قوانین و مقررات

 

ورود کاربران به وب ‏‌سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان جهت دریافت خدمات ارائه شده، توسط این گروه از وکلای دادگستری به معنای آگاه بودن و پذیرفتن جامع شرایط، قوانین و مقررات سایت بوده و همچنین قبول از آگاهی نسبت به نحوه استفاده صحیح، از خدمات ارائه شده می باشد.