سرمایه گذاری خارجی در ایران

امروز با بررسی شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران با شما هستیم. اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، که با پول با منشا خارجی، خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، سرمایه گذار خارجی نامیده می‌شوند. قانون تشویق و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران، از سرمایه گذاران خارجی.

ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی

امروز به بررسی شرایط ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی خواهیم پرداخت. بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی، بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، تفویض شده است. در.

مهاجرت به ایران

امروز با موضوع مهاجرت به ایران با شما هستیم. کشور جمهوری اسلامی ایران، با جغرافیایی کم نظیر در دنیا، و با داشتن همه چهار فصل به صورت همزمان، یکی از مقاصد، گردشگران اروپایی و سایر کشورها، می‌باشد.ایران مهد عظیم ترین تمدن های بشری است و تاریخ کهن سرزمین ایران، در.