تولد فرزند در آمریکا

امروز با بررسی شرایط تولد فرزند در آمریکا همراهتان هستیم. تولد فرزند در آمریکا، با توجه به حاکمیت قانون ختک جهت اعطا تابعیت در آمریکا، تحت شرایطی موجب اخذ تابعیت آمریکا می‌شود. بسیاری از زنان باردار، برای گرفتن ویزای آمریکا، در دوره حاملگی خود حتی در زمانی که بارداری به.

ثبت شرکت در آمریکا

امروز با بررسی شرایط ثبت شرکت در آمریکا با شما هستیم. ثبت شرکت در آمریکا برای افراد خارجی، امکان‌پذیر است. هر چند ثبت شرکت در آمریکا باعث کسب اقامت و تابعیت آمریکا نمی‌شود ولی یکی از راههای مهاجرت به آمریکا در صورت فعالیت پس از ثبت شرکت در آمریکا می‌باشد..

سرمایه گذاری در آمریکا

امروز با بررسی شرایط سرمایه گذاری در آمریکا با شما هستیم. سرمایه گذاری در آمریکا، به دو صورت قابل انجام است. نکته قابل توجه سرمایه گذاری در آمریکا، اخذ گرین کارت آمریکا برای سرمایه گذار و افراد خانواده وی می‌باشد. در حالی که جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به.

مهاجرت به آمریکا

مهاجرت به آمریکا   متقاضیان کثیری در باب مهاجرت به آمریکا ،‌ درباره آمریکا، وکیل مهاجرت به آمریکا، قوانین مهاجرت به آمریکا سوالات عدیده ای داشته اند مبنی براینکه قوانین مهاجرت به آمریکا چیست؟ وکیل مهاجرت به آمریکا کیست؟ چگونه از طریق مهاجرت به آمریکا، می توان گرین کارت آمریکا.