دادخواست الزام به تحویل مبیع

دادخواست الزام به تحویل مبیع

دادخواست الزام به تحویل مبیع


هنگامی که قراردادی میان دو طرف شکل می­‌گیرد، هر کدام از آن­ها متعهدند، تعهداتی که در قرارداد به عهده گرفته­‌اند را انجام دهند.

با توجه به اصول حقوقی اگر نسبت به اجرای این تعهدات اقدام نکنند؛ می‌­توان الزام آن­ها را از مراجع قانونی درخواست نمود.

از تعهداتی که به عنوان یکی از آثار قرارداد خرید و فروش تلقی می‌­گردد، تحویل مبیع (مورد معامله) به خریدار توسط بایع (فروشنده) و تحویل ثمن (مبلغ قرارداد) یا همان قیمت مال مورد معامله توسط خریدار به فروشنده می­‌باشد.

برای تخلف از این تعهدات، قانون ضمانت اجراهایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله الزام به تحویل که باید با تقدیم دادخواستی که قواعد شکلی و فنی آن رعایت شده باشد؛ از دادگاه درخواست شود.

دادخواست الزام به تحویل مبیع (مورد معامله)، باید شرایط شکلی و ماهوی مربوط به خود را داشته باشد؛ تا با صدور قرار رد دعوا مواجه نشود؛ برای تنظیم دادخواستی با چنین کیفیت، باید به وکیل متخصص در این حوزه مراجعه داشت.

پس از بررسی جوانب این دعوا، در انتها، نمونه­ دادخواست الزام به تسلیم مبیع را ارائه می­‌نماییم.

سوالات مهم در مقاله دادخواست الزام به تحویل مبیع:

 1. عقد بیع، بایع و مبیع چیست؟

 2. الزام به تحویل مبیع به چه شکل صورت می­گیرد؟

 3. ارکان الزام به تحویل مبیع چیست؟

 4. نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع

عقد بیع، مبیع، ثمن و بایع:

در اصطلاح حقوقی، عقد بیع به معنای خرید و فروش می‌­باشد؛ هنگامی که قراردادی میان طرفین شکل بگیرد و مال معلوم و معینی را با توافق یکدیگر، در برابر مقداری پول، از مالکیت یک طرف به طرف دیگر منتقل کنند، معامله­‌ی خرید و فروش یا همان عقد بیع صورت گرفته است.

مبیع مالی است که مورد معامله واقع می­‌شود و در اصطلاح حقوقی و فقهی به آن مبیع می­‌گویند؛ مثل خودرویی که در برابر مقداری پول معامله می‌­شود که به خودرو مبیع می­‌گویند.

آن چیزی است، که در برابر مورد معامله یا همان مبیع پرداخت می­‌شود که با توجه به کیفیت و کمیت مبیع (مورد معامله)، کم و زیاد می‌­شود و در عرف معاملاتی نیز پول، رایج‌­ترین آن به حساب می­‌آید؛ همچنین به این عوضی که در برابر مبیع (مورد معامله) پرداخته می‌­شود، ثمن نیز می‌­گویند.

طرفین قرارداد خرید و فروش یا همان عقد بیع، فروشنده که مالکیت مال خود را به دیگری منتقل می­‌کند و در اصطلاح حقوقی بایع شناخته می‌شود و خریدار که مال را به مالکیت خود در می‌­آورد، هستند که گاه به آن­ها طرفین عقد (قرارداد) می­‌گویند.

الزام به تحویل مبیع:

هنگامی که عقد (قرارداد) بیع شکل می­‌گیرد، فروشنده متعهد است که مبیع (مورد معامله) را به تصرف خریدار بدهد و این تعهدی است برای او که با شکل گیری عقد (قرارداد)، شروع می‌­شود.

حال اگر فروشنده در اجرای این تعهد خود یعنی، تحویل مبیع (مورد معامله) به متعهد، اقدام نکند، خریدار ممکن است متضرر گردد؛ به همین جهت قانونگذار به خریدار حق داده است که با مراجعه به مراجع قانونی صلاحیتدار با تقدیم دادخواست به الزام تحویل مبیع، علیه فروشنده، اقامه­‌ دعوا بنماید.

در این مسیر که باید خریدار گام بردارد، ظرافت­‌های قانونی بسیاری وجود دارد که باید با حضور وکیل متخصص طی شود، زیرا ممکن است در دعوایی که پیروزی آن قطعی است، با ثبت دادخواستی اشتباه و غیر فنی، با شکست در فرایند قانونی مواجه شد.

