بهترین وکیل داوری در تهران

بهترین وکیل داوری در تهران

نهاد داوری در ایران، بر خلاف عقیده عده ای که به وجود آمدن این نهاد را با معنای حکمیت و داوری در قران اشتباه گرفته اند، نهادی نوپاست. داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی و داخلی، پس از از روش های جایگزینی قضاوت و حل اختلافات در دادگستری، که از مذاکره، میانجیگری و مصالحه آغاز می‌شود، و در مرحله نهایی به داوری می‌رسد، روش نوینی در حل و فصل قطعی اختلافات است. داوری به معنی اخیر، یعنی صدور رای قطعی و لازم الاجرا در دعاوی و اختلافاتی که طرفین قرارداد، حل و فصل ان را به داور مشخص، سازمان داوری و یا هیات داوری سپرده اند. پس ملاحظه می فرمایید که داوری به معنی فعلی ان هیچ ارتباطی به داوری در دعاوی خانواده و حکمیت بین طرفین برای حل اختلاف، بدون ضمانت اجرایی ندارد. تخصصی ترین موسسه داوری در ایران و بهترین موسسه داوری بین‌المللی در ایران با همراهی دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل داوری در تهران، اقدام به تحقیقی کوتاه درباره شرایط اجرای احکام داوری خارجی در ایران، شرایط اعتراض به رای داوری خارجی در ایران، ابطال رای داوری خارجی در ایران، قبول پرونده‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران، معرفی بهترین وکیل داوری در تهران و ایران خواهد نمود. جهت اطلاع از شرایط ارجاع اختلافات به داوری موسسه داوری بین‌المللی مهر پارسیان در ایران با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

مباحث قابل طرح در موضوع بهترین وکیل داوری در تهران

 • قوانین موجد حق در داوری داخلی ایران کدامند و چه مواقعی ابطال رای داوری قابل درخواست است؟
 • موارد اعتراض به رای داوری چیست و فوت طرفین در قراردادهای داوری چه تاثیری دارد؟
 • آیا با فوت طرفین قرارداد داوری، ابطال داوری خود بخود انجام می‌شود؟
 • در صورت تراضی طرفین بر داوری شخص یا اشخاص معین و عدم قبول داوری از سوی آن‌ها تکلیف قرارداد چیست؟
 • ارسال اظهارنامه قانونی در چه مواردی در قراردادهای داوری الزامی است؟
 • بهترین وکیل داوری در تهران کیست و چه ویژگیهایی دارد؟ بهترین موسسه داوری بین‌المللی در ایران کدام است؟
وکیل اعاده دادرسی

قواعد تعیین داور

بر اساس باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، طرفین قرارداد، می‌توانند هنگام عقد قرارداد، بعد از عقد قرارداد، هنگام بروز اختلاف، بعد از طرح پرونده در دادگاه، موضوع اختلاف را به داور یا داوران مرضی الطرفین ارجاع نمایند. در فرآیند انتخاب داور یا داوران، می توان انتخاب داور را به عهده شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی یا دادگاه قرار داد. ترافعاتی که در روند تعیین داور ممکن است به وجود بیابد، در داوری های داخلی، به شرح زیر پیش‌بینی و رفع اختلاف شده است:

 1. استنکاف از معرفی داور و یا عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین: اگر طرفین قرارداد در قرارداد ارجاع به داوری یا موافقتنامه داوری، داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند، و یا در مواقع بروز اختلاف نتوانند یا نخواهند که داور اختصاصی خود را معرفی نمایند، و همچنین مشخص نمودن داور یا هیات داوری به دادگاه نیز سپرده نشده باشد، یکی از طرفین قرارداد می‌تواند پس از تعیین داور اختصاصی خود، با ارسال اظهارنامه قانونی و رسمی، با معرفی داور خود، از طرف مستنکف، بخواهد که داور خود را معرفی نماید. مهلت پاسخگویی به اظهارنامه ارسالی جهت تعیین داور، ده روز پس از ابلاغ می باشد که طرف مقابل را مکلف به معرفی داور خود و تراضی در تعیین داور سوم یا سر داور می‌نماید. اگر تا انقضای مهلت یاد شده، اقدامی نشود، ذینفع حسب مورد برای درخواست تعیین داور به دادگاه مراجعه می‌نماید.
 2. امتناع شخص ثالث از تعیین داور: در مواردی که شخص ثالثی اختیار انتخاب داور را بر اساس توافق طرفین، دارد و از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از سوی وی امکان‌پذیر نباشد، هر کدام از طرفین موافقتنامه داوری می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود، و ارسال اظهارنامه معرفی داور، به طرف مقابل ده روز فرصت دهد تا نسبت به معرفی داور اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مانند بند قبلی، می توان درخواست تعیین داور را به دادگاه صالح تقدیم نمود. این قاعده در مواردی که حل اختلاف به داوری یک نفره ارجاع شود و طرفین نتوانند به داوری مرضی الطرفین دست یابند یا فوت و استعفای داور و عدم امکان تراضی بر داور مرضی الطرفین نیز قابل اعمال است.
 3. امتناع داور تعیینی از انجام داوری: اگر طرفین به داوری شخص معینی تراضی کرده باشند و داور تعیینی نخواهد یا نتواند انجام داوری کند، و طرفین نیز بر داوری شخص دیگری به توافق نرسند، حل اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
 4. عدم تعیین تعداد داوران: اگر در موافقتنامه داوری یا قرارداد داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند داور اختصاصی خود را معرفی نموده و یک نفر را با تراضی به عنوان سر داور تعیین نمایند. در صورت بروز اختلاف مانند بند اول عمل می‌شود.
دانشگاه تگزاس

شرایط بهترین وکیل داوری در تهران و ایران

مرکز داوری گروه وکلای مهر با اجازه حاصل از اساسنامه موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و با هدف ارائه خدمات داوری داخلی و بین‌المللی، اقدام به جذب بهترین وکیل داوری در تهران و ایران نموده است. داوران عضو دپارتمان داوری موسسه داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را گذرانده و گواهینامه های مربوطه را دریافت نموده اند.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی و قوانین و مقررات کیفری بعضی از دعاوی را حتی با رضایت طرفین نیز نمی توان به داوری ارجاع نمود. از جمله:

 • دعاوی راجع به ورشکستگی، از جمله صدور حکم ورشکستگی، تعیین مدیر تصفیه، اعاده اعتبار ورشکسته، صدور قرارداد ارفاقی و سایر دعاوی راجع به ورشکستگی با توجه به مرتبط بودن این موضوعات با مسائل اقتصادی و امکان استفاده نا صحیح از نهاد داوری، قابل ارجاع به داوری نیستند.
 • دعاوی راجع به اصل ازدواج، نسب و طلاق، هر نوع دعوایی که با اصل ازدواج و نکاح، صدور حکم طلاق و اجرای ان، اثبات نسب یا نفی نسب، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با نظم عمومی در صلاحیت خاص دادگاه خانواده قرار دارد.
 • جنبه عمومی دعاوی کیفری، قبل از طرح شکایت در دادسرای عمومی درباره جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی جرم، طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر مانع طرح شکایت شوند. میانجیگری در امور کیفری و همچنین سعی در ایجاد صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده و فارغ از بحث داوری است.
 • دعاوی راجع به اموال دولتی و اموال عمومی، در مواردی که دعوای ارجاع شده به داوری موضوع اموال عمومی و دولتی باشد، بدون اخذ مصو به هیات وزیران و اطلاع مجلس و در موارد مهم مصو به هر دو نهاد یاد شده، ارجاع دعوا به داوری منع قانونی دارد. بهترین وکیل داوری در تهران و ایران با اشراف کامل بر قوانین داوری داخلی و داوری بین‌المللی و همچنین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، امکان مشاوره صحیح حقوقی در موضوعات داوری را دارد.
رفع مزاحمت ملکی

معرفی داوران دپارتمان داوری گروه وکلای مهر

وکیل فرامرز نصیری شفتی، با بیش از سی سال تجربه کار اجرایی و حقوقی، دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در امور گمرکی و گواهینامه پیشرفته داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وکیل محمد رضا مهری، قاضی سابق دادگستری، دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری، گواهینامه آموزش جرایم سایبری، گواهینامه دوره داوری پیشرفته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وکیل محمد علی مهری، دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری و گواهینامه دوره داوری پیشرفته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقدام به قبول داوری در قراردادهای داخلی و بین‌المللی، قبول پرونده‌های ارجاع به داوری و شرکت در جلسات داوری به نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه لایحه دفاعیه و پاسخ به درخواست داوری، قبول ابلاغ و اجرای آرای داوری داخلی و شناسایی و اجرای رای داوری خارجی و بین‌المللی و همچنین مشاوره درباره شرایط داوری و ارجاع به داوری توسط بهترین وکیل داوری در تهران و ایران را دارند. جهت مشاوره درباره داوری در قراردادها و دعاوی با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

۵/۵ - (۲۱ امتیاز)

۲ دیدگاه

 • سلام
  میخواستم بدونم هزینه داوری وکیل ملکی برای قرارداد مشارکت در ساخت چقدر میگیرین که داوری رو به موسسه حقوقی مهر پارسیان بدیم؟

  • سلام و عرض احترام خدمت شما متقاضی محترم
   بعد از صحبت و مشاوره با وکیل تخصصی داوری در قراردادهای ملکی مبلغ بهتون اعلام خواهد شد.
   تعیین مبلغ حق الزحمه داور بستگی به شرایط پرونده و حجم کاری که قرار است انجام بشه تعیین میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *