مشاوره حقوقی امور کاری و استخدامی | کار و شغل این جزء جدای ناپذیر زندگی بشر هم در عرصه داخلی و هم بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و رشد و توسعه کشورها با جریان کاری و اشتغالی مستقل و سازنده ،عجین شده است.

سازمان بین‌المللی کار از کارگذاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد است و مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار می‌باشد.وظایف ان به این شرح است:تلاش در جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال و بهبود سطح زندگیکارگران، به‌کارگیری صحیح کارگران،آموزش کارگران،توجه به بیمه‌های اجتماعی کارگران و….

این سازمان به‌صورت سه جانبه‌ای می‌باشد و نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و دولت‌ها در ان حضور دارند.لازم به ذکر است که کشور ایران در سال 1919به عضویت این نهاد درآمد.

مشاوره حقوقی امور کاری و استخدامی
مشاوره حقوقی امور کاری و استخدامی

حقوق کار در ایران

ازجمله حقوق شناخته‌شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن شغل است .هر کس شغلی را که به ان مایل است، می‌تواند برگزیند.امور مربوط به اشتغال، تنظیم قراردادهای استخدامی ، بیمه تعیین اجتماعی ، حوادث ناشی از کار و..همگی مرتبط با رشته‌ای  از علم حقوق به نام ،حقوق کار است.

حقوق کار رشته‌ای از علم حقوق است که به مقررات راجع به روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار ، می‌پردازد. اگر کارفرمای این رابطه دولت باشد درحقوق اداری قرار خواهد گرفت نه حقوق کار .به‌طورکلی افرادی که تحت شمول قانون خاص استخدامی می‌باشند، تابع قانون کار نیستند.

در ماده 5 قانون کار مقرر گردیده است که کلیه کارگران ، کارفرمایان،نمایندگان انان ، کارآموزان و کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار می‌باشند.مدرک تحصیلی تأثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد و نباید این ذهنیت را داشت که کارگر فرد کم‌سواد می‌باشد شاید یک فرد با مدرک دکتری نیز به استخدام شرکتی درآید و مشمول این قانون قرار گیرد.

رابطه کاری و استخدامی

ماده 2 قانون کار  در تعریف کارگر و کارفرما مقرر داشته است :کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما، کار می‌کند.و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی، کار می‌کند.برای ایجاد رابطه کاری میان کارگر و کارفرما سه عنصر کارگر(شخص حقیقی) و کارفرما(شخص حقیقی یا حقوقی) و کارگاه(مکان کار کردن کارگر ) بایستی وجود داشته باشند.

توافق بین این دو طرف در قرارداد ، در چهار نسخه تنظیم می‌شود و در ان آدرس و مشخصات طرفین،محل کار یا کارگاه ،شرایط کار ، ساعات کار، میزان دستمزد ، کار موردنظر و سایر شرایط معمولاً  گنجانده می‌شود.باید توجه نمود که لزوماً این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد. کتبی نبودن بطلان قرارداد فی‌ما‌بین را در پی ندارد. هرچند تبصره 3 الحاقی ماده ۷ قانون کار مقرر نموده است : قراردادهای بیش از سی روز باید کتبی باشند.ماده 8 قانون کار در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر،مقرر نموده: شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده‌ی آمره می‌باشد و توافق خلاف ان ممکن نیست.کارفرما می‌بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.

سازمان‌های مرتبط با حقوق کار

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال 1390 از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی و رفاه تشکیل شد ،اهداف کلی ان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی،نظارت ‌، انجام اقدامات قانونی جهت تنظیم روابط کاری،حل‌وفصل مشکلاتکارگران،صیانت از نیروی کار و…می‌باشد.

سازمان تأمین اجتماعی ، رکن اساسی نظام بیمه‌ای کشور می‌باشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمه‌های اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را بر عهده دارد.این سازمان، کارگران وحقوق‌بگیران را به‌صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد  را به‌صورت اختیاری تحت پوشش قرار می‌دهد.طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی اگر کار به‌صورت مقاطعه‌کاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود ،مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و تکالیف و مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان و هم  برای پیمان‌کاران به وجود می‌آید.

چگونگی حل‌وفصل اختلافات

اختلافات بین کارگر و کارفرما در ابتدا ،به طریق صلح و سازش در شورای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی کارگران یا از طریق نماینده قانونی کارگر و کارفرما حل‌وفصل می‌شود.

در مرحله بعد در صورت عدم حصول سازش،  به علت تخصصی بودن موضوع و اصل تسریع رسیدگی به‌جای مراجعه به دادگاه‌ها ،در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار دعوا مطرح می‌شود. به این نحو که خواهان ،خود یا نماینده‌اش  به اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی  محل کارگاه مراجعه می‌کند و در هیئت تشخیص سه‌نفره موضوع مورد رسیدگی واقع می‌شود اعتراض به رأی هیئت تشخیص در هیئت حل اختلاف 9 نفره  ،باید مطرح شود ، آرای هیئت حل اختلاف قطعی بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد.

برای اعتراض به رأی این هیئت باید در ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه شود.

 

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان

در رابطه کاری ،فردی به استخدام درمی‌آید و حقوق و مزایایی دریافت می‌کند ، در عوض، وظایفی بر دوشش قرار می‌گیرد ، طرف مقابل او نیز حقوق و تکالیفی را متقابلاً خواهد داشت.این رابطه کاری و استخدامی ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد و اختلافاتی بین طرفین پدید آید.

جزئیاتی که در این رابطه وجود دارد و تخصصی بودن ادعای مطروحه در زمینهٔ کاری و استخدامی مقتضی ان است که اقدام شایسته و صحیحی در این‌باره صورت گیرد تا کارگر یا کارفرما یا مستخدمدرگیر در این رابطه، به حقوق خود برسد.پیگیری این مهم از سوی فرد بادانش و مهارت مربوطه، چه‌بسا از دشواری‌های این مسیر بکاهد و هزینه و زمان کمتری بر فرد مورد حمایت ، تحمیل می‌نماید.

موسسه حقوقی مهر پارسیان  با مدیریت محمدرضا مهری و با همکاری وکلای متخصص و مجرب داخلی و بین‌المللی خدمتگزار این قشر عظیم در جامعه است .چرا که امروزه هر شخصی به نحوی در استخدام یک موسسه یا شرکت دولتی یا خصوصی یا داخلی یا خارجی می‌باشد  و نقش یک‌طرف این رابطه را بر عهده دارد و هرلحظه مسائلی در این‌باره به وجود می‌آید و طرفین را درگیر می‌کند.

موسسه حقوقی مهر پارسیان در کلیه دعاوی  و به‌ویژه دعاوی مرتبط با امور کاری و استخدامی ،خدمات حقوقی و مشاوره‌ای را ارائه می‌نماید و هر کدام از طرفین می‌توانند از خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان بهره‌مند گردند.

مشاوره حقوقی امور کاری و استخدامی