تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق


بررسی جرم تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع بحث امروز است.

مشاوره تخصصی درباره حقوق املاک و مستغلات، و پیشگیری از وقوع اختلافات ملکی بین همسایگان در اثر این مشاوره ها، امکان حل و فصل دعاوی املاک را در خارج از دادگاه به شما می‌دهد.

تعارض درحقوقی که برای املاک وجود دارد، گاهی باعث طرح دعوا در محاکم حقوقی می‌شود.

از جمله دعاوی ای که در محاکم قضایی مطرح می باشد می توان دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق را نام برد.

این دعاوی در زمره دعاوی اموال و مالکیت قرار می گیرد و درباره ادعای شما جهت احقاق حق قانونی تان در ملک تحت مالکیت می‌باشد.

سوالات در موضوع تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

  • آیا درباره مفاهیم دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، اطلاعاتی دارید؟
  • آیا ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق را می دانید؟

یکی دیگر از جرائم علیه اموال و مالکیت، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد که مورد حمایت قانون جزا قرار گرفته است.

در این نوشتار که به همت مشاورین حقوقی در گروه وکلای مهر تنظیم شده است مفاهیمی چون تعریف جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، شرایط لازم جهت تحقق جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مجازات جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، وکیل متخصص در جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مجازات رابطه نامشروع مادون زنا

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۱- رکن قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

تعریف تصرف عدوانی 

تصرف عدوانی در ماده ۳۰۸ قانون مدنی به این نحو بیان شده است: ” غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ” هر چند صرف اثبات ید بر مال غیر به حکم قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق تصرف عدوانی نیست.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی ان در ماده ۳۲۳ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۱۵۸ دعوی تصرف عدوانی را این گونه تعریف می‌نماید:

” ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به ان مال درخواست می‌نماید.

بنابراین تصرف غیر قانونی به ید غیر قانونی اطلاق می‌شود و عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی که به نحو قهر وغلبه وعدوان ارتکاب می یابد.

مفهوم عدوان:

در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عدوان اعم از ان است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توام با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهرا مسالمت آمیز و با آرامش مال غیر منقول را متصرف شود.

تعریف ایجاد مزاحمت ملکی

تعریف مزاحمت ملکی در ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۱۶۰ فعلی اینگونه تعریف شده است:

وکیل مالیات شرکت‌های شمال تهران

دعوای مزاحمت ملکی عبارت است از دعوایی که به موجب ان متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد

مثل اینکه کسی درب منزل همسایه را ببندد و جلوی درب او بایستد و نگذارد صاحب منزل وارد منزل خود شود.

وسعت کلمه مزاحمت در زبان عمومی بسیار می باشد اما طبق ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می یابد که اعمال مزاحم صرفا موجب اخلال نسبت به استفاده از مال باشد بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد.

تعریف ممانعت از حق 

در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۱۵۹ فعلی آمده است:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از دعوای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

حق انتفاع، عبارت است از حقی که به موجب ان شخص می‌تواند از مالی که عین ان ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند و حق ارتفاق عبارت است از حقی برای شخص در ملک دیگری.

اصولا دعوای ممانعت از حق در ماده ۹۷ قانون مدنی پیش‌بینی شده است:

هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق عبور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن درب و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره “

۲- رکن مادی جرائم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق 

در قانون جدید تعزیرات مقرر شده است:

” هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال ان به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌،

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود. “

بدین ترتیب زمانی جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق تحقق می یابد که عناصر زیر محقق گردند:

الف ) فعل مرتکب:

جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندند و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرائم را تشکیل دهد. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف، تخریب محیط زیست، ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و… نمایان می‌شود.

ب) موضوع جرم:

همان طور که در قانون تعزیرات به مصادیق مال غیر منقول اشاره شده است، موضوع جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و بنا بر نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره ۴۴۹۸/۷ اموال منقول از شمول ماده ۶۹۰ خارج می‌باشند.

نکته مهم و قابل ذکر این است که تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه جزایی است و مدعی می‌تواند با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ که در مورد اموال منقول به قوت خود باقی است ، تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید.

مجازات ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره

ج) مال متعلق به غیر:

یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود و مطابق قانون مجازات اسلامی مالی که مورد تصرف یا تجاوز قرار می گیرد باید دارای مالک مشخص باشد چرا که تصرف عدوانی برابر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حقوق الناس به شمار آمده و جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب مجرم صورت نمی گیرد.

د) نتیجه مجرمانه:

جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است.

در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده ۶۹۰ نخواهد بود.

۳- رکن معنوی جرم تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

–  مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد.

–  نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم می‌بایست مقصود مرتکب باشد.

– علاوه بر احراز سوء نیت عام ، مرتکب باید با اقدام به عملیات اجرایی قصد اضرار به مالک ملک را نیز داشته باشد

جهت عدم طرح بی مورد شکایت کیفری که در صورت عدم توان بر اثبات ان ممکن است با مجازات افترا، روبرو شویم.

در بدو امر درخواست مشاوره از مشاور حقوقی و یا کارشناس رسمی دادگستری، جهت تعیین موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

چه بسا ملکی که مدعی مالکیت ان هستیم دراثر نقشه برداری اشتباه در زمان تحدید حدود و صدور سند، متعلق به دیگری باشد.

وکیل کلاهبرداری تهرانپارس

تامین دلیل با جلب نظر کارشناس جهت تعیین نوع دعوا، کیفری یا حقوقی، ذیحق بودن یا نبودن، کاملا در بعضی از پرونده‌ها ضروری است.

تعقیب کیفری جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی جرم می باشد، فلذا استفاده از وکلای متخصص در امور کیفری، علی الخصوص وکلای متخصص برای اقامه شکایت تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق علیه متصرف و مزاحم ، ضرورتیاجتناب ناپذیر است .

وکیل متخصص تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

بدین منظور موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از ۱۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها خصوصا دعاوی مربوط به خانواده می‌باشد.

گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص خانواده امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره همراه وکیل آنلاین دادسرا در ایران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

۵/۵ - (۲۴ امتیاز)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *