سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون تشویق و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران، دولت ایران را، موظف به استقبال و پذیرش سرمایه گذار خارجی در ایران می کند. اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، که با پول با منشا خارجی، خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، سرمایه گذار خارجی نامیده می‌شوند. قانون […]

ادامه مطلب

ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی، بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، تفویض شده است. در عمل، این به این معنی است که زنان ایرانی، باید مجوز […]

ادامه مطلب

مهاجرت به ایران

مهاجرت به ایران کشور جمهوری اسلامی ایران، با جغرافیایی کم نظیر در دنیا، و با داشتن همه چهار فصل به صورت همزمان، یکی از مقاصد، گردشگران اروپایی و سایر کشورها، می‌باشد.ایران مهد عظیم ترین تمدن های بشری است و تاریخ کهن سرزمین ایران، در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشورهای منطقه، برتری و امتیاز خاصی […]

ادامه مطلب