ارکان الزام به تحویل مبیع:

برای آن‌که بتوان در راستای ثبت دادخواست الزام به تحویل مبیع قدم برداشت، ابتدا باید ارکان الزام به تحویل مبیع شناخته شود؛ در صورتی که ارکان لازم موجود باشد؛ می­‌توان برای ثبت دادخواست الزام به تحویل مبیع اقدام نمود؛ بنابراین ارکان لازم را بیان می‌­داریم:

الف. وجود عقد بیع صحیح:

هنگامی می‌­توان دادخواست الزام به تحویل مبیع را تنظیم نمود که عقد بیع صحیحی شکل گرفته باشد و به وسیله‌­ آن، مالی که مورد معامله بوده، به خریدار منتقل شده باشد.

در این حالت خریدار نسبت به مال حقی دارد و به واسطه­ این حق می‌­تواند فروشنده را ملزم به اجرای تعهد خود یعنی تحویل مبیع (مورد معامله) بنماید.

ب. عدم تسلیم و تحویل مبیع به خریدار:

خریدار هنگامی می­‌تواند علیه خریدار اقامه­ دعوا کند که مبیع (مورد معامله) را تحویل نگرفته باشد؛ زیرا هنگامی که مبیع را تحویل بگیرد، فروشنده دیگر تعهد خود را انجام داده است و تعهد او منتج به وفای به عهد گردیده است.

بنابراین یکی دیگر از ارکان تقدیم دادخواست الزام به تحویل مبیع به دادگاه، عدم تحویل مال مورد معامله به خریدار است.

پ. فرا رسیدن زمان تحویل:

در قرارداد خرید و فروشی که زمان اجرای تعهد ثبت شده باشد، ملاک انجام تعهد، زمان مقرر و توافق شده است.

در قرارداد خرید و فروش، اگر برای تحویل مبیع زمان خاصی مشخص شده باشد، ملاک تحویل مبیع (مورد معامله) توسط فروشنده، زمان مقرر شده است؛ در نتیجه خریدار تا قبل از زمان مذکور حقی برای تحویل مبیع نداشته و نمی­‌تواند با دادخواست الزام به تحویل مبیع (مورد معامله)، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع (مورد معامله) نمود.

اما اگر در قرارداد خرید و فروش برای انجام تعهد از جمله تحویل مبیع به خریدار، زمانی مشخص و مقرر نشده باشد، تعهد حال است؛ یعنی به صرف تشکیل قرارداد، مبیع به خریدار منتقل شده است و خریدار مالک آن شناخته می­‌شود و باید فورا مال به او تحویل داده شود.

در نتیجه زمان اجرای تعهد یا همان زمان تحویل مبیع (مورد معامله)، یکی از ارکان تنظیم و ثبت دادخواست الزام به تحویل مبیع می‌­باشد و زمانی می­‌توان این دعوا اقامه کرد که زمان اجرای تعهد رسیده باشد.

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع:

خواهان: آقا/خانم ………
خوانده: آقا/خانم ……….
وکیل:

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره انتظامی …………….. و تحویل آن مقوم به…………… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی به صدور دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال

دلایل و منضمات:
۱- قرارداد شماره …………….. مورخ ……………..
۲- مدارک پرداخت ثمن (فیش‌های واریزی و …)
۳- گواهی دفترخانه یا مدارک مورد نیاز دیگر، دادخواست الزام به تحویل مبیع (مورد معامله)

دادخواست الزام به تحویل مبیع

متن دادخواست:
ریاست محترم شعبه …………. مجتمع قضایی ……………… شهرستان ………………..
با سلام،

احتراما موارد زیر را خدمت محضر حضرتعالی معروض می‌داریم:
اینجانب …………………. به موجب قرارداد شماره …………… مورخ ……………….. یک دستگاه اتومبیل سواری/ وانت ………… به رنگ ………………. مدل ……………………… و شماره موتور ………………. و شماره شاسی ………………….. خریداری و مبلغ ………………. ریال را نیز به عنوان ثمن معامله تادیه نمودم. وعده بر این امر قرار گرفت که خوانده محترم دعوا در مورخ ……………….. همزمان با تنظیم سند رسمی خودرو در دفترخانه شماره ……………….. خودرو را به اینجانب تحویل دهد.

بنده در تاریخ مارالذکر در دفترخانه حاضر شدم؛ اما خوانده در ساعت مقرر در دفترخانه حضور نداشتند. گواهی عدم حضور در دفترخانه نیز به پیوست دادخواست می‌­باشد.

اینجانب چندین بار با ایشان تماس تلفنی و پیامکی برقرار کردم و خلف وعده ایشان را یاد آور شدم.

نتیجه گیری و درخواست صدور رای
همچنین در مورخ ……………..  بنده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه­‌ای مبنی بر تحویل مبیع (مورد معامله) با کد رهگیری …………………… به ایشان ارسال نمودم که آن هم فاقد نتیجه بود (اظهارنامه به پیوست می­باشد).

لذا به موجب این دادخواست و با توجه به موارد معنونه از شما خواستارم وفق مواد ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸،۲۳۹ ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور صدور دستور موقت، حکم انجام اقدامات مقتضی مبنی بر تحویل مبیع و تودیع (سپردن( خسارت به اینجانب در این خصوص را صادر نمایید.

وکیل تخصصی دعاوی ملکی شمال تهران

اگر از مراجعه به وکلای متعدد متخصص ملکی خسته شده‌اید و نیاز به مشاوره حقوقی دقیق دعاوی ملکی دارید؛ توصیه ما مشورت گرفتن با وکیل متخصص ملکی می‌باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

الزام به تحویل مبیع به چه شکل صورت می­گیرد؟

از طریق ثبت دادخواست با عنوان دادخواست الزام به تحویل مبیع و اقدامات لازم از طریق مراجع قانونی صورت می­گیرد.

ارکان الزام به تحویل مبیع چیست؟

از جمله وقوع عقد بیع صحیح و مورادی که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفت به عنوان ارکان الزام به تحویل مبیع محسوب می­شوند.

۵/۵ - (۱۴ امتیاز)

دعاوی ملکی

دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تحویل مبیعدادخواست اثبات وقوع بیع و الزام به تحویل مبیعدادخواست الزام به تحویل مبیعدادخواست الزام به تحویل مبیع با سند عادیدادخواست الزام به تحویل مبیع زمیندادخواست الزام به تحویل مبیع غیر منقولدادخواست الزام به تحویل مبیع مالی است یا غیر مالیدادخواست الزام به تحویل مبیع منقولدادخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سنددادخواست الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارتدادخواست الزام خوانده به تحویل مبیعدادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیعدادخواست تقابل الزام به تحویل مبیعشرایط دادخواست الزام به تحویل مبیعنمونه دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تحویل مبیعنمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد و تحویل مبیعنمونه دادخواست الزام به تحویل مبیعنمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع با سند عادینمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع خودرونمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع غیر منقولنمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع مشاعینمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع ملکنمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع منقولنمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سندنمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع و خلع ید

۶ دیدگاه

 • خودروی بنده از بابت مهریه توقیف سیستمی شده ولی توقیف فیزیکی نشده است. دایره اجرای احکام مزایده برگزار شده و شخصی به مبلغ ۱۱۰ میلیون برنده مزایده شد. با توجه به اینکه خودرو توقیف فیزیکی نشده بود شخص برنده، دادخواست تحویل مال مبیع ( خودرو ) در دادگاه حقوقی داده و من محکوم به تحویل مبیع شدم و رای قطعی و اجراییه صادر شده است، آیا حتما باید ماشین را تحویل بدهم اگر ندهم چه می شود؟ منظورم این است می‌تواند از بابت عدم تحویل ماشین، جلبم را بگیرد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به صدور حکم علیه شما جناب‌عالی مکلف به اجرای حکم هستید و در صورتی که نسبت به اجرای حکم به موقع اقدام ننماید با ضمانت اجراهای قانون اجرای محکومیت‌های مالی حسب مورد مواجه خواهید شد، اگر به دنبال متوقف کردن اجرای حکم یا ابطال اجراییه هستید، برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

 • سلام آقای مهری روزتون بخیر
  من یک ملکسی رو از فردی در شهریار خریدم و ایشون به دلیل وجود یک سری لوازم صنعتی مربوط به کار خودش ملک رو به من تحویل نمیده من میخوام بدونم ایا میتونم دادخواست بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، شما برای این مورد می‌توانید دادخواست الزام به تحویل ملک دهید و فروشنده ملزم به تحویل ملک به شما می‌باشد.

 • سلام، من حکم قطعی دادگاه برای تحویل مبیع که یک ملک هست رو گرفتم و الان اجرای حکم رفته و مهلت داده که فروشنده تحویل بده، می‌خواستم بدونم اگه ملک رو بعد مهلت مقرر تحویل نده باید چکار کرد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما می‌توانید در صورت عدم تحویل از طریق اجرای احکام اقدام نمایید، از این طریق تحویل مبیع انجام خواهد شد. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *