گروه وکلای تهران

با موضوع نحوه مطالبه ارش مبیع معیوب همراه شما هستیم.

سوال مهمی که درباره معاملات خودرو به شرط بی رنگ و سالم بودن پیش می آید این است:

اگر خودوری خریداری شده به شرط بی رنگ معیوب در آید تکلیف چیست؟

آیا می توان اتومبیل را به فروشنده پس داد؟

مطالبه خسارت در مواردی که امکان فسخ معامله وجود ندارد چگونه است؟

بهترین وکیل جهت مطالبه ارش مبیع معیوب در تهران کیست؟

چگونه می توان قبل از عقد هر قراردادی با مشاوره وکیل تخصصی قراردادها جلوی کلاهبرداری را گرفت؟

با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای تنظیم قراردادها در تهران همراه باشید تا پاسخ سوالات خود را بیابید.

« لایحه تجدید نظر خواهی »

مطالبه ارش مبیع معیوب

 ریاست و مستشاران عالی قضائی شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان

 با سلام و احترام، بعنوان وکیل تجدید نظر خواه در برابر تجدید نظر خوانده آقای ….  و تجدید نظر خواهی از حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۹۰۰۳۵۷ مورخ …. تصدیری از شعبه  … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی، در بردارنده صدور حکم بر بی حقی  مطالبه ارش مبیع معیوب به دلیل عدم طرح فوری دعوی حقوقی  خاطر عالی را به آگاهی می رساند رای تجدید نظرخواسته واجد استغنای حقوقی نبوده و استعداد تایید  بدلایل و جهات ذیل در انطباق با بند های  الف  و ج و ه از بندهای حصری ماده ۳۴۸ ق .آ .د.م را ندارد:

 بعنوان مقدمه و از باب درس پس دادن مطالبی بیان و در ادامه جهات تجدید نظر خواهی احصاء میگردد:

در عقد بیع تراضی بر مبنای سلامت مبیع واقع می شود و خریدار ثمن را بر همین مبنا می پردازد.

فلذا اگر مبیع عیبی داشته باشد، ذمه فروشنده به جبران این نقصان مشغول است و نمی تواند تمام ثمن را بر خلاف تراضی تملک کند و به عبارت اخری فروشنده در زمان عقد، مدیون قدر مشترک بین دو انتخاب خریدار است که در نتیجه عیب و بر مبنای تراضی ایجاد شده است ، در اثر عیب وضع طبیعی رابطۀ طرفین بر هم می خورد و اگر خریدار (خواهان) بخواهد فروشنده باید ارش ناشی از عارضۀ عیب را بپردازد. 

به بیان دیگر«ارش بعنوان جزئی از ثمن که در برابر وصف صحت قرار می گیرد یا بعنوان عامل تکمیل مبیع و جبران ضرر از خریدار می باشد.» 

همچنین اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره  ۲۳۸/۹۵/۷ مورخ ۱۱/۲/۹۵ چنین بیان نموده: 

تأخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴۳۵ ق.م. آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی گردد زیرا:

اولاً: مطابق ماده ۴۲۲ ق.م. خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. 

ثانیاً: در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی گردد.

ولی تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. 

ثالثاً: ارش دینی است که بر عهده بایع می باشد و اصل بر بقاء دین « اشتغال ذمه » در ذمه مدیون است.

 با حفظ مقدمه فوق فهرست و خلاصه جهات موجه در نقض حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته بشرح ذیل است:

الف) عدمِ توجه قاضی محترمِ دادگاه به دلایل ابرازی منجمله:

 اظهارنامه ارسالی بتاریخ … یک روز بعد از اعلام نظر کارشناس در خصوص عیوب خودرو، مستنداً به بند ج از مادهی٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی.

( توضیح در صفحه دوم لایحه)

ب) عدمِ اعتبارِ مدارک تقدیمی تجدید نظر خوانده ، به دلیلِ عدم تعرض  و نتیجتاً عدم اعتبارِ رای مندرج در دادنامه به واسطه استناد به آن، مستنداً به بند الف مادهی٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی ( توضیح در صفحه دوم  لایحه)

و عدم اعتبار مستندات دادگاه مستند به بند ج ذیل ماده ۳۴۸ همان قانون به استناد ماده ۴۲۲  ق.م. 

اینک نظر آن جنابان عالی را به مشروح جهات تجدید نظر خواهی معطوف داشته و بیان میدارم: 

جمود استنباطی در استدلالات مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته نمودی مشهود یافته است:

 زیرا اولاً: اظهارنامه مورخ … (پیوست شماره یک) دقیقاً یک روز پس از کشف و احراز عیوب خودروی مورد ترافع خطاب به تجدید نظر خوانده به محل اقامت اعلام شده در دفتر خانه اسناد رسمی ( حین تنظیم وکالت رسمی تعویض پلاک ) انشاء و ابلاغ شده است. ( پیوست شماره دو ) 

نظر کارشناس رسمی تأمین دلیل بتاریخ …. ( پیوست شماره سه ) حکایت از عیوب خودرو داشته و با احراز رسمی و جازم عیب، یک روز بعد مراتب عیب خودرو به خوانده اعلام شده و بر اساس « نظریه توصیف خواسته » مفهوماً و منطوقاً از فحوای اظهارنامه مطالبه ارش مبیع معیوب بعنوان اختیاری که مقنن به خریدار اعطاء نموده مستفاد می گردد. 

لذا بعلت اینکه مطالبه ارش در زمان « خیار » و با فوریت آن معمول شده استدلال محکمه بدوی مخدوش است.

مضافاً: محکمه بدوی سند وکالت فروش شماره ۲۲۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۰ را به اشتباه متوجه گردیده در حالیکه تاریخ سند وکالت فروش ۲۰/۶/۹۳ می باشد. 

ثانیاً: با ارسال اظهارنامه و مطالبه ارش در زمانیکه خیار عیب برای مشتری حاصل گردیده، مقنن برای طرح دعوی حقوقی فوریت مقرر نداشته است، به عبارت دیگر آنچه از نظر مقنن فوریت دارد، قصد و انشاء و اعلام مراتب فسخ مبیع معیوب می باشد که در ما نحن فیه چنین نیز شده است، و استدلال محکمه بدوی و اینکه خریدار بایستی به فوریت طرح دعوی نیز نماید فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

حسب محتویات دادنامه و استدلالات معمول در آن، قاضی بدوی بدلیل عدم طرح فوری دعوی پس از ارسال اظهارنامه و مطالبه ارش در زمان وجود خیار، مبادرت به صدور حکم بر بی حقی نموده و این حالی است که پس از اعلام مراتب به فروشنده در زمانیکه خیار فسخ معامله بعلت عیب وجود داشته، هیچ حق و حقوق خصوصی با مرور زمان دچار انحلال و اسقاط نمی گردد و بعبارت اخری پس از ظهور عیب و اطلاع خریدار ناآگاه و با لحاظ فوریت امر و اعلام مراتب به طرف مقابل، طرح دعوی مطالبه ارش  مبیع معیوب  فاقد هر گونه فوریتی در قانون  بوده و با گذشت زمان اسقاط نمی گردد. 

و ان شاءالله  اشتباهات موجود در  رای مندرج در دادنامه  تجدید نظر خواسته سهوی و مصداق « … لانسان محل سهو و النسیان » ( انسان به مقتضای طبیعت و سرشت تکوینی خود، در معرض سهو و نسیان است ) « و العصمت و لاهلها » و یـا « تجاهل عارف » و یا بعبارت صحیح تر « سوق المعلوم مساقٌ غیرهِ لنکته »، بوده و «بنا به مصلحت صورت گرفته» و با فراغت ذمه که در هر صورت فقدان‌ محل قانونی برای پذیرش دارد ، نقض رای مندرج در دادنامه معترض علیه  و صدور حکم به شرح خواسته نخستین مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام  

 وکیل تجدید نظر خواه

وکیل پرونده مطالبه ارش مبیع معیوب

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مطالبه ارش مبیع معیوب

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل مطالبه ارش مبیع معیوب

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص مطالبه ارش مبیع معیوب

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات ثبتی

مطالبه ارش مبیع معیوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925