از طرف بانک‌ به ‌حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
  2. چک تایید‌ شده‌: چکی است که اشخاص از طرف بانک ها به‌ حساب جاری خود صادر کرده و توسط بانک محال‌ علیه ‌پرداخت وجه آن تایید می ‌شود.
  3. چک تضمین ‌شده‌: چکی است که توسط بانک به عهده ‌همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمین می ‌شود.
  4. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌ شود.

چگونه چک خود را نقد کنیم؟

اقدامات دارنده چک پس از مواجه شدن با عدم قابلیت وصول چک:

  1. درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به کل مبلغ چک
  2. دریافت وجه موجود در حساب در صورت کسری موجودی به تقاضای دارنده چک صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به کسری مبلغ داده شود.

اقدامات دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت:

  1. طرح شکایت کیفری: علیه صادر کننده چک در صورت عادی نبودن شرایط می توان شکایت کیفری را مطرح کرد.
  2. اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت: طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها در حکم سند باید اجرا شود و دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را نماید.
  3. مراجعه به محاکم قضائی حقوقی صالح و درخواست صدور اجرائیه: دارنده چک می‌تواند با دادن گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و گرفتن حق وکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.

 

وکیل مهاجرتی مجاز در ایران،موسسات مهاجرتی مجاز

چگونه چک خود را نقد کنیم؟

حقوق و وکالتمقالات حقوقیمقالات کیفری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری