طرح دولت ژاپن برای اعطای اقامت 5 ساله به کارگران خارجی

امروز با موضوع طرح دولت ژاپن برای اعطای اقامت 5 ساله به کارگران خارجی با شما خواهیم بود. در ماه اکتبر 2018، خبرهای مربوط به […]