تحصیل پزشکی در ایسلند

تحصیل پزشکی در ایسلند جالب است که بدانید جمهوری ایسلند از لحاظ جغرافیایی اکنون شمالی ترین کشور اروپا است و این کشور جزیره‌ای است که در شمال اقیانوس اطلس قرار گرفته است. پایتخت این کشور اروپایی در ریکیاویک که بزرگترین شهر ایسلند است قرار دارد و جمعیت ان۳۲۰ هزار نفر است. واحد پول این کشور […]

ادامه مطلب