• مفهوم و فلسفه ی مشاوره حقوقی سرمایه گذاری خارجی چیست ؟
 • روشهای سرمایه گذاری خارجی کدامند؟
 • چند نوع سرمایه وجود دارد؟
 • پذیرش سرمایه گذاری خارجی چه ضوابطی دارد؟
 • سرمایه خارجی به چند دسته تقسیم می‌شود؟
 • سرمایه گذاری خارجیکدام متغییر های اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد؟
 • سرمایه گذاری دولت های خارجی در ایران منوط به تصویب کدام مرجع است؟
 • سرمایه گذاری خارجی از چه حقوق ،حمایت و تسهیلاتی برخوردار است؟
 •  چه مرجعی صالح به رسیدگی دعاوی میان دولت و سرمایه گذار خارجی است؟
 •  انتقال سرمایه ی خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا سرمایه گذار خارجی دیگر موافقت و تایید کدام مرجع و یا نهاد را نیاز دارد؟
 • انتقال گیرنده ی سرمایه ی خارجی باید چه شرایطی را دارا باشد؟
مشاوره حقوقی سرمایه گذاری خارجی
مشاوره حقوقی سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی

سرمایه از مهم ترین عوامل تولید و رشد اقتصادی است و به همین دلیل اغلب کشورها به دنبال افزایش سرمایه ی داخلی هستند و از انجا که اکثر کشورهای درحال توسعه با کمبود سرمایه مواجه هستند جذب سرمایه ی خارجی را بعنوان یکی از مهم ترین اهداف خود برگزیده و در راستای تحقق ان جهت رسید به رشد اقتصادی  برنامه ریزی و تلاش می کنند.

برای جذب سرمایه خارجی ،اقتصاد و شرایط سیاسی و  امنیت داخلی هر کشوری از ارزش بیشتری نسبت به قوانین مصو به ی داخلی ان کشور برخوردار است و جهت تحقق این مهم باید قوانین گمرکی ، پولی و ارزی ، مالیاتی ، بورس و روابط بین‌المللی در راستای افزایش اعتماد و نهایتاً جذب سرمایه خارجی اصلاح و مساعد گردند. در مورد کشورمان ایران عمده ترین راه تامین ارز ، صادرات نفت میباشد و امید است با سرمایه گذاری خارجی و به کمک بخش خصوصی و دولتی به سمت صادرات غیر نفتی تغییر یابد.

انواه سرمایه

سرمايه  به 3 شكل سرمايه  فيزيكي : شامل تجهيزات و ماشين آلات ، سرمايه هاي مالي : شامل اوراق بهادار و سهام و سرمايه انساني : شامل دانش فني و تحصيلات مورد توجه است كه در نظريات مختلف براي تداوم رشد اقتصادي ، سرمايه گذاري كافي در هر يك از زمينه ها مورد تأكيد قرار مي گيرد.

سرمایه گذاری خارجی به هر دلیل و شکلی که انجام پذیرد، تاثیر قابل ملاحظه ای  روی متغیرهای اقتصادی مانند کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ، افزایش رشد اقتصادی ، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت ، بهبود توزیع درآمد ، انتقال تکنولوژی ، افزایش اشتغال ، توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.

تعریف سرمایه خارجی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی : انواع سرمایه اعم از نقد و غیر نقد که توسط سرمایه گذار خارجی وارد کشور میشود به شرح ذیل است :

 1. وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي و يا ديگر روشهای انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني باشد، به كشور وارد شود
  2. ماشين آلات و تجهيزات
  3. ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي
  4. حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي
  5. سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت

‌طبق ماده 2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور باید به جهت عمران و آبادی و‌ فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،
معدنی ، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد که دارای ضوابط خاصی که در ذیل به ان اشاره شده میباشد.

‌الف – موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن‌آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی وافزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور وتضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌ نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌ انحصاری قرار دهد.
‌د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نمی  باشد.

طرق پذیرش سرمایه گذاری های خارجی به شرح ذیل میباشد:

‌الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در ان مجاز
می‌باشد.
ب – سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ،
بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت ‌سرمایه و منافع حاصله
صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا
بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

البته تا زمانی که سرمایه خارجی موضوع روشهای ‌ساخت ، بهره‌برداری و واگذاری مندرج در بند ب و سود مربوط به ان مستهلک نشده‌ است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

سرمایه گذاری دولت های خارجی در ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

‌سرمایه‌گذاری‌ های خارجی که طبق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بعمل آمده باشند از تمام حقوق ، حمایت و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی در نظر گرفته شده است ، به همان میزان بهره مند میشوند .

از جهت منشأ سرمايه گذاري، سرمايه هاي خارجي به دو صورت وام و اعتبار خارجي ،كه اصطلاحاً به ان سرمايه گذاري رسمي مي گويند و يا به شكل سرمايه گذاري خارجي كه اصطلاحاً به ان سرمايه گذاري خصوصي مي گويند قابل تقسیم است.

انتقال تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز می‌باشد . در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد ، از نظر ‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه‌گذار قبلی می‌شوند.

مرجع صالح به رسیدگی دعاوی میان دولت و سرمایه گذاران خارجی : هنگام  بروز اختلاف میان دولت و سرمایه گذاران خارجی ، در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نگردد ،دادگاه داخلی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در قانون موافقتنامه دو جانبه ی میان سرمایه گذار خارجی و دولت متبوع سرمایه گذاری خارجی توافق دیگری جهت حل و فصل اختلافات پیش‌بینی  شده باشد.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان با مدیریت آقای محمدرضا مهری در راستای ترویج اطلاع رسانی و آشناسازی با حق و حقوق شما سروران  با در اختیار داشتن کادری مجرب متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی آماده ی پاسخگویی به تمامی سوالات و مشکلات شما عزیزان میباشد.